Hasjrøyking fremmer sinnslidelser

Ny forskning viser at hasjrøyking øker risikoen for alvorlige sinnslidelser som psykose og schizofreni. Professor i sosiologi ønsker nå Frederic Hauge med på laget i en kampanje mot hasjrøyking.

Hasj-sigarett
Foto: Johannessen, Sara, Sara Johannessen / SCANPIX

Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Willy Pedersen, skriver i en kronikk i Aftenposten i dag om sammenhengen mellom hasj og sinnslidelser.

Nå er det ikke lenger tvil, ifølge professoren; hasj øker risikoen for slike lidelser.

- Konklusjonen er basert på rundt ti studier som er blitt publisert i løpet av de siste ti-femten årene, disse store studiene ble oppsummert i The Lancet, et ledende internasjonalt tidskrift på dette feltet, for et par uker siden, sier Pedersen.

Professor Willy Pedersen

Professor Willy Pedersen.

Foto: www.forebygging.no

Studiene viser at ungdom som prøver hasj har økt sannsynlighet på rundt førti prosent for å utvikle psykose og schizofreni, mens de som hyppig bruker hasj har oppimot en fordoblet risiko.

- Hasj utløser

Det store spørsmålet har vært om er det slik at folk som har en sårbarhet for disse lidelsene begynner å bruke hasj.

- Man har skilt ut de som har visse tegn på begynnende psykoseutvikling og eliminert dem fra utvalgene. Generelt er forskere forsiktige med å konkludere, men nå er det dokumentert, sier Pedersen.

- Hasj i seg selv har en utløsende effekt som gjør at det å bruke hasj er forbundet med kraftig økt risiko for disse meget alvorlige tilstandene, sier Pedersen.

I kjølvannet av Hippie-bølgen

Pedersen vil ha Bellonas leder Frederic Hauge på banen for å snakke om hasjens skadevirkninger.

- Helt siden hasjen kom på slutten av 60-tallet har vi her i Norge hatt en dobbel rekrutteringsbase. Det er delvis sårbare, utsatte mennesker med livsproblemer som bruker det, men det er også ressurssterke mennesker som har befunnet seg til venstre i det politiske landskapet, stoffet kom i kjølvannet av hippietid og Vietnam-protester, forklarer Pedersen.

- Overraskende nok har denne forbindelsen blitt opprettholdt, fortsatt finner vi at politisk aktiv ungdom som tenderer til å bruke dette. Vi har sett at miljøbevegelsen har vært særlig utsatt, selv om tallene vi så på 90-tallet er blitt bedret.
Frederic Hauge er ansiktet i miljøbevegelsene fremfor noen. Det er kjent at han ble tatt med 10 gram hasj for ikke lenge siden, sier Pedersen.

Ønsker Hauge på laget

Professoren har ikke noe ønske om å henge ham ut. Men Hauge er et ikon som norsk miljøengasjert ungdom fortsatt ser på.

- Dersom vi hadde fått med han i spissen for en kampanje, ville det vært et stort fremskritt for denne saken, sier Pedersen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger