Hopp til innhold

Har fått fritak fra automatiske strømmålere – kan få gebyr

De rundt 5000 nordmennene som har fått fritak fra automatiske strømmålere på grunn av «el-overfølsomhet», kan ende opp med å betale et avlesningsgebyr.

Lene Hannisdahl Haug

Lene Hannisdahl Haug har allerede flyttet fra Oslo fordi hun opplever at hun er "el-overfølsom".

Foto: Privat

Snart vil det være installert smarte strømmålere (AMS) i fire av fem norske hjem. Men det er ikke alle som ønsker å benytte seg av den automatiske løsningen.

Rundt 5000 nordmenn har fått fritak fra AMS-målere fordi de opplever «el-overfølsomhet». Det vil si at de ikke installerer selve kommunikasjonsenheten som automatisk leser av strømmen og sender informasjon til nettselskapet. Dette fordi de mener at senderen gjør dem fysisk dårlige.

Nå vil NVE tillate nettselskaper å ilegge disse kundene et avlesningsgebyr.

– I de tilfellene må det foretas en manuell avlesning. Det vil påføre nettselskapene økte kostnader. Vi mener det er rimelig at det er de som påfører kostnadene skal betale for dette, i stedet for å påføre de øvrige kundene en økt nettleie, sier seksjonssjef Torfinn Stulen Jonassen i NVE.

Torfinn Jonassen, seksjonssjef ETN

Torfinn Jonassen, seksjonssjef i NVE, sier gebyret skal fastsettes av nettselskapene selv.

Foto: Stig Storheil / NVE

Han understreker at nettselskapene ikke er pålagt å ta et slikt gebyr, men at de nå har muligheten til å gjøre det dersom de finner det rimelig.

– Men gebyret kan ikke være så stort at det overskrider nettselskapets kostnader. Jeg vil anta at et slikt gebyr kan være i størrelsesorden 500 til 2000 kroner per år, sier Jonassen.

Flyttet fra byen for å slippe stråling

Lene Hannisdahl Haug er en av dem som opplever at stråling gjør henne syk. Hun sier hun er el-overfølsom, og flyttet for syv år siden ut av Oslo på grunn av dette.

Til tross for at hun selv har fått fritak fra kommunikasjonsenheten, er hun redd for å bli syk og måtte flytte igjen når naboene får strømmålere. Et gebyr er den minste av hennes bekymringer.

– Jeg skjønner godt at manuell avlesning må betales for. Og når jeg allerede har betalt så dyre dommer for min egen helse, blir dette bare en bagatell. Jeg betaler gledelig for å slippe å ha den strålekilden inne i huset mitt, sier hun.

Anslagsvis 0,23 prosent av strømkunder i Norge har fått fritak fra installasjon av kommunikasjonsenheten grunnet «el-overfølsomhet», ifølge en ny rapport om smarte strømmålere fra NVE.

Utskifting av strømmåler.

Snart vil det være installert smarte strømmålere (AMS) i fire av fem norske hjem.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Hannisdahl Haug sier hun reagerer på alle former for høyfrekvent stråling, ikke bare strømmålere.

– Jeg har gitt opp alt, og ett sted må jeg kunne være uten å bli utsatt for stråling, sier Hannisdahl Haug.

Helsedirektoratet: – AMS har ingen helserisiko

Hun og andre «el-overfølsomme» mener altså at stråling fra blant annet smartmålere utgjør en helserisiko. Helsedirektoratet sier derimot at dette ikke er tilfelle.

– Blant annet gjorde Folkehelseinstituttet en bred kunnskapsoppsummering i 2012, hvor de gikk igjennom det som fantes av internasjonale studier. Konklusjonen var at det ikke er grunnlag for å si at det er noen sammenheng mellom AMS og helseskader, sier Per Magne Mikaelsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Per Magne Mikaelsen

Per Magne Mikaelsen i Helsedirektoratet sier det forskes mye på stråling internasjonalt.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har fastslått at fastleger ikke kan skrive ut attester der det står at en pasient er syk på grunn av stråling fra slike målere.

– Hvis man skal skrive ut legeattest, må det baseres på kunnskap og dokumenterte forhold. Dette er nedfelt i helsepersonelloven.

– Men de som hevder at de har helseproblemer på grunn av automatiske strømmålere, må tas på alvor. Vi åpner derfor opp for at fastlegene kan gjøre en helhetsvurdering av pasientens helsetilstand, og avgjøre i hvilken grad strømmåleren er en vesentlig del av årsaksforholdet – dog ikke strålingen fra dem, legger Mikaelsen til.

NVE forholder seg til anmodninger fra Statens strålevern, som viser at det ikke er noen sammenheng mellom stråling fra strømmålere og helseproblemer. Dette fester ikke Lene Hannisdahl Haug særlig lit til.

– Det legges ikke til rette for oss, og det er kjempetrist. Dessuten er det mange «el-overfølsomme» som ikke har visst om muligheten til å be om fritak, sier hun.

AKTUELT NÅ