Hopp til innhold

Her er hjertesakene ungdomspartiene er villige til å ofre

Trangere økonomi gjør at vi må prioritere hardere, sier voksenpolitikerne. Men ingen vil si hva som skal prioriteres vekk. Ungdomspolitikerne tør, og kuttet 10 milliarder på ett kvarter.

Montasje av ungdomspolitikere i Høyre, KrFU, FpU og Unge Venstre

SYKELØNNSKUTT: Sykelønnen bør kuttes, mener Kristian Tonning Riise (Unge Høyre), Ida Lindtveit (KrFU), Atle Simonsen (FpU) og Tord Hustveit (Unge Venstre).

Foto: NTB Scanpix/KrF

Oljeprisene faller, arbeidsledigheten stiger og flyktningkrisen koster penger. Statsrådene som forlater budsjettkonferansen i Hurdal i dag vet at de får mindre å rutte med neste år.

Før dagens Politisk kvarter på NRK P2 fikk alle ungdomslederne på borgerlig side i hjemmelekse å gi voksenpolitikerne noen tips i kuttprosessen.

Oppdraget var å «drepe en hjertesak» på neste års statsbudsjett.

Helst skulle det frigjøre milliarder, ikke millioner, og helst skulle det være en sak det smertet både ungdomspartiet og moderpartiet å skrote.

Her er svarene fra ungdommens kuttrunde:

Atle Simonsen (FpU): Fjern kontantstøtten

To små tvillinger i røde topper holder hender på en grønn sti

OMSTRIDT STØTTE: I dag får foreldre penger dersom de velger å ikke sende ettåringene i barnehage. FpU vil skrote ordningen, og får støtte fra Unge Høyre.

Foto: Frank May / NTB scanpix
  • Sparer: 1,5 milliarder kroner

Det smerter litt, fordi vi er opptatt av valgfrihet for familiene. Samtidig er dette en velferdsordning man får betalt for ikke å benytte seg av, og det er jo et litt rart prinsipp.

Atle Simonsen, FpU

Kristian Tonning Riise (UH): Kutt i sykelønnen

Mann med lommetørkle. Nyser og snyter seg

IKKE FULL SYKELØNN: I dag får norske arbeidstakere hundre prosent lønn ved sykdom. Regjeringen har fredet ordningen, men samtlige borgerlige ungdomspartier vil kutte i sykelønnen.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX
  • Sparer: Ca 7-8 milliarder om sykelønn reduseres til 80 prosent

Det er når vi ser på sosialbudsjettet at vi finner de store rommene for å gjøre kutt. Vi bruker cirka 40 milliarder på sykelønn hvert år. Hadde vi hatt for eksempel 80 prosent sykelønn, så hadde vi fortsatt hatt en av de mest gunstige sykelønnsordningene i verden.

Kristian Tonning Riise, UH

Ida Lindtveit (KrFU): Dropp skatteklasse 2

Vinterkledd mor og far ser ned i barnevogn

EKTEFELLER: I to budsjettrunder har KrF kjempet inn skatteklasse 2, som sørger for at ektefeller som har en partner uten inntekt får lavere skatt. KrFU åpner for at moderpartiet kan ofre hjertesaken.

Foto: Frank May / NTB scanpix
  • Sparer: Ca 0,3 milliarder

Dette kuttet er hardt for meg, fordi dette spesielt vil gå utover lavinntektsfamilier. Men når vi har lavere oljepris, høy arbeidsledighet og flere flyktninger, så må vi ta noen valg. Her er det ordning som gjør det lettere for kvinner å være hjemme, og det går hardt utover integreringen. Vi må se annereldes på det.

Ida Lindtveit, KrFU

Tord Hustveit (UV): Statliggjør kemnerkontorene

 Penger. Sedler. Mynter.

SENTRALISERING: Høyre/Frp-regjeringen ville flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2016, men KrF og Venstre presset dem til å snu.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix
  • Sparer: Ca 0,35 milliarder

Dette har vært en viktig sak for mange Venstre-folk, fordi det handler om arbeidsplasser i kommunene. Når jeg sier at det er på tide å gjennomføre denne reformen, så er det ut av vurderingen «hva er viktigst for meg?». For meg er ikke kommunale kemnerkontor det som står øverst på lista.

Tord Hustveit, Unge Venstre

Kontantstøtten lite populær

Samlet sett er det ungdomsflertall for kuttforslagene NRK har presset lederne til å legge på bordet.

Dermed har ungdommen «spart inn» over ti milliarder kroner.

Det er særlig forslaget om å redusere sykelønnen som gir større økonomisk handlingsrom. Unge Høyre lanserte kuttet da FpU, som var først ute i Politisk kvarters budsjettkonferanse i miniformat, «snappet» kontantstøtten.

– Jeg synes kanskje kontantstøtten har utspilt sin rolle nå. Den hadde en funksjon tidligere da det ikke var full barnehagedekning, sier Riise i Unge Høyre.

Men regjeringen må bryte regjeringsplattformen dersom de skal lytte til ungdommen i denne saken.

– Jeg tror våre moderpartier er redde for å innføre dette tiltaket fordi det er upopulært og fordi man mister velgere på det, sier KrFU-leder Ida Lindtveit.

Selv tror hun flertallet i befolkningen står på ungdommens side.

– Vi har ikke råd til å ha denne ordningen framover. Spørsmålet blir om det er vår generasjon som må gjøre disse kuttene, eller om vi skal forberede oss litt tidligere, sier hun.

BSU-kutt?

Det har lenge vært kjent at ungdomspartiene på borgerlig side ønsker kutt i sykelønnen, og forslaget rammer dermed ikke deres hjertesaker.

Hvor langt er de villige til å gå når det gjelder saker som er viktige for dem?

Både Unge Venstre og KrFU åpner for å kutte i boligsparing for ungdom (BSU). Dersom ordningen halveres, spares om lag en halv milliard.

– For unge tror jeg det er viktigere å ha lavere skatt slik at det er lettere å jobbe, enn at man skal gjøre det lettere å spare for dem som allerede er i jobb og tjener masse penger, sier Hustveit i Unge Venstre.

Nei til skolekutt

Forslaget om BSU-kutt blir kontant avvist av FpU. Heller ikke Unge Høyre går med på det.

Når lederne i FpU og Unge Høyre blir utfordret på å foreslå kutt som ligger deres politiske hjerte nærmest, som for eksempel samferdsel og skole, svarer de slik:

– Det er veldig viktig for næringslivet å ha gode veier å kjøre på. Vi kan heller fjerne bompengene, da hadde jeg vært fornøyd, sier Simonsen (FpU).

– Skole og utdanning ville det vært veldig dumt å kutte i, for er det noe vi skal leve av i framtiden så er det jo kunnskap, sier Riise (UH).

Politisk kvarter: Hvor vil ungdomspartiene kutte i statsbudsjettet ?

HELE SENDINGEN: Se hvordan det gikk det da ungdomslederne ble utfordret på å drepe en hjertesak i budsjettprosessen. Programleder Håvard Grønli.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