Hopp til innhold

Har funnet revolver som kan være drapsvåpenet i Orderud-saken

Privatetterforsker Tore Sandberg har funnet en revolver som kan være drapsvåpenet i Orderud-saken.

rivatetterforsker Tore Sandberg har overlevert en revolver, av typen Colt Police Special 38 kaliber, til gjenopptakelseskommisjonen i Orderudsaken.

REVOLVER: Privatetterforsker Tore Sandberg har overlevert en revolver av typen Colt Police Special kaliber 38 til gjenopptakelseskommisjonen i Orderud-saken.

Foto: Tore Sandberg

Tore Sandberg, som jobber på oppdrag fra Per og Veronica Orderud, sier til NTB at han har fått overlevert revolveren fra en person i Holmestrand-området.

– Vi har levert den til kommisjonen og begjært at den undersøkes kriminalteknisk for å se om det er drapsvåpenet fra Orderud-saken, sier Tore Sandberg til NRK.

Sandberg ønsker ikke si noe om personen han mottok revolveren av.

Ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) ble skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Akershus natt til pinseaften i 1999.

Ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel. Hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Drapsmysteriet forklart på ett minutt.

Fingeravtrykk

Revolveren som Sandberg nå har overlevert Gjenopptakelseskommisjonen, er en Colt Police Special.

Privatetterforsker Tore Sandberg foran permer fra Orderud-saken hjemme på Kløfta

Privatetterforsker Tore Sandberg.

Foto: Petter Sommer / NRK

– Det er en revolver av samme typen som Lars Grønnerød har beskrevet. Både Nes herredsrett og Eidsivating lagmannsrett la til grunn at det var en revolver som Grønnerød hadde hatt som var det ene drapsvåpenet. Politiet operer med to drapsvåpen, men politiet har aldri funnet noen av våpnene.

Den som nå er levert inn svarer helt til de beskrivelsene som Grønnerød beskrev, ifølge Sandberg. Han mottok også en patron, som er levert inn.

– Den kan undersøkes for å sammenliknes med de tre prosjektilene som ble funnet på åstedet. For meg som amatør ser denne patronen ut til å være tilsvarende.

Da Lars Grønnerød ble pågrepet, forklarte han politiet om revolveren «Lillegutt» som han tidligere hadde eid. Han pekte ut et sted i skogen der han hadde prøveskutt med våpenet mens han eide det. Da politiet undersøkte nærmere, fant de en patron på stedet som etter all sannsynlighet var avfyrt fra samme våpen som ble brukt under drapene på Orderud gård.

«Lillegutt» ble aldri funnet etter drapene, men det at Grønnerød kunne vise politiet et annet sted våpenet var blitt brukt, ble et sentralt bevis i rettssakene.

– Siden våpenet er så likt det Grønnerød har forklart seg om, er det klart at det er høyst interessant, sier Sandberg.

Identisk revolver som det antatte drapsvåpenet i Orderud-saken

Det skal være fingeravtrykk på våpenet som nå undersøkes av Kripos. Merknaden på bildet er Tore Sandbergs.

Foto: Tore Sandberg / NTB Scanpix

Vil ha to undersøkelser

Våpenet er nå til undersøkelse hos Kripos, forteller leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren.

– Dette ser vi på som et interessant spor, som kanskje kan bringe saken videre, sier Hallgren til TV 2.

Sandberg har begjært at minst to laboratorier må gjennomføre undersøkelsene av våpenet og patronen – hvorav det ene laboratoriet må ligge i utlandet.

– Med de tekniske metoder vi har til undersøkelser som vi ikke hadde i forrige årtusen, kan våpenet tale sin egen historie dersom dette er riktig våpen, sier Per Orderuds advokat John Christian Elden i en pressemelding.

– Spennende utvikling

Elden skriver i en SMS til NTB at funnet er spennende og at det kan kaste nytt lys over saken.

– Det er en spennende utvikling i saken i alle fall, men vi må avvente å se om det bringer oss videre, skriver Elden.

– Dersom det viser seg at dette er drapsvåpenet, tror du at saken kommer til å bli gjenåpnet?

– Jeg tror det kan være utløsende for ny etterforskning som kan peke i andre retninger enn mot Per Orderud, og da kan det medføre gjenåpning, skriver han.

Tor Kjærvik representerte Kristin Kirkemo i rettssaken.

– Sandberg kommer med noe nytt hele tiden, så blir det bare borte alt sammen. Dette tenker jeg ikke på en gang, sier Kjærvik til VG.

AKTUELT NÅ