Hopp til innhold

Fra topp til bunn på tre år

I 2012 toppet Rogaland listen over fylker som hadde størst inntektsvekst i landet. Nå finner man oljefylket på motsatt side av lista.

Østhusvik på Rennesøy

Rennesøy har gått fra å være en kommune med rekordhøy inntektsvekst, til negativ inntektsvekst.

Foto: Anders Fehn / NRK

I Rogaland har Rennesøy gått fra topp til bunn.

– Rennesøy er en kommune der mange jobber i oljeindustrien, og vi har tidligere hatt den høyeste medianinntekten i Norge. Men vi merker det som skjer i oljeindustrien nå, sier ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp).

Dagny Sunnanå Hausken

Rennesøy klarer seg fortsatt bra, mener ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp). Arbeidsledigheten er lavere enn snittet i Rogaland. Men de merker oljekrisen på skatteinntektene.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Det har vært flere jubelår for innbyggerne i Rennesøy kommune i Rogaland. Fra 2013 til 2014 økte inntekten til rennesøybuen med 11,3 prosent. Snittet for landet var på 4,1 prosent.

Dette året toppet flere år med rekordvekst i den lille kommunen i Sør-Rogaland. I Rennesøy hadde inntekten til innbyggerne økt med om lag ti prosent hvert år i 2014, 2013, 2012 og 2011.

Nå viser skattelistene en bråstopp i 2015.

Rennesøybuene hadde faktisk lavere inntekt i fjor enn i 2014.

Det merkes.

Nest sist

Hvordan dette merkes skal vi komme tilbake til.

Utviklingen man ser i Rennesøy, ser man også i resten av oljefylket Rogaland.

I 2012 hadde rogalendingene størst vekst i inntekten. I 2015 ligger Rogaland på nest sisteplass. Kun finnmarkingene hadde mindre inntektsvekst i fjor.

Snittinntekten blant nordmenn generelt økte med 5,5 prosent i fjor. I Rogaland økte den kun med 3,3 prosent.

I tillegg til Rennesøy har også kommunene Lund (- 0,5 prosent) og Utsira (-2,5 prosent) negativ inntektsvekst. Innbyggerne i disse tre kommunene tjente mindre i 2015 enn i 2014.

Flytter ut

– Hovedårsaken er at gode skattytere har flyttet ut. Det er folk med høyere utdanning og høyere inntekt, sier ordfører i Utsira, Marte Eide Klovning (Felleslista).

Antall skattytere i den bitte lille kommunen gikk ned fra 180 til 165 fra 2014 til 2015. Det merkes på kommuneøkonomien.

Marte Eide Klovning

Marte Eide Klovning (Felleslista) er ordfører i Utsira kommune.

Foto: Rune Solevåg

– Det er ganske dramatisk.Vi har måttet kreve mer fra innbyggerne og i 2014 innførte vi eiendomsskatt, sier Klovning.

Fortsatt høy inntekt

Rogalendingene tjener imidlertid fortsatt godt.

Snittinntekten var på 356.694 kroner. Det er snaut 50.000 over landsgjennomsnittet. Rogaland kommer på andreplass i Norge, bak Akershus. Slik har det vært lenge.

Men mens snittinntekten til innbyggerne i Akershus har økt med 7,3 prosent, har den økt med 3,3 i Rogaland.

I Rennesøy har den ikke økt i det hele tatt.

Eiendomsskatt

Mindre i inntekt fører til mindre i skatt. Selv om det ble flere skattytere fra Rennesøy i 2015, kom det færre skattekroner fra dem.

– Skatteinngangen er som budsjettert, men det er fordi vi har forventet at skatteinntektene kom til å gå ned, sier ordfører Hausken (Sp).

Kommunen har tilpasset driften til inntektene. I tillegg tas det ytterligere grep i de tøffe tidene.

– Vi har blant annet lagt opp til å innføre eiendomsskatt i 2017, sier Hausken.