Hopp til innhold

Økt fare for atomulykker – ber kommunene skaffe jodtabletter som kan hindre kreft

Kriseutvalg mener faren for atomulykker har økt. Nå ber Helsedirektoratet alle kommuner skaffe seg et lager av jodtabletter som kan motvirke kreft etter utslipp av radioaktivitet.

Den russiske ubåten "Dmitri Donskoj"

Økt trafikk med atomdrevne fartøyer langs kysten har økt faren for uhell og utslipp av radioaktivitet, mener myndighetene. Verdens største ubåt «Dmitrij Donskoj» og slagkrysseren «Pjotr Velikij» drives begge av atomkraft. I sommer gikk de langs norskekysten på veg til St.Petersburg. Her er skipene utenfor Korsør ved Storebælt i Danmark.

Foto: SARAH CHRISTINE NOERGAARD / AFP

Større trafikk med atomdrevne fartøyer, eldre kjernekraftverk og økt terrorfare har gjort utslipp av radioaktivitet mer sannsynlig enn før, mener norske myndigheter.

– Jodtabletter kan hindre kreft i skjoldbruskkjertelen hos barn og unge. Men de må tas med en gang og seinest innen fire timer etter man er utsatt for radioaktivitet, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Svein Lie

Divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet ber kommunene bestille jodtabletter som i dag ligger på lager i Oslo.

Foto: Helsedirektoratet

Vil ha dem ut av Oslo

Fra før av er jodtabletter plassert ut i kommunene nord for Salten i Nordland og i kommunene Bergen på grunn av marinebesøk til Haakonsvern og i Skedsmo og Halden på grunn av forskningsreaktorene der. Nå vil myndighetene gjøre dem tilgjengelige i resten av landet.

Etter hvert skal jodtabletter selges på apoteket. Men i mellomtida ber Helsedirektoratet altså kommunene om å bestille dem fra lageret i Oslo.

Pakning med jodtabletter

Disse tablettene bør alle norske kommuner bestille og ha liggende, mener helse- og strålemyndighetene.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Vi vil at kommunene skal bestille tabletter slik at de er nær befolkningen, dersom det skulle bli behov for dem, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

– Tablettene på lageret i Oslo har gått ut på dato. Hvorfor vil dere likevel at kommunene skal bestille dem?

– Jod i denne formen er veldig stabilt, og alle undersøkelser av det lageret vi har viser at holdbarheten er god. Derfor er det trygt å distribuere det lageret, sier Lie.

Kommunene får tablettene gratis, men må betale frakt.

Flere atomdrevne fartøy langs kysten

På lageret til Norsk Medisinaldepot i Oslo ligger over to millioner jodtabletter. De er en viktig del av norsk atomberedskap.

Per Fossen hos Norsk Medisinaldepot finner fram esker med jodtabletter.

Hos Norsk Medisinaldepot i Oslo ligger to millioner jodtabletter til bruk ved utslipp av radioaktivitet. Nå blir kommunene bedt om å bestille tabletter fra lageret, som Per Fossen viste fram i sommer.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

I sommer gikk verdens største atomdrevne ubåt, den russiske «Dmitrij Donskoj» fra basen ved Kvitsjøen, langs hele Norskekysten og videre til St. Petersburg og tilbake igjen. Den gikk i følge med slagkrysseren «Pjotr Velikij», som også er reaktordrevet.

Samtidig er atomdrevne fartøyer fra Nato-land oftere på besøk.

Dmitrij Donskoj

Verdens største atomubåt, russiske Dmitrij Donskoj, seilte i sommer fram og tilbake langs norskekysten.

Foto: Forsvaret

– Det er mer trafikk på kysten med reaktordrevne fartøy nå enn for noen år siden, sier Ole Harbitz.

Han er direktør i Statens strålevern, og leder for Kriseutvalget for atomberedskap. Dette utvalget mener at faren for atomhendelser har økt.

Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern

– Hvis noe går galt, kan man ikke utelukke at befolkningen blir eksponert. Da er det greit å ha gode tiltak for å beskytte seg, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

Foto: Statens strålevern

Økt terrorfare

I en orientering til fylkesmenn og kommuner skriver Helsedirektoratet, Statens strålevern og Statens legemiddelverk blant annet:

«Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt.»

– Det motiverer også til å ha god beredskap her hjemme, sier Ole Harbitz til NRK.

AKTUELT NÅ