Gjennomførte befaring uten Breivik

OSLO TINGRETT/SKIEN FENGSEL (NRK): Anders Behring Breivik deltok ikke da retten befarte cellene han disponerer i Skien fengsel.

Celle i Skien fengsel

SKIEN FENGSEL: Anders Behring Breivik har disponert tre celler av denne typen siden han ble overført til Skien fengsel i 2013.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Som siste post på programmet onsdag, forlot retten gymsalen i Skien fengsel for å se hvordan Breivik har det der han bor til daglig.

Mens retten gjennomførte befaringen måtte Breivik oppholde seg i en annen celle i fengselet.

Breivik soner i dag på avdeling for særlig høy sikkerhet i Skien fengsel, der han har sonet siden høsten 2013. Befaringen skjer bak lukkede dører og pressen får ikke være med.

Breivik disponerer fritt cellene han har til rådighet, og i tillegg har han en luftegård tilgjengelig. På et fellesskapsrom med et lite kjøkken lager han mat, drikker kaffe, spiller spill og snakker med fengselsbetjentene. Dette foregår uten håndjern.

Grafikk: Breiviks celle i Skien

Grafikk av bocellen Breivik disponerer til daglig.

Foto: Grafikk: Marco Vaglieri / NRK

– Andre har det verre

Før retten gjennomførte befaringen hadde psykiatrispesialist Randi Rosenqvist akkurat fortalt retten av Breivik ikke viser tegn til islolasjonsskader.

Etter vitnemålet sa Rosenqvist at det er mange innsatte som har det verre enn Breivik.

Overfor NRK ga hun uttrykk for at hun ikke synes synd på massemorderen som har gått søksmål mot staten.

– Det er hele tiden mange fanger som har det verre enn ham. Han studerer, og framstår som ganske opplagt. Det er vanskelig å ta saken alvorlig. Fengselet har brukt store ressurser på at han skal få ha det så godt som mulig.

Breiviks celle i Skien fengsel

SKIEN FENGSEL: Anders Behring Breivik har disponert tre celler av denne typen siden han ble overført til Skien fengsel i 2013.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

God søvnrytme

Etter at Rosenqvist var ferdig med sitt vitnemål, la advokat Marius Emberland frem dokumentasjon om Breiviks soningsforhold i Skien. .

Han viste blant annet til et notat fra 11. september 2014:

"Breivik sier han ser på Masterchef og spiller mye dataspill. Han sier han ønsker en ordning hvor han kan få besøk av meningsfeller. Når han ikke får besøk av dem han ønsker, blir han spurt om han blir lei seg av det. Da svarer han at han har så mange endorfiner at det ikke merkes."

Videre fortalte Emberland et mediebrev der Breivik skriver at han ellers har god søvnrytme og ikke er særlig plaget av sommervarmen – selv om det noen dager etter kommer frem at denne varmen plager ham noe.

Ingen kontakt

Det er svært liten mulighet for kontakt med andre mennesker under soningsregimet Breivik sitter under. Den eneste han kan treffe jevnlig er en profesjonell besøksvenn, og Breivik må sitte bak en glassvegg i et eget lite rom ved besøk. Alle forespørsler om å få besøk har blitt avslått.

Soningsregimet er det strengeste i Norge, og innebærer at han ikke har noen omgang med andre innsatte. En gang i uken får han tilbringe en time i sosialt samvær med ansatte ved fengselet. I tillegg skal han, etter det NRK kjenner til, få snakke med en venninne 20 minutter hver uke.

I en rapport blir det sagt at soningsforholdene i høyrisikoavdelingen i Skien fengsel øker risikoen for umenneskelig behandling.

SKIEN FENGSEL: Se fengselscellene Anders Behring Breivik har disponert i Skien fengsel.

Da avdelingen for særlig høy sikkerhet i Skien fengsel fikk en ny innsatt i høst, skal Breivik ha mistet en av de tre cellene han disponerte. De to cellene han nå har tilgang til brukes som bo- og studieceller.

Soningsforholdene på avdelingen medfører også at Breivik kroppsvisiteres og ransakes jevnlig. Cellene hans blir også jevnlig sjekket, og hver dag foretar fengselsbetjentene flere lukeinspeksjoner.

Luftegård i Skien fengsel

LUFTEGÅRD: Breivik slipper å gå med håndjern når han oppholder seg i luftegården han selv har tilgang til.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Fram til 2013 sonet Anders Behring Breivik i Ila fengsel. Cellene der har siden blitt pusset opp, men før rettssaken har cellene blitt satt tilbake til sin opprinnelige stand for befaring.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger