Slik kan den viktigste arten i Arktis bli rammet ved et oljeutslipp

Polartorsken er allerede hardt rammet av klimaendringer. Eksperter frykter et oljesøl i iskantsonen kan bli katastrofalt for Arktis' viktigste art. Det kan sette hele økosystemet ut av spill.

Polartorsk

Polartorsken gyter og legger egg like under isen. Kommer det olje her, er den ille ute.

Foto: Erling Svensen

Polartorsken er viktig mat for fugl, fisk og pattedyr. Den gyter blant annet sørøst i Barentshavet. Og den tåler nesten ikke olje.

Fredag valgte regjeringen å sette egne miljøeksperters råd til side, og legge iskanten langt nord for ekspertenes forslag.

– Hvis polartorksen og hoppekrepsen skulle bli utsatt for miljøgifter fra oljesøl, vil det være katastrofalt med tanke på hvor truet dette området er allerede, sier seniorrådgiver Nils H. Boisen i WWF til NRK.

Isbjørn

Isbjørnen liker å jakte der is møter vann. Der finner den blant annet sel, som er avhengig av polartorsk for å få i seg næring fra plankton i havet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tåler ikke olje

Polartorsken blir kalt Arktis' viktigste art. Den spiser plankton, og frakter næring fra planktonet oppover i nærinskjeden når den blir spist av andre arter som torsk, ismåker, sel og hval.

Den lille polartorsken blir ikke større enn 100 gram. Men selv den store isbjørnen kan bli rammet, hvis den forsvinner fra næringskjeden.

– Hvis du slår ut et viktig ledd langt nede i næringskjeden, vil det forplante seg videre oppover. Alt som er avhengig av de som spiser polartorsk, vil bli rammet, sier Boisen i WWF.

Og det skal bare en liten dråpe olje til for å sette polartorsken ut av spill.

Polartorsk

På 20 år har bestanden av polartorsk gått fra to millioner tonn til bare 300.000 tonn, ifølge Havforskningsinstituttet. En av grunnene er trolig mindre is, ifølge ekspertene.

Foto: Havforskningsinstituttet

Polartorsken har høy oppdrift. Akkurat som olje. Det betyr at et eventuelt oljeutslipp som går inn under polarisen, kan legge seg akkurat der polartorsken gyter og legger egg.

Havforskningsinstituttet har undersøkt hva som skjer med polartorsk som kommer i kontakt med olje:

  • Kommer eggene i kontakt med olje, kan de dø eller utvikle så store skader at fiskene ikke kan spise, og dør av sult.
  • Blir polartorsk-larvene utsatt for oljedråper, kan fisken få hjerteproblemer. Problemene kan gjøre det vanskelig å bygge opp nok fettreserver til å overleve vinteren

Sårbare område ved iskanten i Arktis.

FOTO: NRK

Ville trekke iskanten lenger sør

Havforskningsinstituttet er blant ekspertene regjeringen ba om råd før de tegnet den nye iskanten. Rådet var tydelig: Legg den så langt sør som det er sjanse for å finne is på havoverflaten.

– Jo lenger nord man beveger seg fra den grensen, jo større risiko vil det være for betydelige konsekvenser dersom uhellet skulle være ute, sier forskningssjef Frode Vikebø til NRK.

– Hva skjer hvis polartorsken forsvinner?

– Det vi vet, er at jo lenger nord vi kommer, jo vanskeligere blir det å erstatte nøkkelarter i et økosystem. Da venter vi større konsekvenser for dyr høyere i næringskjeden, sier Vikebø.

Laster kart, vennligst vent...

Så mye lenger sør mente miljøekspertene at iskanten burde gå.

Også de andre miljøekspertene i Faglig forum anbefalte det sørligste iskantforslaget. Bare Oljedirektoratet argumenterte for en løsning lenger nord. Løsningen ble et sted i mellom.

I regjeringen omtaler Venstre og KrF den nye iskanten som en seier for klima og miljø. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) svarer slik når han får spørsmål om det faglig grunn til å legge iskanten akkurat ved 15 prosent sjanse for is:

– Det er ikke slik at å legge seg én plass er riktig for miljøet, og noe annet er feil. Sånn er det ikke. Jo lenger sør du går, jo mindre risiko er det for at det vil kunne være is i området. At vi trekker iskanten sørover, mener jeg er miljøfaglig riktig og en seier for naturen.

Astrid Randen forklarar kva iskanten er.

Astrid Randen forklarar kva iskanten er.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger