Helsetilsynet går imot regjeringens abort-forslag

Helsetilsynet, Den norske jordmorforening, og Den norske legeforening er alle mot forslaget til ny abortlov. Samtidig sier helseminister Bent Høie (H) at det medisinske fagmiljøet støtter det omdiskuterte lovforslaget.

Bent Høie og Olaug Bollestad
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I februar ble lovforslaget om å fjerne retten til selvbestemt fosterreduksjon presentert av fungerende KrF-leder Olaug Bollestad og helseminister Bent Høie (H).

I regjeringserklæringen heter det at «regjeringen vil fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort».

Regjeringen vil at alle fosterreduksjoner skal behandles i abortnemnd.

Statens helsetilsyn gikk i dag ut og skrev at de ikke støtter forslaget, og mener kvinnens rett til å selv å bestemme utfallet av et svangerskap før utgangen av uke 12 skal være uendret.

– Nemndbehandling er belastende

– Vårt råd er klart, hold på dagens abortlov, sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen til NRK.

– Tilsynserfaringer tilsier at kvinner opplever nemndbehandling som belastende og vanskelig. Derfor går vi ikke inn for at kvinner skal påføres nemndbehandling når de begjærer fosterreduksjon innen utgangen av tolvte uke, utdyper Andresen.

Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet

Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn er imot ny abortlov.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Han sier dagens abortlov har fungert godt, og at norske kvinner er i stand til å ivareta eget svangerskap på en god måte, ved at de kan bestemme svangerskapsavbrudd innen utgangen av tolv uker.

Selve fosterreduksjonen skjer jo etter uke 12, bør ikke det reflekteres i en ny lov?

– Vi mener det er kvinnens beslutningstidspunkt som bør være gjeldende, og er den før utgangen av tolvte uke, så bør selvbestemt abort gjelde for fosterreduksjon, sier Andresen.

– Lite grundig, faglig gjennomgang

Den norske jordmorforening støtter heller ikke forslaget og sier de ikke forstår poenget med nemndbehandling når fagmiljøet sier at alle kvinnene uansett vil få innvilget ønsket om fosterreduksjon.

Heller ikke Den norske legeforening støtter lovforslaget til KrF og Høyre.

– Vi ser at dette springer ut av en politisk avtale med en påfølgende lite grundig gjennomgang av faglige og etiske premisser og konsekvenser, sier president i Den norske legeforening, Marit Hermansen, til P4.

Høie mener han har faglig støtte

Helseminister Bent Høie sier han er overrasket over Helsetilsynets standpunkt.

– Helsetilsynet er uavhengige og kan gi sine høringsuttalelser, men jeg er overrasket over at Helsetilsynet går på tvers av det medisinske fagmiljøet som jobber med disse spørsmålene i sin høringsuttalelse. Innspillene viser det jeg sa, at det medisinske fagmiljøet støtter denne endringen.

Hvordan kan du si det når både Jordmorforbundet og legeforeningen også er imot?

– Det medisinske fagmiljøet som jobber med disse spørsmålene, som gjennomfører disse abortene og som tar stilling til det, støtter denne endringen. Det gjorde de også før regjeringen kom med forslaget. Dette har vært et ønske fra dem som gjennomfører disse abortene, sier Høie.

Han mener at helsetilsynet uttaler de seg på et område som egentlig ikke er sentralt for dem.

– Dere har kun støtte fra ett fagmiljø, som holder frem at man kan gjøre dette?

– Det er det nasjonale kompetansemiljøet ved St. Olavs hospital som støtter denne endringen.

Du er nå forberedt på å overkjøre Statens helsetilsyn?

– Statens helsetilsyn er en uavhengig høringsinstans, som selvfølgelig har lov til å mene det de ønsker, men det er Stortinget som bestemmer lovendringer i Norge, sier Høie.

Ap kan gå inn for å utvide abortgrensen

Ingvild Kjerkol

Ingvild Kjerkol leder redaksjonskomiteen som skal ta stilling til krevende saker, som abort og Lofoten på Arbeiderpartiets landsmøte.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Arbeiderpartiet kan lørdag gå inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

Flere lokallag og to fylkeslag i AUF har lagt frem forslag for landsmøtet om å utvide grensen.

Det vakte oppsikt da partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol tidligere i dag gikk ut med støtte til utvidelsen på 18 uker.

Hun sa til NRK at det er håpløst for henne å forsvare systemet med abortnemnder.

– Abortnemndene gjør at kvinner opplever å bli umyndiggjort. Vår felles helsetjeneste skal gi bedre helse, dette gir ikke kvinner bedre helse, sa Kjerkol til jublende applaus fra Ap-delegatene i Folkets Hus.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger