Hopp til innhold

Fosterreduksjon gjøres også i Norge

Fosterreduksjon gjennomføres ikke bare utenlands, men også hjemme i Norge. Norsk gynekologisk forening er skeptisk til at dette er lov. Leger som utfører reduksjon etterlyser avklaring fra Helsedepartementet.

Gravid-plakat på legekontor

Kvinner som er gravid med flerlinger fjerner friske fostre slik at de bare er gravid med tvillinger.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Tall fra medisinsk fødselsregister viser at det er gjort 16 reduksjoner ved flerlingsvangerskap fra 2006 til 2012. 14 av dem på syke fostre.

Bare ved Rikshospitalet har det blitt utført fire fosterreduksjoner, tre før uke 12, og en i uke 13 siden 2009.

– Kvinner begrunner det med at de ikke ønsker å gjennomføre et svangerskap med så mange fostre, sier klinikkleder ved kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Terje Rootwelt, til NRK.

– Hva er det som ofte er alternativet for mødre som ønsker å utføre fosterreduksjon?

Terje Rootwelt,

Terje Rootwelt, klinikksjef ved Kvinneklinikken Rikshospitalet.

Foto: NRK

– Det er veldig tydelig at alternativet for mange er abort av alle fostrene, for det kan gjennomføres innenfor dagens regelverk. Så spør de om det er mulig å redusere antall fostre, sier Terje Rootwelt.
Les også: Drar til utlandet for tvillingabort

Les også: Barnelege: – Ingen forskjell på vanlig abort og tvillingabort

Uavklart lov i Norge

– Alt som har med abort av friske fostre å gjøre oppleves som vanskelig. Reduksjon av antall fostre er kun aktuelt hvis de spør om muligheten for det, og da går vi inn i en nøye diskusjon, sier Rootwelt.

I dagens regelverk er det uavklart hva som er lov. I 2001 kom helsedepartementet frem til at hvis det var stor fare for at det ene fosteret hadde en alvorlig sykdom, kunne det aborteres. Om anstallet friske foster kan reduseres, er ikke omtalt i abortloven, forskrift eller rundskriv.

Allerede våren 2009 ba legene ved Rikshospitalet om en avklaring fra Helsedirektoratet. I et brev til direktoratet skrev de at «denne problemstillingen har så tunge etiske aspekter ved seg at den bør vurderes nøye».

Et år senere sendte direktoratet dette videre til Helse og omsorgsdepartementet, men de har fortsatt ikke gitt svar.

– Vi ønsker en avklaring i regelverket, sier Rootwelt.

– Hvorfor er det en vanskelig etisk problemstilling?

– Det er en litt annen situasjon enn en vanlig abort. Her velger man ut ett eller to eller flere fostre som blir fjernet mens man lar de andre være igjen. Vi ønsker klare regler slik at vi ikke gjør noe samfunnet opplever som utenfor det man syns er greit, sier Rootwelt.

– Fordi det oppleves som en seleksjon? Noen får leve og andre får dø?

– Det kan oppfattes slik, sier Rootwelt.

Kan være med på å redde liv

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier de jobber med en lovavklaring.

Risikoen for altfor tidlig fødsel er betydelig høyere når kvinnen er gravid med trillinger og firlinger. En studie viser at ved å reduserer fra tre til to fostre, reduseres risikoen for altfor tidlig fødsel til en tredjedel.

Les også: Fjernet to av tre fostre

Flerlingsvangerskap skjedde tidligere som regel etter prøverørs- eller hormonbehandling.

– Men dette er svært sjelden i Norge i dag fordi man har endret teknikkene for kunstig befruktning. Vi setter nå i de fleste tilfellene kun inn ett egg, og aldri mer enn to, sier Rootwelt.

Rootwelt sier det i Norge aldri er snakk om å redusere antall fostre til færre enn to.

Å gjennomføre en fosterreduksjon medfører en viss risiko for at også gjenværende fostre aborteres. Likevel kan det også være med på å redde liv.

– Sjansen for at man ikke føder altfor tidlig blir mye bedre. Dessuten er alternativet for de fleste som kommer til oss med denne problemstillingen abort av alle fostrene, så samlet sett er dette noe som redder liv, sier Rootwelt.

– Kan ikke sette noen dato

Helsedepartementet jobber nå med å ta stilling til om kvinner som er gravide med to eller flere friske fostre kan abortere noen, mens de beholder andre.

Leder i Norsk gynekologisk forening, Jone Trovik

Leder i Norsk gynekologisk forening, Jone Trovik.

Foto: Anne S. Herdlevær / UiB

– Alle forstår at det er etiske problemstillinger knyttet til dette. Vi holder på med en vurdering nå, og skal gi en avklaring. Men jeg kan ikke sette en dato på det nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Bør fosterreduksjon på friske foster være lov?

– Jeg vil ikke komme med på en konklusjon nå, sier statsråden.

– Mer komplisert operasjon

– Det etisk vanskelige her er at man skal velge noen fostre fremfor et annet. Det gjør dette annerledes enn en tradisjonell abort, sier Jone Trovik i Norsk gynekologisk forening.

I tillegg til det etisk vanskelige spørsmålet, er det også utfordrende å ha nok kompetanse på området.

– Fosterreduksjon er ikke prosedyremessig det samme som å gjøre en vanlig abort. Man kan ikke gjøre en vanlig operasjon. Dette må utføres på avdelinger som gjør høyteknologisk fosterundersøkelser, noe som er mer teknisk vanskelig, sier Trovik.

AKTUELT NÅ