NRK Meny
Normal

Leksjon 3: Hvordan stemme?

Alle stemmeberettigede skal få tilsendt valgkort i posten i god tid før valget.

Velger i feriestemning
Foto: Illustrasjon: Morten Quist Hommersand

Dette bør du ta med deg når du skal stemme. Du får imidlertid stemme også om du skulle ha glemt valgkortet. På valgkortet står det hvilket stemmelokale du skal bruke og når det er åpent.

En av fem stemmer før valgdagen

Det er ikke alle det passer for å gå til valglokalene på valgdagen. Da har du mulighet til å stemme på forhånd. Dette gjelder ved stortingsvalg og ved de andre valgene vi har.

Det vanlige er at du kan forhåndsstemme fra 10. august og fram til og med fredag før valget, i år altså til og med 11. september.

Det er hver enkelt kommune som bestemmer hvor i kommunen du kan forhåndsstemme. Der du kan stemme før valgdagen skal det finnes lister for alle partiene som stiller til valg i ditt fylke.

Grunnen til at fristen er satt til noen dager før selve valget, er at det skal være sikkert at alle stemmesedlene når fram til opptelling tidsnok. Gjør de ikke det blir stemmene forkastet.

Stemmer du fra utlandet eller Svalbard?

Dersom du befinner deg i utlandet, kan du forhåndsstemme fra 1. juli av. I utlandet stemmer du ved Norges ambassade, ved konsulatet eller på et annet sted bestemt av ambassaden.

Også de som bor eller oppholder seg over lengre tid på Svalbard eller Jan Mayen kan forhåndsstemme fra 1. juli.

Stemmene fra Svalbard eller Jan Mayen teller i det fylket du sist hadde bopel i. Sysselmannen setter frist for når forhåndsstemmegivningen må være avsluttet.

Reglene for forhåndsstemming er myket opp i år

For å oppmuntre til at flest mulig skal delta i stortingsvalget er reglene for å kunne forhåndsstemme myket opp i år.

Dersom du ikke er på bostedsadressen din på valgdagen, skal du i år kunne forhåndsstemme fra 1. juli av, også om befinner deg i Norge. Du trenger ikke oppgi noen spesiell grunn.

Men det er først fra 10. august av at det blir lagt skikkelig til rette for forhåndsstemmegivning. Er du i Norge, og vil forhåndsstemme så tidlig, må du holde deg til lister som kun har partinavnet. Du får da ikke lister med både partinavn og navn på kandidatene.

Slik ordningen er ved et stortingsvalg, skulle dette likevel ikke være noe stort minus.

Uansett hvor tidlig du ønsker å forhåndsstemme skal det i alle fall ordnes slik at du får stemme i enerom og usett.

Mange stemmer på forhånd

Det er erfaringsmessig langt flere som stemmer på forhånd ved stortingsvalg enn ved de andre valgene vi har.

Ved stortingsvalget i 2005 var det vel 475 000 (17,9%) som forhåndsstemte. I 2001 var det rundt 508 700 (20%) og ved stortingsvalget i 1997 var det nesten 497 000 forhåndsstemmer ( 18,9%).

Forhåndsstemmene telles opp før valglokalene stenges, men resultatene offentliggjøres ikke før alle valglokalene er stengt, det vil si. etter klokken 2100. De resultatene du får på TV, i radio, på nettet eller i avisene inkluderer forhåndstemmene.

Ved stortingsvalget i 2005 fikk Arbeiderpartiet nesten hver tredje av forhåndsstemmene, Fremskrittspartiet omtrent hver femte forhåndsstemme.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger