Hopp til innhold

Regjeringen etablerer låne- og garantiordninger på minst 100 milliarder kroner

Nå legger statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner frem tiltak for å avhjelpe situasjonen for norsk næringsliv i forbindelse med koronapandemien.

Koronavirus

100 MILLIARDER KRONER: Statsminister Erna Solberg (H) lover nye tiltakspakker i fremtiden.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi er villig til å gjøre det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og bistå norsk næringsliv og sikre jobber.

Slik startet statsminister Erna Solberg (H) sin redegjørelse for nye tiltak for å avhjelpe situasjonen for norsk næringsliv i forbindelse med koronapandemien.

Hun sa at hun hadde hatt møter med lederne i de andre partiene på Stortinget og aktører i næringslivet. Næringslivet ga tilbakemelding om at de har et sterkt behov for likviditet.

– For å svare på dette, annonserer regjeringen i dag at vi vil etablere to garanti- og låneordninger på til sammen minst 100 milliarder kroner.

Dette gjøres, ifølge Solberg, for å trygge norske arbeidsplasser og norsk næringsliv. Dette vil ytterligere forsterke virkningene av kapitalkravene som ble innført fredag.

– Flere bedrifter har også meldt at utsettelse av skatter og avgifter vil bedre situasjonen. Regjeringen har derfor besluttet å utsette innbetalingen av arbeidsgiveravgiften som forfaller 15. mai, sa Solberg.

Hun sa også at regjeringen fortløpende vurderer ytterligere grep.

– Vårt mål er å stoppe spredningen av viruset, men når vi gjør det bremser vi også hele økonomien. Tiltakene for å stoppe smitten er nødvendig. Det rammer store og små bedrifter. Nå ser vi at det er en krise som rammer alle bransjer, sa Solberg.

Hun lovet samtidig at dette ikke er de siste tiltakene regjeringen kommer til å innføre.

Sanner: – Viktig med samarbeid

Solberg orienterer om regjeringens tiltak i forbindelse med koronaviruset

TO TILTAK: Finansminister Jan Tore Sanner (H) foreslår til sammen 100 milliarder kroner for å avhjelpe situasjonen for både små og mellomstore bedrifter, og Norges største bedrifter.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Finansminister Jan Tore Sanner sa at det hadde vært en tøff uke for de fleste i Norge, både enkeltpersoner og bedrifter.

– Det er viktig at vi samarbeider i denne krevende tiden, og vi skal komme gjennom dette sammen, sa Sanner.

Han pekte på at regjeringen allerede har lagt frem noen tiltak, og at den har varslet at det ville komme flere. Søndag la Sanner frem to tiltak som vil bli lagt frem for Stortinget.

De to tiltakene er:

  • En statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Dette omfatter nye lån til bedrifter som bankene mener vil være lønnsomme på sikt, og staten vil garantere for en større andel av lånene. Ordningen får i første omgang en ramme på 50 milliarder kroner.
  • Gjenopprette statens obligasjonsfond som et tiltak rettet mot de største bedriftene i Norge. Tiltaket skal bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedene slik at bedriftene fortsatt får lån. Regjeringen kommer til å foreslå overfor Stortinget at fondet får en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet.

– Med en slik garanti som lånegarantien vil kriserammede bedrifter lettere kunne skaffe seg likviditet for å komme gjennom denne tiden, sa Sanner.

Han sa videre at myndighetene er i dialog med banknæringen for å se på kriterier for ordningen som omfatter små og mellomstore bedrifter.

– Bankene skal være trygge på at dette tiltaket kommer, sa Sanner.

Han sa også at man må være forberedt på konkurser i tiden som kommer til tross for avhjelpingspakkene som allerede ligger i bordet, og pakkene som kommer i fremtiden.

Arbeidsgiverforeningene takker og varsler behov for mer

Ole Erik Almlid

ØNSKER SEG MER: NHO-sjef Ole Erik Almlid ønsker at regjeringen gjør noe med reglene rundt bedriftenes økonomiske ansvar for flere arbeidstakergrupper.

Foto: Terje Pedersen

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at NHO støtter tiltakene som er varslet. Samtidig kommer Almlid med flere ønsker for å avhjelpe situasjonen.

