Hopp til innhold

Sinne over innreiseregler: Varsler rettssak

Innreisereglene gjennom pandemien har splittet familier og kjærester. Nå går en frustrert gruppe mennesker til søksmål mot staten.

Norske Chris Ihle og hans argentinske kjæreste Micaela Anush Feressetian

RAMMES: Norske Chris Ihle og hans argentinske kjæreste Micaela Anush Feressetian har måttet utsette bryllupet på grunn av innreiserestriksjonene. Ilhe sier til NRK at han støtter søksmålet.

Foto: Privat / NRK

Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19» består av personer som er opprørt over regjeringens reiserestriksjoner.

Gruppa mener restriksjonene bryter menneskerettighetene om retten til privatliv og familieliv.

– Vi synes ikke staten har noe med å legge seg opp i folks kjæresteliv på den måten, har talsperson Richard Flaaten tidligere sagt til NRK.

Nå har gruppa startet en innsamlingsaksjon, for å samle inn 750.000 kroner. Foreløpig er en fjerdedel samlet inn. Pengene skal gå til et søksmål mot regjeringen.

Flaaten sier advokatene offisielt er i gang med et søksmålsvarsel, som skal være klart i løpet av uken. Han mener en rettssak «dessverre virker som den eneste veien fremover».

– Neste skritt blir et formelt søksmålsvarsel, som Justisdepartementet kan forvente seg fra vår advokat i nær fremtid, sier Flaaten.

Skjermdump av Facebook-gruppa «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19»

Skjermdump av Facebook-gruppa «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19».

Foto: Skjermdump / Facebook

– Grunnleggende menneskerett

Han er frustrert over at den forrige runden med gjenåpningsnyheter, der det ble gitt lettelser for ektefeller bosatt i EØS-området og Storbritannia.

Pressekonferansen var en nedtur for nordmenn med kjærester i andre verdensdeler.

– Det er folk her som ikke har sett familien sin eller kjæresten sin på halvannet år. I mellomtiden kan altså fem tusen mennesker samles på fotballkamp og nordmenn kan reise karantenefritt i EU. Våre kjære slipper ikke inn via karantenehotell en gang.

Som NRK tidligere har fortalt, innebærer dagens regler blant annet at norske Chris Ihle må utsette bryllupet med sin argentinske forlovede, Micaela Anush Feressetian. NRK har vært i kontakt med Ihle, som sier han støtter og har gitt penger til søksmålet.

Richard Flaaten, kontaktperson for «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19»

Richard Flaaten har fungert som talsperson for Facebook-gruppa, og står ansvarlig for innsamlingsaksjonen på Spleis.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– I utakt med tiden

De siste lettelsene innebærer også at kjærester innenfor EU/EØS/Schengen må dokumentere forholdet med et søknadsskjema.

Vi mener ikke regjeringen har noe med å avgjøre verdien på et kjæresteforhold. Det burde holde at den som er bosatt i Norge opplyser navn og passnummer til myndighetene, mener Flaaten.

Flaaten peker på det sitter fullvaksinerte besteforeldre og kjærester fra såkalte «tredjeland», altså utenfor EU/EØS, som ikke får slippe inn i Norge.

– Vi reagerer på forskjellsbehandlingen av gift/ugift. Det er helt i utakt med tiden. Mange i 2021 gifter seg aldri. Vi reagerer også på at foreldre/besteforeldre og voksne barn defineres som «fjernere familie» av regjeringen, sier Flaaten.

Chris Ihle

Chris Ihle har måttet utsette bryllupet med kjæresten Micaela Anush Feressetian flere ganger som følge av innreiserestriksjoner.

Foto: NRK

– Verdt å bringe inn for domstolene

Noe av det Facebook-gruppas medlemmer reagerer sterkest på, er en manglende vurdering av forholdsmessigheten ved innreiseforbudet.

To jurister NRK har snakket med som ikke er direkte involvert i søksmålet sier spørsmålene det reiser «absolutt er verdt å bringe inn for domstolene».

Den ene av dem er Hans Petter Graver, professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Han påpeker at retten til familieliv og privatliv er regulert av grunnloven og menneskerettskonvensjonen. Et kjernespørsmål ved alle restriksjoner er om de er forholdsmessige.

– De må være smittevernfaglig begrunnet og ikke gå lenger enn nødvendig for å oppnå det man vil oppnå. Om man griper inn i forhold som er beskyttet av menneskerettighetene må man gjøre en avveining av de negative konsekvensene av et tiltak, og vurdere dette opp mot de effektene tiltaket har smittevernmessig.

Graver kommer til å følge søksmålet med interesse.

– På den annen siden er det vanskelig å forutsi utfallet av en slik sak. Det kommer også an på hvilke argumenter regjeringen har og hvilke vurderinger de har gjort, sier Graver.

Hans Petter Graver, jusprofessor

Hans Petter Graver, professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Går litt over stokk og stein

Helge Morset er jurist og leder Den internasjonale juristkommisjonens ad-hoc utvalg for koronalovgivning.

Morset reagerer i likhet med Graver på at regjeringen ikke har lagt frem flere av vurderingene de har gjort for å begrunne koronarestriksjoner.

Jurist Helge Morset

Helge Morset leder Den internasjonale juristkommisjonens ad-hoc utvalg for koronalovgivning.

Foto: Privat / Privat

– Det går litt over stokk og stein. Man finner på masse inngripende regler, som man verken dokumenterer effekten av, eller foretar drøftelser rundt de strenge kravene til forholdsmessighet som kreves for, slike regler.

– Disse menneskene har hatt det utrolig tøft i lang tid, og da mener jeg det er respektløst av regjeringen å ikke legge frem noen reelle begrunnelser for tiltaket, sier Morset.

For at borgerne skal være trygge på at regjeringen og forvaltningen holder seg innenfor de lover og regler som er gitt av de folkevalgte på Stortinget, må de skriftliggjøre sine vurderinger av lovens vilkår, påpeker Morset.

– Det har de ikke gjort for de fleste koronarestriksjoner. Om en domstol kommer til at regjeringen kan gjøre hva de vil, uten å forholde seg til vilkårene i loven, har vi etter mitt syn ikke lenger en rettsstat.

Advokater med koronakompetanse

Pengene fra innsamlingsaksjonen skal utbetales til advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig.

Lina Smorr

Lina Smorr i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig.

Foto: NRK

Det er det samme selskapet som er involvert i det pågående karantenehotell-søksmålet, i tillegg til søksmålet til nordmenn med hytte i Sverige. Det siste endte med seier i tingretten, men tap i lagmannsretten.

Advokat Lina Smorr tidligere uttalt at myndighetene må vurdere menneskerettighetene nærmere når de ser på hvilke lettelser som prioriteres.

– Vellykket strategi

NRK har tidligere vært i kontakt med Justis – og beredskapsdepartementet om et mulig søksmål. Departementet tar søksmålet til etterretning, men påpeker at det nylig ble gjort lettelser i karantenerestriksjonene og innreiseregelverket.

Når det gjelder en forholdsmessighetsvurdering av reglene, svarer senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange at smitteverntiltakene bygger på råd fra helsemyndighetene.

– Det har vært viktig med tiltak for å forhindre importsmitte. Regjeringens strategi er å åpne opp gradvis. Så langt ser det ut til at det har vært en vellykket strategi, skriver Skjøld-Lorange i en e-post.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