Hopp til innhold

Grønnerød-forsvarer slår tilbake om Orderud-funn: – Sandberg jobber for Per og Veronica

Kripos jobber med å undersøke det mulige Orderud-drapsvåpenet som ble overlevert privatetterforsker Tore Sandberg. Avdøde Lars Grønnerøds forsvarer advarer mot å konkludere for tidlig.

rivatetterforsker Tore Sandberg har overlevert en revolver, av typen Colt Police Special 38 kaliber, til gjenopptakelseskommisjonen i Orderudsaken.

UNDERSØKES: Våpeneksperter hos Kripos er i gang med å undersøke denne revolveren, som ble overlevert til privatetterforsker Tore Sandberg i desember.

Foto: Tore Sandberg

Søndag kveld kunne privatetterforsker Tore Sandberg, som er engasjert av Per og Veronica Orderud, fortelle at han har overlevert en revolver til Gjenopptakelseskommisjonen.

Kripos er i nå gang med undersøke om revolveren, en 38-kaliber Colt av typen «Police Special» kan være ett av to våpen som ble brukt under trippeldrapet på Orderud gård natt til pinseaften 1999.

– Våpengruppa på Kripos har startet analyse av våpenet. Saken har prioritet, og når analysearbeidet er avsluttet vil Kripos levere en rapport til Gjenopptakelseskommisjonen, opplyser Axel Wilhelm Due, fungerende kommunikasjonssjef i Kripos til NRK.

Våpen overlevert til Tore Sandberg i Orderud-saken

Dette våpenet ble overlevert til privatetterforsker Tore Sandberg i år. – Vedkommende som kom med det til meg, ønsket ikke å sitte med dette, sier Sandberg.

Foto: Tore Sandberg / NRK

Kripos kan foreløpig ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å undersøke våpenet.

– Alt har kokt bort i kålen

Per Orderud, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble alle dømt i kjølvannet av drapene på Marie Orderud (83), Kristian Orderud (80) og deres datter Anne Orderud Paust (47).

Lars Grønnerød har forklart i avhør at han overleverte en revolver med kaliber 38 til Per Orderud i april 1999, før trippeldrapet. Han nektet hele tiden straffskyld for drapet. Hans begjæring om gjenopptakelse av saken ble avslått i juni 2010.

Grønnerød døde i september i år, 61 år gammel.

Hans mangeårige forsvarer, Steinar Wiik Sørvik, tar den siste utviklingen i saken med fatning.

– Det har kommet en mengde nye opplysninger siden denne saken ble avsluttet for 20 år siden. Alle disse opplysningene har stort sett kokt bort i kålen, sier Sørvik til NRK.

Tore Sandberg fikk overlevert pistol og patron av en person i Holmestrand. Nå skal det undersøkes om funnene kan knyttes til drapene på Orderud gård

I desember fikk Tore Sandberg overlevert en patron, sammen med revolveren. Ammunisjonen skal være av samme type som ble funnet i kårboligen i 1999.

Foto: Tore Sandberg / Privat

– Ikke mulig å finne DNA

Sørvik sier samtidig at det umiddelbart kan virke som revolveren som nå undersøkes, er av samme type som skal ha blitt brukt i kårboligen. Gjenopptakelseskommisjonen sa søndag at undersøkelsene omfatter skyteundersøkelser, DNA og fingeravtrykk.

Sørvik tror ikke at DNA-undersøkelser vil bli avgjørende i saken.

– Det er ikke praktisk mulig å finne DNA etter 20 år, med mindre det har vært fryst ned. Men man kan finne spor fysisk på våpenet.

Sandberg sa søndag at våpenet skal ha blitt oppbevart innendørs. Det er uklart om våpenet har blitt avfyrt etter overleveringen.

Advokat Steinar Wiik Sørvik var Lars Grønnerøds forsvarer under Orderud-saken

Advokat Steiner Wiik Sørvik var Lars Grønnerøds forsvarer i flere år.

Foto: Monster

Om våpenet faktisk har blitt brukt i kårboligen, er imidlertid Sørvik enig med Sandberg i at det er et interessant funn.

– I så tilfelle blir det interessant å følge hvordan våpenet har dukket opp i Sandbergs hender, og å gå tilbake og finne ut hvem som disponerte det i årene som har gått, sier Sørvik.

– Svekker anklagene

Søndag opplyste privatetterforsker Tore Sandberg at våpenet ble overlevert til ham fra en person han ikke ønsker å navngi, etter at det har befunnet seg i «Holmestrand-området i mange år».

– Jeg registrerer med interesse hva Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød forklarte i retten, at de kjørte sammen til Holmestrand etter drapene, sa Sandberg søndag.

Sandberg vil at minst to uavhengige eksperter også må undersøke våpenet, før man kan slå fast om det er brukt i kårboligen. Med forbehold om at det stemmer, sier Sandberg følgende om funnets betydning for saken.

– Jeg kan ikke se noe grunnlag for at Per og eller Veronica Orderud skulle ha brakt denne revolveren til Holmestrand-området. Det vil være et sterkt element til å svekke anklagene mot Per og Veronica Orderud.

Drapsmysteriet forklart på ett minutt.

Drapsmysteriet forklart på ett minutt.

– Jobber for Per og Veronica

Grønnerød-forsvarer Sørvik er tydelig på at han ikke følger Sandbergs resonnement.

– Nei. Tore Sandberg jobber for Per og Veronica, for at de skal få saken sin gjenopptatt. Når man skal finne ut hvilken betydning våpenet har for saken, så må man avvente og se hvordan våpenet har dukkert opp hos Tore Sandberg. Man må følge sporene tilbake, og de kan like gjerne ende på Orderud gård, som noe annet sted, sier Sørvik.

Han sier det er på det rene at Grønnerød på et tidspunkt var i besittelse av en 38-kaliber revolver, kalt «Lillegutt». Prosjektiler fra steder våpenet ble skutt med i tiden før drapet, er like prosjektilene som ble funnet på åstedet.

Sørvik påpeker samtidig at Grønnerød er den eneste av de dømte som har alibi for selve drapsnatten, fordi han logget seg inn på nettbanken og sendte mailer fra sin hjemme-PC.

Sørvik er heller ikke enig i at man kan legge til grunn at Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo faktisk reiste sammen til Holmestrand sammen etter drapet.

Flere ubesvarte spørsmål

Ingen er dømt for å ha utført trippeldrapene på Orderud gård, og de to våpnene som ble brukt på åstedet er aldri funnet.

I kårboligen ble det funnet tre prosjektiler som stammer fra en 38-kaliber revolver. To rettsinstanser har tidligere slått fast at prosjektilene kan stamme fra et våpen av samme type som nå blir undersøkt av Kripos.

Det er ventet at gjenopptakelseskommisjonen i 2020 vil beslutte om saken skal opp på nytt i rettssystemet. Siv Hallgren, leder i Gjenopptakelseskommisjonen, sa søndag til TV 2 at blir interessant å se om det er det riktige våpenet som nå er funnet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger