Forsker avviser at «smarte» strømmålere er farlige

Kan vi stole på at vi ikke blir utsatt for stråling av de automatiske strømmålerne som nå installeres i Norge? Ja, sier førsteamanuensis i kondensert fasers fysikk.

Arnt Inge Vistnes

Forsker Arnt Inge Vistnes sier at strålingen fra kraftlinjer, mobiltelefoner og de nye el-målerne som installeres i hus er for liten til at vi bør bry oss.

Foto: Torkild Jemterud / NRK

– Vi kan være temmelig trygge på at dersom det er fare forbundet med stråling fra kraftlinjer og mobiltelefoner, så er den så liten at den ikke utgjør noe fare sammenlignet med alle andre farer vi utsettes for.

Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Arnt Inge Vistnes.

Flere strømkunder i Finnmark har i det siste sagt nei til å la kraftselskapene installere den nye typen smarte strømmålere. Kundene er rett og slett bekymret for stråling, og overvåkning av strømforbruket.

Det første er det i hvert fall ingen grunn til å uroe seg over, ifølge Vistnes.

Andrei Yushkevich

STRØMLØS: Andrei Yushkevich har fått varsel om at strømmen blir kuttet kommende fredag. NVE sier kraftselskapet kan koble ham fra, men at fristen er for kort.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Stort engasjement – mye skepsis

Etter at NRK publiserte artikkelen om skepsisen til de nye strømmålerne, har engasjementet i kommentarfeltene vært stort.

En leser har også sendt NRK en oversikt over 700 studier som viser at denne strålingen er farlig. Men Vistnes avfeier dette.

– Mange har vanskelig å skjønne det, og det forstår jeg. Det har sammenheng med forskningen som jeg selv har gjort i nesten 20 år, og at man kan gjøre feil når man setter opp eksperiment.

Utskifting av strømmåler.

I løpet av året får 1,4 millioner strømkunder besøk av en montør for å få ny måler i hus.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Fusk og fanteri

Han mener også det er mange som rett og slett driver med fusk og fanteri når det kommer til slike studier.

– Derfor er det en generell regel i forskning at man stoler ikke på resultater uten at det er uavhengige personer som klarer å reprodusere funnene. De 700 studiene det refereres til faller i den kategorien. Det er ikke mange som klarer å reprodusere dem, og da stoler vi heller ikke på dem.

Han forklarer at han selv trodde han var el-sensitiv i mange år.

– Jeg var så sikker på at det hadde effekt, kjente det på kroppen og tenkte dette måtte utvilsomt være riktig. Så viste det seg at det skyldtes min egen oppfatning og forventning. Koblingen mellom sinn og legeme er mye sterkere enn det vi tenker den er, sier han.

Så hva med spørsmålet om overvåkning via informasjonen de nye strømmålerene leverer? Det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Nyheter fra Troms og Finnmark