Hopp til innhold

Frykter CO₂-fangst kan bli utsatt med flere år

Fortum Oslo Varme frykter at krav om finansiering fra EU kan føre til at fangst av CO₂ ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud må utsettes til 2026 eller 2027.

Klem

Røyk fra fjernvarmeanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Foto: Svein Nordrum / Samfoto

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Det kom fram under en presentasjon som Fortum Oslo Varmes direktør for karbonfangst og -lagring (CCS), Jannicke Bjerkås, holdt på et webinar om prosjektet tirsdag.

Fortum mener selskapet kan komme i gang med CO₂-fangst på Klemetsrud i 2024 hvis norske myndigheter tar en endelig investeringsbeslutning i høst.

Selskapets anlegg i Oslo er med sine 400.000 tonn årlige CO2-utslipp det største utslippspunktet i landet. Med CCS håper de å fange 90 prosent av alle CO2-utslippene.

CCS er en stor del av løsningen når Norge skal kutte sine klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030. Men nå spøker det for framdriften for prosjektet.

– Den nye utviklingen er at regjeringen har bedt også fangstanleggene om å søke medfinansiering fra EUs innovasjonsfond, sa Bjerkås.

Klemetsrud energigjenvinningsanlegg

CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Varme.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kan utsette med flere år

Et slikt tilleggskrav kan ifølge Fortum-toppen føre til at oppstart forsinkes til 2026 eller 2027.

– Det kan være utfordrende, siden prosjektet er designet for statsfinansiering og ikke for finansiering fra innovasjonsfondet. Det betyr også økt usikkerhet rundt utsettelser og risiko, sa hun på møtet.

Både Arbeiderpartiet og SV reagerer kraftig på opplysningene og krever nå at olje- og energiminister Tina Bru (H) må komme på banen.

– Olje og energiministeren må slå fast at det kommer en positiv investeringsbeslutning i høst for begge CO₂-fangstanleggene slik at arbeidet med dette viktige klimakuttet kan komme i gang, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

– Dette er kjempebekymringsfullt. Norge må videreføre sin lederrolle på dette, sier Aps Espen Barth Eide til NTB.

Kan støtte én av to

Ifølge Bjerkås kan et mulig utfall av saken bli at regjeringen går inn for å finansiere CO2-fangst ved ett av de to industrianleggene, mens finansiering av CO2-fangst ved det andre blir gjort betinget av pengehjelp fra EU.

Bellona-sjef Frederic Hauge mener Olje- og energidepartementet har opptrådt uryddig.

– Det man gjør nå, skaper usikkerhet for de internasjonale investorene som er villige til å satse på dette i Norge. Det er ikke bra for Norges rykte, og det blir ekstremt vanskelig å nå klimamålene i Norge uten at dette settes i gang, sier Hauge til NTB.

– Det er hårreisende, det regjeringen nå gjør, sier han.

– Krevende finansiering

Statssekretær Tony Tiller (H) i Olje- og energidepartementet skriver i en e-post til NRK at det vanskelig å finansiere et så stort prosjekt som CCS uten andre bidrag.

– Vi arbeider med sikte på å legge fram beslutningsunderlag for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Vi er nå i ferd med å få siste del av underlaget på plass. Hvilke vurderinger regjeringen vil gjøre i forbindelse med beslutningen kan ikke jeg forskuttere nå, skriver han.

Ifølge Tiller blir ikke avgjørelsen om CCS-finansiering påvirket av at aktørene blir bedt om å søke om EU-midler. Når avgjørelsen kommer til høsten, vil man også ta stilling til om både Fortums anlegg på Klemtsrud og Norcem i Breivik, eller bare ett av prosjektene, skal realiseres, skriver statssekretæren videre.

– Det er dermed fortsatt et mulig utfall at prosjektet gjennomføres med én fangstaktør. Vi har derfor oppfordret Norcem og Fortum Oslo Varme å søke støtte fra Innovasjonsfondet som en alternativ finansieringskilde dersom staten beslutter å støtte ett fangstprosjekt og deres prosjekt ikke vinner fram i konkurransen, skriver Tiller.

AKTUELT NÅ