Helsedirektøren presiserer etter Nakstad-bok: Ikke grunn til å kritisere våre samarbeidspartnere

Espen Nakstads nye bok har blitt oppfattet som kritikk av FHI og Oslo kommune. Nå går helsedirektør Bjørn Guldvog ut for å «presisere» det han kaller et etterlatt inntrykk.

Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier Helsedirektoratet har hatt et godt samarbeid med Oslo kommune.

Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dagen etter at Espen Nakstad lanserte sin nye bok «Kode rød», tar helsedirektør Bjørn Guldvog kontakt med NRK for å presisere at Helsedirektoratet ikke er kritisk til Oslo kommunes håndtering av pandemien.

Bokomslag "Kode rød. Kampen for det vakre" av Espen Rostrup Nakstad

I boken Kode rød gir assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sin versjon av koronahåndteringen.

Foto: Gyldendal

– Jeg har ansvar for det etterlatte inntrykket av hva Helsedirektoratets oppfatning har vært gjennom pandemien, sier Guldvog.

Han understreker at det ikke er Helsedirektoratets oppgave å evaluere koronahåndteringen i Norge.

– Vi skal være ydmyke og vente til vi får svar fra Koronakommisjonen, sier han.

I boken beskriver Nakstad hvordan Oslos byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse 28. september gjorde det klart at han ikke ville følge rådene Helsedirektoratet anbefalte for å snu den økende smittetrenden i hovedstaden.

«En unik mulighet til å snu den andre smittebølgen glapp på et tidspunkt da befolkningen viste seg motivert til å bidra med et krafttak», skriver Nakstad.

– Et godt samarbeid

Dagen derpå har Guldvog behov for å presisere at Helsedirektoratet har hatt et svært godt samarbeid med Oslo kommune gjennom hele pandemien.

– Det er riktig at enkelte råd ikke ble fulgt, men fra vår side er det helt ukomplisert, sier helsedirektøren.

Facebook rettet Raymond Johansen kraftig kritikk av Nakstads rolleforståelse i går kveld.

Han skrev blant annet:

«Jeg har fått opplyst at Nakstad i innledningen til boka si skriver at dette er hans private meninger med mindre noe annet er oppgitt. Dette er forvirrende og vitner om manglende rolleforståelse som høytstående statlig tjenesteutøver.»

Guldvog avviser at Nakstads bok skaper uklarheter om rolleforståelse.

– Men da jeg så hvordan dette kom ut i går, og hvordan byrådslederen i Oslo reagerte, må jeg presisere at forholdet har vært godt. Min vurdering er at Oslo kommune har vært fremoverrettede og modige i arbeidet med pandemien, sier Guldvog.

Nakstad: – Det er ytringsfrihet i Norge

Espen Nakstad påpeker at Raymond Johansen ikke har lest boka hans, men bare sett bruddstykker formidlet av journalister. Han mener boka samlet sett gir mye skryt til Oslo kommune.

– Vi har ytringsfrihet i Norge. Jeg skriver en bok på faglig grunnlag om krisehåndtering og pandemier i en historisk sammenheng, og om andre type kriser enn pandemier.

Han understreker at boken gir uttrykk for hans personlige synspunkter, og at dette er presisert.

– Jeg er veldig konsekvent i boken og i forordet med at mine uttalelser gjør jeg som privatperson der ikke annet er angitt.

Nakstad svarer slik på at hans egen sjef idag har følt behov for å presisere inntrykket boken hans har skapt

– Jeg mener ikke det er uproblematisk at det oppfattes sånn, og derfor var jeg ute i Debatten på NRK og på TV2 i morges. Når man ikke har lest en bok, og tar bruddstykker ut av en bok, så gir det et veldig misvisende forståelse, sier Nakstad.

– Men kan du skrive som privatperson når du også er assisterende helsedirektør og har en myndighetsrolle?

– De fleste som skriver bøker, inkludert generalsekretæren i NATO (Jens Stoltenberg, red.anm) og FHI-direktøren, som riktignok har fått en journalist til å skrive bok, de skriver jo selv om de har jobber i en offentlig sammenheng. Da er det viktig å være presis med om man uttaler seg som en embetsperson eller privatperson og de fleste gjør begge deler og da er det viktig å være presis på det, sier Nakstad.

– Men du har stått midt i en krisehåndtering nå i 18 måneder, pandemien er ikke over, og boken oppleves rammende av samarbeidspartnere av din arbeidsgiver?

– Jeg tror ikke denne boken blir oppfattet som kritisk av samarbeidspartnere i Norge. Tvert imot tror jeg de vil kjenne seg veldig godt igjen i beskrivelsene av denne pandemien.


– Ikke en kritikk av Nakstad

I boken trekker Nakstad også frem den faglige striden mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

Ifølge Nakstad foreslo ikke FHI å innføre kraftige tiltak i mars. Han beskriver hvordan epidemiologer i mange land ønsket å la viruset gå på en kontrollert måte gjennom befolkningen, mens mange i sykehusmiljøene ønsket å slå viruset ned.

Helsedirektør Guldvog sier han har en løpende dialog med Nakstad om «god rolleforståelse».

Er det uproblematisk for deg at Nakstad skriver en bok med så spisset kritikk av FHI og Oslo kommune?

– Dette er ikke en kritikk av Nakstad. Jeg har full tillit til ham, og vi har et svært godt samarbeid. Jeg ser også at Nakstad understreker at det er læringspunkter her på håndtering i fremtidige situasjoner, og det er jeg enig med ham i, sier Guldvog.

Vil du følge opp dette med Nakstad?

– Hvordan jeg snakker med Nakstad om disse tingene, har jeg ikke tenkt å kommentere i media. Men det er klart at vi har en løpende diskusjon om god rolleforståelse, sier Guldvog.

– Gjør du dette for å avverge kritikk og samarbeidsproblemer?

– Jeg gjør det for å presisere hva som er Helsedirektoratets posisjon, og for å hindre at det skaper usikkerhet om hvor vi står, sier helsedirektøren.

Nakstad selv viser til at han i omtalen av hvilke tiltak FHI gikk inn for i starten av pandemien, har referert opplysninger som også er gitt til Koronakommisjonen, og som derfor er offentlige.

– Jeg forholder meg til det som er referert av Koronakommisjonen. Jeg har blitt intervjuet av koronakommisjonen, og dere i media har referert til fra intervjuer i koronakommisjonen. Jeg har ikke sagt noe annet, sier Nakstad.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 20.10.2021
2 906
Smittede siste 7 dager
118
Innlagte
893
Døde
4 193 240
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger