Hopp til innhold

Engangskluter kan ha forårsaket alvorlig bakterie-utbrudd på norske sykehus

Norske helseforetak stanser bruken av en type klut etter funn av Pseudomonas-bakterier.

Oslo universitetssykehus

UTBRUDD: Egil Lingaas viser frem en pakke med de aktuelle våtserviettene. Han leder avdelingen for smittevern i Oslo universitetssykehus.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Det er veldig viktig at vi nå har funnet den sannsynlige årsaken til utbruddet med denne Pseudomonas-bakterien som foreløpig har rammet 239 pasienter ved 33 sykehus i Norge, sier Bjørn Iversen, overlege ved Folkehelseinstituttet til NRK.

De siste månedene har norske sykehus som er rammet av bakterien jobbet med å kartlegge utbruddene.

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) ble det nylig påvist Pseudomonas aeruginosa i en pakke med en type engangskluter, av merket Oasis Bedbath.

Oasis Bedbath

Våtservietter av typen Oasis Bedbath er den sannsynlige årsaken til bakterieutbruddet.

Foto: Elin Martinsen

Egil Lingaas leder avdelingen for smittevern i OUS. Han tror at alle er lettet for at smittekilden er oppdaget.

Da vet vi hva vi skal gjøre, og alle har sluttet å bruke våtserviettene. Sånn sett er det jo lett å stoppe smitten, når vi vet hva som er smittekilden. Da er det bare å sørge for at de ikke blir brukt mer, sier Lingaas.

Siden romjulen har sykehusene undersøkt hva slags utstyr som er brukt til de smittede pasientene for å finne årsaken til utbruddet.

Infeksjonen rammer oftest intensivpasienter og personer med svekket immunforsvar. Lingaas forklarer at friske folk sjeldent blir syke av bakterien.

Utbruddet ble først oppdaget i november på UNN i Tromsø.

Det ble gjort funn av bakterien i en uåpnet pakke av produktet, som stammer fra produsenten Vernacare i England.

Produsent og leverandør skal ha trukket produktet fra markedet frem til etterforskningen er over, og fabrikken ser om de kan finne en årsak til at bakterien har kommet inn i produksjonen deres.

Produktet vil ikke bli brukt i Norge lenger nå inntil videre, sier Iversen.

Vaskeklutene brukes ofte til intensivpasienter.

Rikshospitalet i Oslo

Funnet av bakterier i klutene ble gjort på Rikshospitalet i Oslo.

Foto: Lise Åserud / NTB

Påvist i flere kluter

Mandag er bakterien påvist i ytterligere åtte kluter fra samme pakke.

Sykehusinnkjøp er innkjøpstjenesten for spesialisthelsetjenesten. De har varslet alle helseforetak i Norge om inntil videre å stoppe bruk av vaskeklutene fra den aktuelle produsenten.

Avdelingen for smittevern i Oslo universitetssykehus ber helsepersonell om å samle sammen det avdelingene har av de prefuktede engangsklutene.

– Bruk av klutene må opphøre umiddelbart, skriver avdelingen på Instagram.

Bakterien Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas-bakterien har rammet 33 sykehus i Norge så langt.

Foto: Janice Haney Carr / CDC

FHI koordinerer en utbruddsgruppe som jobber med å få en oversikt over situasjonen og begrense utbruddet.

Alvorlig situasjon

Iversen sier at FHI ser alvorlig på situasjonen.

Mange av de sykeste pasientene kan bli enda dårligere, og i verste fall dø av en infeksjon med denne bakterien, sier han.

Bjørn Gunnar Iversen

Bjørn Iversen, overlege i Folkehelseinstituttet, ser alvorlig på situasjonen.

Foto: NRK

Flere har mistet livet mens de har hatt infeksjonen. Iversen regner med at de som i utgangspunktet var alvorlig syke har dødd med bakterien, altså at selve infeksjonen ikke er årsaken.

– Vi vet også at noen har fått en forverring av tilstanden sin med denne infeksjonen, og har sannsynligvis dødd av den, forklarer overlegen.

Trodde norsk utstyr var årsaken

Lingaas forklarer at de har undersøkt flere mulige årsaker, men at de har vært sikre på at utstyr har vært kilden til utbruddet.

Før de fant bakterier i klutene fra England var det ingen andre land som rapporterte om utbrudd. Derfor trodde de norskprodusert utstyr var smittekilden.

– Det er ikke så mye medisinsk utstyr som er produsert i Norge, så vi fant ikke ut av det, forklarer Lingaas.

Pseudomonas aeruginosa er en bakterie som trives best i fuktige miljøer.

– Produktet inneholder konserveringsmidler som skal hindre at det vokser bakterier. Her har det av en eller annen grunn ikke virket, sier Lingaas om serviettene som brukes på de fleste sykehus i Norge.

Bakterien kan overføres ved både direkte og indirekte kontaktsmitte.

AKTUELT NÅ