– Nå er det viktig at regjeringen sikrer at bedriftenes økonomiske ansvar blir det samme uavhengig av om arbeidstaker er permittert, hjemme med barn eller i karantene. Arbeidsgiverperioden for alle tre tilfeller må̊ kuttes til maksimalt to dager, som foreslått for permitteringer. Dette må innføres umiddelbart, skriver Almlid i en e-post.

Også Virke er glad for at regjeringen har gått fra gode intensjoner til aktiv handling.

– Dette er en god start, men vi trenger tiltak som gir bedriftene sårt tiltrengte penger nå. Vi trenger hardere skyts for å holde bedriftene i live gjennom denne krisen, skriver Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, i en e-post.

Han mener regjeringen også bør stoppe innbetaling av moms for lette presset på handels- og tjenestenæringen som er spesielt hardt rammet.

SV: – Statens muskler trengs nå

Audun Lysbakken

VURDERER TILTAKSPAKKENE: SV-leder Audun Lysbakken sier han og partiet nå vurderer tiltakspakkene til regjeringen.

Foto: Terje Pedersen

SV-leder Audun Lysbakken sier det er bra at regjeringen nå er i gang med å legge frem krisepakker for å avhjelpe situasjonen for norsk næringsliv.

– Statens muskler trengs nå for å berge norske arbeidsplasser og sikre likviditet for bedriftene, skriver SV-lederen i en SMS.

Han sier SV etterlyste tiltak før helgen, og at partiet nå vurderer om de er enige i modellen regjeringen foreslår.

– Vi jobber hardt med å forbedre den sosiale profilen på forslagene regjeringen la frem fredag, og med å få på plass flere viktige tiltak for bedriftene, skriver Lysbakken i en SMS.

Reiselivsbransjen er en av bransjene som sliter på grunn av pandemien.

SAS permitterer opp mot 10.000 ansatte

Flyselskapet SAS permitterer ni av ti ansatte og stanser mesteparten av virksomheten på grunn av krononapandemien. Selskapet anslår at rundt 3.000 permitterte er norske ansatte.

– For SAS’ del innebærer denne nye virkeligheten at vi må tilpasse oss. Fra og med i morgen, mandag, vil ta pause i store deler av bedriften, og vi blir tvunget til å redusere avgangene kraftig.

Det sa konsernsjef Rickard Gustafson i SAS under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Han viste til at stengte grenser og strenge restriksjoner på reiser har ført til at etterspørselen etter flyreiser har stupt, og at et flyselskap uten billettinntekter ikke kan klare seg lenge.

– Vi har god likviditet, og vil klare oss en stund. Men det er vanskelig å si hvor lenge, sa Gustafson.

Stenger alle utesteder

Samme dag som SAS varslet at de kommer til å permittere opptil ni av ti av sine ansatte, har Oslo kommune gjort et hastevedtak om å stenge alle serveringssteder i hovedstaden fra klokken 21.00 søndag kveld.

– Det vil kontinuerlig bli vurdert enda strengere tiltak. Vi må gjøre det vi kan for å unngå smitte, og jeg forventer at serveringsstedene og kundene forholder seg til reglene vi fastsetter, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Norwegian har varslet 5.000 permitterte

Fredag informerte Norwegians konsernsjef Jacob Schram om at selskapet blir nødt til å permittere 5.000 ansatte. Det er rundt halvparten av arbeidsstyrken i selskapet.

– Dette er den verste krisen vi har opplevd i selskapets historie, sa Schram til NTB.

Han sammenligner situasjonen med en «krig uten bomber og granater», men forsikrer om at de gjør alt de kan for å komme seg gjennom krisen.

Virussituasjonen har gått hardt utover flyselskapet. Den siste måneden har selskapets aksjekurs gått ned med nesten 80 prosent.

Søndag meldte E24 av flyselskapet Widerøe permitterer 1.000 ansatte og halvparten av sine avganger..

NHO frykter konkursbølge i reiselivet

Også andre deler av reiselivet kan rammes hardt. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til NTB.

– Uten likviditetsstøtte fra staten vil vi få en konkursbølge i norsk reiseliv. Regjeringen må handle raskt, hvis ikke vil vi stå her om et år uten at de ansatte har en jobb å gå tilbake til. Hoteller, opplevelsesbedrifter, restauranter og leiebilselskaper som ikke har kunder, må stenge, og da må de naturligvis også permittere alle ansatte. Situasjonen har forverret seg kraftig time for time, det er helt nattsvart for reiselivet nå, sier Krohn Devold til NTB.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger