Her er utfordringen politikerne ikke klarer å løse

På fire år har arbeidet for å lukke inntektsgapet mellom menn og kvinner stått nærmest på stedet hvil. Det viser tall NRK har tatt ut av skattelistene.

Bilder som viser kvinner i ulike såkalte kvinneyrker

TJENER MINDRE: Sjeføkonomer forklarer inntektsforskjellene mellom kvinner og menn med blant annet at kvinner ofte velger yrker som tradisjonelt er dårligere betalt.

Foto: Illustrasjon: Jørund Hessevik. May, Meek, Kallestad / NTB Scanpix

Hvis du er kvinne, vil du kanskje ikke lese dette, men din skattbare inntekt kommer til å være betydelig lavere enn mennene du går eller gikk i klasse med på skolen.

Og slik kommer det til å være hele livet (se tabell lenger ned).

Ikke bare det, nivået på inntektsgapet har stått nærmest bom stille de siste fire årene.

Tall fra skattelistene som ble offentliggjort i natt, viser at kvinners skattbare inntekt i 2011 lå på 66,1 prosent av mannens skattbare inntekt.

Tallene fra inntektsåret 2014 viser at kvinners skattbare inntekt nå er 66,8 prosent av mennenes.

Det betyr at forskjellene bare har endret seg marginalt på fire år.

Grafikk som viser inntektsforskjeller mellom kvinner og menn
Foto: Grafikk: Helge Thomas Hellerud / NRK
  • Se detaljert tabell nederst i artikkelen.

Ekspert: – Et samfunnsproblem

Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Pöyry management consulting

Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse sier det er et poeng å redusere inntektsgapet mellom kvinner og menn.

Foto: Pöyry

Roger Bjørnstad er sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Han sier følgende om tallene fra skattelistene:

– Det er et samfunnsproblem at kvinner tjener mindre enn menn, men det har alltid vært forskjell i inntekt mellom kjønnene. Dette skyldes både at kvinner velger tradisjonelle kvinneyrker i offentlig sektor, og at kvinner velger kortere arbeidstid, sier Bjørnstad.

Han sier det ikke er noe poeng i å tvinge alle inn i like yrker, eller at alle skal jobbe like mye.

– Det må hver enkelt ta stilling til, men inntektsforskjellen er også et poeng når det gjelder makt. Økonomisk stilling og inntekt gir jo en slags maktfordeling i samfunnet, så i seg selv innebærer høyere kvinneinntekter også en sterkere stilling i samfunnet, sier sjeføknomomen.

– Skyldes også reelle forskjeller i like yrker

Likevel er ikke kvinners valg av yrke hele sannheten, påpeker Bjørnstad.

– Det er viktig å påpeke at forskning viser at når man kontrollerer for yrkesvalg og at kvinner jobber mindre, står man fortsatt igjen med lavere kvinnelønninger. Kvinner tjener altså mindre selv i identiske stillinger som menn, sier han.

Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio og medlem av Teknisk beregningsutvalg, sier at vi i lang tid har sett at kvinner tjener mindre enn menn.

– Dette henger først og fremst sammen med det kjønnsdelte arbeidslivet, i tillegg til at Norge har en stor offentlig sektor som først og fremst sysselsetter kvinner. Offentlige arbeidsgivere er ikke dem som betaler aller best, sier Orskaug.

Han sier det er viktig å påpeke at skattbar inntekt i skattelistene inneholder mer enn lønn.

– De tallene som er presentert i dag, er inntektsstatistikk, som inneholder både lønn og også kapitalinntekter, overføring og andre inntekter. Hvis du kun ser på lønnsstatistikken, har det vært en forskjell mellom kvinne- og mannslønn på om lag 15 prosent i lang tid. Det er blitt litt bedre de siste ti årene. Når det gjelder kapitalinntekter, vet vi at de er mye skjevere fordelt. Det er mennene som eier mest, og dette slår også ut i denne inntektsstatistikken som er presentert i dag, sier Orskaug.

Kvinners andel av menns skattbare inntekt

Alder

Menns inntekt 2014

Kvinners inntekt 2014

Kvinners andel 2014

Kvinners andel 2011

Kvinners andel 2006

Snitt alle

359 783

240 381

66,8 prosent

66,1 prosent

61,3

> 20

54 541

42 116

77,2 prosent

79,3 prosent

74,4

21-25

150 785

103 443

68,6 prosent

69,5 prosent

68,1

26-30

249 165

188 351

75,6 prosent

76,6 prosent

71,8

31-35

319 236

236 838

74,2 prosent

74,0 prosent

64,7

36-40

382 371

277 366

72,5 prosent

70,6 prosent

62,5

41-45

446 811

316 711

70,9 prosent

69,3 prosent

62,4

46-50

472 635

332 303

70,3 prosent

68,2 prosent

60,5

51-55

487 054

324 335

66,6 prosent

64,4 prosent

59,5

56-60

487 580

307 317

63,0 prosent

62,5 prosent

57,3

61-65

496 789

289 177

58,2 prosent

58,4 prosent

57,0

66-70

405 642

239 646

59,1 prosent

59,0 prosent

58,8

71-75

328 294

206 636

62,9 prosent

63,8 prosent

61,7

76-80

281 742

192 838

68,4 prosent

68,8 prosent

66,2

Tallene i tabellen er hentet fra skattelistene til Skatteetaten. Tallene viser nettoinntekt etter fradrag (se faktaboks til høyre på siden).

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger