Hopp til innhold

Orderud-saken blir ikke gjenopptatt: – Håpløst og feigt

Veronica Orderud sier hun er skuffet etter at det mandag ble kjent at drapssaken hun ble dømt for i 2002 ikke blir gjenopptatt.

Victoria Orderud

Veronica Orderud mener avgjørelsen er uforståelig, og sier at kampen for renvaskelse fortsetter.

Foto: Christian Breidlid / NRK

– Jeg var ikke helt uforberedt på dette resultatet i denne omgangen, men det er klart at jeg er skuffet, sier Veronica Orderud til Dagsrevyen.

Forsvarerne er sikre på at Per og Veronica Orderud kan frifinnes for medvirkning i trippeldrapet på Orderud gård.

Siden 2018 har de sammen med privatetterforsker Tore Sandberg kjempet for en gjenopptakelse av en av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker.

Mandag ble det derimot kjent at saken ikke skal behandles på nytt.

Veronica Orderud er gjest på Dagsrevyen

Veronica Orderud var gjest i Dagsrevyen

Per Orderud fulgte selv seansen direkte på Louise Restaurant og Bar på Aker brygge i Oslo sammen med sine advokater og støttespillere.

– Det er helt ubegripelig, sa en gråtkvalt Per Orderud etter at en enstemmig Gjenopptakelseskommisjon lukket døren for en gjenåpning.

Veronica og eksmannen Per Orderud har hele tiden hevdet at de var uskyldig dømt og engasjerte allerede i 2006 privatdetektiv Tore Sandberg til å gå gjennom etterforskningsmaterialet i saken.

NRK forklarer

Kva er Orderud-saka?

Kva er Orderud-saka?

Drapa på Orderud gård er ei av dei mest omtalte kriminalsakene i Noreg dei siste åra. Fire personar er dømde for å ha medverka til drapa, men ingen er dømde for faktisk å ha utført drapa.

Kva er Orderud-saka?

22. mai 1999 blir ekteparet Marie (83) og Kristian Orderud (80) og dottera deira Anne Orderud Paust (47) skotne og drepne på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

Kva er Orderud-saka?

Sonen til det drepne ekteparet, Per Orderud, blir sikta for trippeldrapet saman med kona Veronica Orderud. Også søstra hennar, Kristin Kirkemo, og Kirkemos ekskjæraste, Lars Grønnerød, blir sikta. Politiet meiner ein krangel om kven som eig garden kan vere motivet til drapa.

Kva er Orderud-saka?

I 2001 blei Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo i Nes herredsrett dømde til 21 års fengsel for overlagt drap eller for å ha medverka til dette. Grønnerød blei frifunnen etter hovudtiltalen, men blei dømd til to og eit halvt år i fengsel for å ha aktlaust medverka til drap.

Kva er Orderud-saka?

Dommen blei anka. I 2002 blei alle dei fire dømde i Eidsivating lagmannsrett for å ha medverka til overlagt drap. Per og Veronica Orderud blei dømde til 21 år i fengsel, medan Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød dømde til høvevis 16 og 18 år i fengsel.

Kva er Orderud-saka?

Kristin Kirkemo blei sett fri i 2011, medan Lars Grønnerød blir sett fri to år seinare. Han døydde i 2019. I 2015 blir Per og Veronica Orderud sette fri, og flyttar tilbake til Orderud gård.

Kva er Orderud-saka?

Per og Veronica Orderud meiner dei er uskuldig dømde.

I 2006 hyra dei privatetterforskar Tore Sandberg for å etterforske saka.

I 2018 ber dei om at saka blir opna igjen. Dei viser til nye funn og alternative teoriar som kan ligge bak trippeldrapet i 1999.

Kva er Orderud-saka?

17. juni 2024 kom avgjerda frå Gjenopptakelseskommisjonen. Etter å ha undersøkt saka i seks år, konkluderte dei med at det ikkje var grunnlag for å ta opp att saka.

Tidslinje for Orderud-saka

Dømt for medvirkning

Den over 700 sider lange begjæringen til det tidligere ekteparet om gjenopptakelse ble sendt til kommisjonen sommeren 2018.

