Hopp til innhold

Kan ha gitt pasienter flere hundre unødvendige cellegiftkurer

Dårlig røntgenkapasitet fører til at flere hundre kreftpasienter ved Oslo universitetssykehus har måttet gjennomgå ekstra cellegiftkurer som kan ha vært unødvendige.

Kreftlege og leder for norsk onkologisk forening Andreas Stensvold

Kreftlege og leder for norsk onkologisk forening Andreas Stensvold sier at han er en av flere leger som har måttet gi unødvendige ekstra cellegiftkurer til kreftpasienter.

Foto: Martin Hobberstad / NRK

Kreftleger ved sykehuset sier at denne praksisen kan innebære alvorlig feilbehandling. Konsekvensen av praksisen er at pasienter ikke får tatt bilder som kan fortelle hvordan sykdommen utvikler seg, og i stedet blir de satt på såkalte ventekurer.

– Du må stole på ekspertene

Det ligger i navnet: Cellegift.

– Man merker at det er en gift. Man kjenner den ubehagelige følelsen nesten med en gang. På bildene ser man ikke hvordan jeg egentlig hadde det. Hele kroppen er i ulage, og man har bare lyst til å kaste opp. Det man liker å gjøre til vanlig, det betyr ingenting lenger, sier Beate Wilhelmsen.

Hun reagerte som andre kreftpasienter da hun fikk beskjeden: Hun var villig til å gjøre hva som helst for å bli frisk – også å gå på cellegift.

Beate Wilhelmsen

Beate Wilhelmsen fikk ingen ventekur, men fikk kjenne hva en cellegiftkur gjør med kroppen.

Foto: Martin Hobberstad / NRK

– Det blir som å gå til tannlegen. Du kan ikke begynne å si hva tannlegen skal gjøre, da må du bare stole på at du er hos eksperter. Du må stole på at de vet hva som må til for å kurere kreften og hva kroppen din tåler, sier Wilhelmsen.

Røntgenbilder kan være helt avgjørende for å se hvordan kreften utvikler seg og for å gi svar på hvilken behandling som er riktig. Blant legene ved Oslo universitetssykehus er frustrasjonen stor.

Ifølge legene blir pasienter påført ekstra cellegiftkurer: Det legene kaller ventekurer – uten at legene vet om pasientene tar skade av det eller ikke.

– Kan gi pasienten bivirkninger som kunne ha vært unngått

– Hvordan definerer dere en ventekur?

– Det betyr at jeg må gi en ekstra cellegiftkur fordi jeg ikke klarer å evaluere behandlingen raskt og godt nok, sier kreftlege og leder for norsk onkologisk forening Andreas Stensvold.

Når køen hoper seg opp ved MR-maskinene kan det gå direkte utover pasientene.

Pasienter som skulle hatt svar på hvordan kreften utvikler seg etter to til tre cellegiftkurer – får kanskje svar først etter femte eller sjette kur.

– Den største faren rundt dette er at jeg kan påføre pasienten alvorlige bivirkninger som kunne vært unngått. En sjelden gang kan man faktisk dø av min cellegiftbehandling.

– Si at pasienten ikke svarer godt på cellegiftbehandlingen, så gir jeg de cellegift mens de skulle ha brukt tiden til noe annet, sier Stensvold.

425 unødvendige ventekurer i året

Det har vært kjent en stund at praksisen har pågått. For hovedtillitsvalgt har likevel omfanget vært ukjent frem til nå.

Hovedtillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus Aasmund Bredeli

Aasmund Bredeli er hovedtillitsvalgt ved OUS.

Foto: Martin Hobberstad / NRK

– Jeg tenkte at dette kunne ikke være sant. Jeg tenkte at det ikke kunne være mulig at dette var gjort vel vitende, sier hovedtillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus Aasmund Bredeli.

I notatet som denne våren er sendt ut fra ledelsen, blir de økonomiske sidene ved den ekstra cellegiftbehandlingen vurdert.

Her kommer det fram at det med dagens radiologikapasitet beregner man at det blir gjennomført 425 unødvendige ventekurer i året.

I skrivet blir det også vist til mange av kurene er uvirksomme og forbundet med betydelig giftighet. Likevel skal det ha blitt gitt i stort omfang.

– Da denne saken kom opp og jeg begynte å forhøre meg, så var det en dyp fortvilelse rundt omkring i fagmiljøene for at denne praksisen har etablert seg. Legene har følt seg hjelpeløse fordi de har forsøkt så godt de har kunnet og kommunisere denne kapasitetsmangelen på MR og CT-undersøkelser. Men de har ikke fått noe svar tilbake, sier Bredeli.

OUS: Mange måter å vurdere om behandlingen virker på

Ledelsen ved sykehuset er kjent med praksisen om at pasienter får ekstra cellegift mens de venter på prøvesvar.

– Synes du det er problematisk å sette pasienter på ventekur?

Bjørn Erikstein administrerende direktør Oslo Universitetssykehus

Administrerende direktør ved OUS Bjørn Erikstein.

Foto: Martin Hobberstad / NRK

– Jeg synes det er viktig at pasienten får riktig behandling. Når pasienter er alvorlig syke så må legen sammen med pasienten vurdere om behandlingen virker. Det er mange måter å vurdere det på. En måte er å ta et røntgenbilde, en annen måte er å vurdere smerter, matlyst og allmenntilstand.

– Det er ikke alltid man er sikker på om behandlingen virker eller ikke og ofte vil man da gi en ekstra cellegiftkur før man gjør en ny vurdering. Jeg synes det er vanskelig å kommentere at man kaller det en ventekur. Det er opp til lege og pasient i det enkelte tilfelle å vurdere dette, sier administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus Bjørn Erikstein.

Kreftlege Andreas Stensvold understreker overfor NRK at røntgenbilder er det viktigste arbeidsverktøyet han har og at bildene er avgjørende for å se hvordan pasienten svarer på behandlingen.

– Fagpersonene sier at de står i en vanskelig valgsituasjon fordi det ikke er kapasitet på røntgenbehandling. Hva sier du til det?

– Vi har påpekt at det ikke har vært god nok kapasitet, og vi har forsøkt å se om det er mulig å ta det opp. Det har vi ikke fått til, og jeg har allerede bedt røntgenavdelingen om å bemanne opp med syv overleger, hvorav fem av dem skal jobbe med kreftdiagnostikk, sier Erikstein.

– Reduserte energinivået med 95 prosent

Beate Wilhelmsen fikk behandling mot kreft i 2008. Med tett oppfølging slapp hun ventekur slik mange andre har fått.

Likevel kjenner hun hvor sterkt cellegift virker på kroppen fem år senere.

– Hvis jeg tidligere hadde en energi på 120 prosent, så er kanskje energinivået mitt 25 prosent nå, sier hun.

Hun er redusert. Men Hun fikk likevel livet i gave, fordi cellegiften hadde effekt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger