Ekspert: – Asbestkontrollane held ikkje mål

Tom Eriksen er ekspert på å kartlegge og handtere asbest. Han meiner at mykje av arbeidet som vert gjort i dag er for dårleg.

Tom Eriksen

– IKKJE BRA NOK: Tom Eriksen undersøker forholda på Garnes ungdomsskule i Bergen. Han meiner det vert stilt for lite krav til kontrollørane.

Foto: Erling Johnsen / NRK

Bergen kommune måtte denne veka stenga Garnes ungdomsskule grunna risiko for det farlege støvet frå gamle materialar i vegger og tak.

Asbestplatene blei ikkje oppdaga i ei kartlegging i 1999.

– Det er ekstremt mykje dårleg kartlegging rundt om. Det er stilt eitt krav frå myndigheitene i dag, og det er at ein skal vera kompetent, men det er ikkje stilt nokon krav til kva kompetanse ein skal ha.

Asbest ved Garnes Ungdomsskule

MELLOM PLATENE: Her er asbesten som er noko av asbesten som er oppdaga ved Garnes ungdomsskule.

Foto: Tom Eriksen

Blei ikkje oppdaga

– Det viser manglande kompetanse når ein står på ein skule og oppdagar at det er avvik i forhold til det som står i rapportane, seier Eriksen.

Dei som utfører kontrollane kan vera ulike typar fagfolk.

– Det er til dømes byggmeistrar, målarar, røyrleggarar som tek prøvar og meiner noko, og så går dei derifrå og konkluderer.

Han som kontrollerte Garnes ungdomsskule i 1999, seier til NRK at han har lang kompetanse med forsking på asbeststøv, og ikkje er overbevist om at han gjorde ein feil den gongen, men at i ein asbestkontroll kan tilfelle gje forskjellige vurderingar.

Skal gå gjennom skular på nytt

Etter oppdaginga på Garnes skal Bergen kommune no dobbelsjekka asbestrisikoen i alle skulebygg bygd før 1980.

Utbyggingsdirektør Jarle Kvalvik seier det varierer kor dyktige asbestkartleggarane er.

– Vårt inntrykk er at dei får med seg det meste, sjølv om me har også har sett at kvaliteten varierer ut ifrå kven som har utført det.

– På Garnes var det synlege plater. Burde ikkje det blitt oppdaga?

– Ja, men det er ikkje alltid like lett for dei som skal vurdera det, for dei tar ein visuell tilstandsvurdering

.

Foreldre til elevene på asbestrammede Garnes ungdomsskole samlet til informasjonsmøte på Ådnamarka skole.

UROLEGE: Gymsalen på Ådnamarka skole var fylt til randa av uroa foreldre då Bergen kommune i går kveld heldt informasjonsmøte om asbestfunnet som har stengt Garnes ungdomsskule i Arna

Siste video

Bergen stasjon, eller Jernbanestasjonen? Sterke meiningar i Vestlandsrevyen i dag. Her kan du også sjå at Bergen kommune vil ha folkedugnad mot bygningsforfall, og flyktningar slit med einsemd. 
Programleiar Jan Børge Leirvik.
På nytt vekker gatekunstner AFK oppsikt. Nå har han malt det som trolig er landets lengste «street art», laget av en enkelt kunstner.
Se 10. klassene fra Ortun og Kinsarvik kjempe om å vinne fylkesfinalen i Klassequiz!