Hvilke bevis er det dere har lagt frem som dere mener skulle gitt et annet utfall i kommisjonen?

– Det er jo et omfattende materiale som Tore Sandberg har lagt frem, de tingene som er mest kjent er vel dette nye DNA-beviset som er funnet i forbindelse med attentatforsøkene, sier Veronica Orderud.

Per og Veronica Orderud

Veronica og Per Orderud i 2018 etter en pressekonferanse på Sørumsand hvor de begjærte drapssaken gjenåpnet.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Beviset hun sikter til er Kristin Kirkemos DNA som er funnet på en teipbit som ble brukt til å feste dynamitt under bilen til Anne Orderud Paust, i attentatforsøket mot henne i 1998, året før drapene.

Kristin Kirkemo og Lars Grønnerud ble dømt til 16 og 18 års fengsel for medvirkning til trippeldrapet.

– At vi nå har fått et DNA-bevis som viser at Kristin løy om sin medvirkning i dette, er jo vesentlig for oss. For hvordan kan man si at når noen lyver om sin egen medvirkning i en sak, så er det de forteller om andre likevel sant, det er ganske underlig, og det tror jeg nordmenn flest har litt problemer med å forstå, sier Veronica Orderud.

Kristin Kirkemos advokat Vegard Aaløkken har ingen kommentar til påstandene fra Veronica Orderud vedrørende hans klient, men sier følgende til NRK:

– Det er viktig å se på helheten i bevisbildet, man kan ikke gå inn i enkeltheter i bevismaterialet, sier Aaløkken.

Håpløst og feigt av kommisjonen

Veronica Orderud trekker også frem nye vitneavhør som hun sier Sandberg har gjennomført mange av, og som ikke var fremme for retten den gangen.

Både du og din eksmann ble tatt i løgn flere ganger. Hvordan påvirker det deres troverdighet i denne saken?

– De tingene vi ble tatt i løgn på har jo i og for seg ikke noe med drapshandlingen eller et eventuelt medvirkeransvar å gjøre.

Hva er det dere foretar dere nå for å gå videre?

– Nå skal advokatene og Sandberg sette seg ned å gå gjennom det som har kommet fra kommisjonen, også får vi se hva vi må gjøre i forhold til det, og hva slag nye etterforskingsskritt Sandberg er nødt å foreta seg.

Veronica Orderud henviser til både Birgitte Tengs-saken og Baneheia-saken, og sier at en gjenopptakelse kan sikre nye spor og vitneavhør selv etter mange år.

– Så det å slå seg til ro nå med uoppklarte spørsmål, det syns jeg er ganske håpløst og feigt gjort av kommisjonen.

Victoria Orderud

Nesten ti år har gått siden soningen. Her er Veronica Orderud på vei inn til Dagsrevyen mandag for å snakke om veien videre.

Foto: Christian Breidlid / NRK

– Dømt med rette

Gjenopptakelseskommisjonen sier det er den mest omfattende saken de har hatt på sitt bord.

– Slik jeg forstår det så er dette den mest omfattende saken som kommisjonen noen gang har behandlet, sier kommisjonsleder Anne Kamilla Silseth.

Bård Nafstad

Kommisjonsleder Anne Kamilla Silseth.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Både med tanke på anførsler og det som er blitt gjort gjeldende fra partene, og i forhold til det utredningsarbeidet som er gjort fra kommisjonens side. Det er gjort et meget omfattende utredningsarbeid, både i med tanke på avhør, gjennomgang av dokumentasjon, innhenting av opplysninger, vurdering av nye tips og så videre, sier hun.

Statsadvokat Sturla Henriksbø mener kommisjonen har gjort en grundig gjennomgang av saken.

Han sier til NRK at selv om det fortsatt er ubesvarte spørsmål knyttet til hvem som begikk selve drapene, så er det viktig at man nå endelig kan slå seg til ro med saken.

– Nå er det viktig å få ro i saken, og legge til grunn at de som er dømt for medvirkning til drapene er skyldige, og de er dømt med rette.

AKTUELT NÅ