Gelius ville tenke gjennom sin fremtid som prest

Sogneprest Einar Gelius ba opprinnelig om en lengre permisjon for å «tenke over sin fremtid som prest». Dette sa biskop Ole Christian Kvarme nei til.

Einar Gelius

Einar Gelius ba opprinnelig om en lengre permisjon enn den han fikk innvilget av biskop Ole Christian Kvarme.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

«Det vises til at en slik prosess er gjennomført og drøftet med deg tidligere», skriver biskopen i sitt brev til Gelius.

I går kveld ble det kjent at Gelius i dette brevet også har fått beskjed om at Kirken vil reise avskjedssak mot ham.

Bekrefter samtaler

«Biskopen har konkludert med at han vil fremme sak for Bispedømmerådet med innstilling om at rådet treffer vedtak om å avskjedige deg fra stillingen som sogneprest i Vålerengen kirke,» heter det i brevet.

Saken skal opp i et ekstraordinært møte i Bispedømmerådet i slutten av måneden.

Sogneprest Einar Gelius bekrefter overfor NRK.no at det pågår samtaler med biskop Ole Christian Kvarme.

«Jeg kan bekrefte at det pågår samtaler, men utover det har jeg ingen kommentar,» skriver Gelius i en sms.

Taus Gelius

Gelius selv har nektet å kommentere saken utover å bekrefte kontakten med Kvarme.

Gelius er i dag i Hammerfest for å holde et foredrag. Han har tidligere denne måneden selv søkt om permisjon fra sin stilling som sogneprest i Vålerenga menighet i Oslo. Denne søknaden har han fått innvilget, og har derfor lønnet permisjon frem til Bispedømmerådets møte 29. november 2010.

SISTE NYTT

Siste meldinger