Hopp til innhold

Her legger Høie frem ett av Høyres største valgløfter

I hele valgkampen messet helseminister Bent Høie (H) om fritt behandlingsvalg. Nå legger han frem lovforslaget som skal oppfylle valgløftet. – Dette har jeg gledet meg til i minst to år, sier Høie til NRK.

Helseminister Bent Høie (H)

Helseminister Bent Høie (H) hadde gledet seg til å legge frem lovforslaget som skal sikre fritt behandlingsvalg i flere år.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Dette er en viktig reform for pasientene som Høyre og Frp har kjempet for i lang tid.

Slik innledet helseministeren fremleggelsen av forslag til endringer av loven som skal sikre ett av Høyres desidert største valgløfter foran forrige valg; å sikre fritt behandlingsvalg.

Det betyr at pasienter skal kunne velge om de skal bli behandlet på privat eller offentlig sykehus, men at det offentlige tar regningen.

– Vi gjør det fordi pasienter venter unødvendig lenge på behandling selv om det er ledig kapasitet både i det private og det offentlige. Det er dårlig for pasientene, og det svekker tilliten til helsesystemet, sa Høie.

Samtidig gjør det at pasientene får større valgmuligheter når det gjelder behandling.

Slår sammen fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg

Lovforslaget skal slå sammen dagens frie sykehusvalg og det nye fritt behandlingsvalg. Det er et nytt grep i forhold til høringsforslaget som har vært ute.

– Slik det er nå er det så komplisert at pasienter lurer på om de er innkalt til utredning eller rettssak. Med vår lovendring kan pasienten forholde seg til ett sted. Det er en enkel og ubyråkratisk måte å finne behandlingstilbud for pasientene. De kan velge å bli utredet på et offentlig eller privat godkjent helsested, sa Høie.

Samtidig skal de juridiske rettighetene være de samme som tidligere.

Ikke for alle

Den frie retten for pasientene til selv å velge behandling kommer ikke til å gjelde alle fra dag én.

I endringsforslaget heter det blant annet:

«De første tjenestene som er tenkt omfattet av forskrift om fritt behandlingsvalg, er døgnbehandling innenfor psykisk helsevern og TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, red.anm), samt enkelte tjenester innen somatikk. (...) På sikt vil andre tjenester bli tatt inn i forskrift om fritt behandlingsvalg».

– Dette betyr at vi overfører makt fra sykehusene til pasientene, og det vil bli større konkurranse for de offentlige sykehusene. Det tror jeg er sunt, sa Høie.

Nå sendes forslaget til Stortinget.

– Jeg håper de vil behandle denne raskt så vi kan komme igang med arbeidet allerede i 2015, sa helseministeren.

AKTUELT NÅ