Hopp til innhold

Har hjerterom, men mangler husrom for syriaflyktningene

Norske ordførere sier at de kan ta imot 10 000 syriske kvoteflyktninger, men de mener samtidig staten må dekke hver eneste krone det koster. Hvis ikke må kommunene kutte i andre tjenester.

Norske ordførere sier at de kan ta imot 10 000 kvoteflyktninger. Samtidig sier de at de mangler penger til å gjøre jobben.

Ordfører Harald Espelund (Frp) sier at han rett og slett ikke har husrom til å bosette ekstra kvoteflyktninger.

Norske kommuner kan ta imot de 10 000 kvoteflyktningene det er flertall for på Stortinget. Det sier mer enn 66 prosent av de norske ordførerne som har vært med i en undersøkelse gjort av NRK.

Men undersøkelsen, som omfatter 278 norske ordførere, viser at til tross for at hjerterommet er stort, så skorter det på både økonomi og husrom.

Mangler boliger

Grafikk Syria flyktninger

60 prosent svarer at de ikke har nok boliger.

Foto: NRK

På spørsmålet om deres egen kommune har nok boliger til å ta imot alle kvoteflyktningene, svarer 59,7 prosent av ordførerne nei. Til det kommer at 13,6 prosent sier at de er usikre.

Bare litt under en tredel av ordførerne sier de har nok boliger.

– Vi har tatt på oss å ta 35 nye i år. Det er det maksimale av det vi kan strekke oss til, og det skyldes boligproblematikken.

Harald Espelund

Ordfører Harald Espelund (Frp) i Ullensaker kommune sier de tar imot alt de klarer av flyktninger.

Foto: Daria Zoric / NRK

Harald Espelund (Frp) er ordfører i Ullensaker kommune. Han sier kommunen rett og slett ikke klarer å bygge boliger fort nok.

– Det er mange som ønsker å komme hit, og vi tar imot alt vi bare klarer. 20 prosent av våre innbyggere er fra utlandet, 100 nasjoner er representert, så det går ikke på viljen til å ta imot. Det går på mulighetene.

I Vaksdal kommune har de løst boligutfordringen med en dugnad hos lokalbefolkningen. Statlige tilskudd for bygging av boliger til flyktninger har de måttet se bort fra.

– Tilskuddet er for dårlig. Vi bygget 12 boliger for noen år siden. Da var tilskuddet 20 prosent. Det var ikke engang momsen. Nå er det øket noe, men det er ikke regningssvarende. Derfor frir vi til private, sier ordfører Eirik Haga (Ap).

Han sier dette kan gå utover lokal ungdom som skal flytte hjemmefra.

Artikkelen fortsetter under

Grafikk Syria flyktninger

I tillegg svarte 9 prosent av ordførerne på spørsmålet om Norge bør ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria, at pengene til dette vil gjøre mer nytte i flyktningenes hjemland eller nærområder, mens 7 prosent svarte at de ikke visste.

Foto: NRK

Mangler penger

Eirik Haga

Ordfører Eirik Haga (Ap) har hjerterom men frykter for en økonomisk knekk for kommunen dersom ikke staten tar hele flyktningregningen.

Foto: NRK
Grafikk Syria flyktninger

Kun 8 prosent av ordførerne sier at deres kommune har økonomisk kapasitet til å ta imot flere flyktninger dersom staten ikke betaler for alt.

Foto: NRK

Når det kommer til økonomi er avstanden mellom hjerterom og praktisk mulighet enda større ute i kommunene.

80,6 prosent sier de ikke har økonomisk kapasitet til å ta imot de ekstra flyktningene hvis ikke staten tar hele regningen.

Det bekrefter Haga.

– Vi har inntektssvikt. Det er en utfordring. Derfor må staten dekke alle utgifter med bosetting og integrering, sier Haga.

Her svarer 11,4 prosent at de er usikre på om dette vil være mulig, mens beskjedne 8,1 sier de kan dekke deler av, eller hele, regningen på egen kjøl.

Rammer flere deler av kommunebudsjettet

En slik ekstrautgift vil gå utover flere budsjettposter i kommunebudsjettene. Når ordførerne i undersøkelsen skal svare på hvilke deler som vil bli skadelidende, svarer nær 70 prosent at en slik ekstra utgift mest sannsynlig kommer til å gå utover helse- og omsorgsbudsjettet. 59,4 prosent peker på skole- og utdanningsbudsjettet.

– Vi er allerede på et lavt nivå når det gjelder skole, og vi har utfordringer når det gjelder helse- og omsorg. Jeg ser ikke så lyst på dette, sier Haga.

Grafikk Syria flyktninger
Foto: NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger