Hopp til innhold

Frp: «Smykkeloven» bør innføres i Norge

Alle partier på Stortinget tar sterk avstand fra danskenes «smykkelov» unntatt Frp: Dette er helt rimelige krav. – Minner om måten vi behandlet jødene på under Andre verdenskrig, svarer Høyre.

Flyktninger Rødby

I fjor sommer kom mange flyktninger til fots inn i Danmark. I dag vedtok danskene en lovendringer som blant annet innebærer å konfiskere asylsøkeres verdisaker.

Foto: Bax Lindhardt / NTB scanpix

Tirsdag vedtok danskene den såkalte smykkeloven, som innebærer at dansk politi kan beslaglegge kostbare gjenstander og pengebeløp på over 10.000 kroner for å betale for asylsøkernes opphold.

Unntatt fra regelen er gifteringer og andre ting med stor affeksjonsverdi. For å bevise at gjenstandene har følelsesmessig betydning, må asylsøkerne fortelle en personlig historie.

NRK har spurt alle de politiske partiene på Stortinget om hva de synes om loven, og om det kan dette er noe som bør innføres i Norge.

 1. Hva synes du om innstramningen danskene har vedtatt i dag – den såkalte «smykkeloven»?
 2. Bør vi innføre lignende innstramninger i Norge?
 3. Danskene har fått mye kritikk både for disse innstramningene. Den belgiske utenriksministeren kalte det en skandale i går. Er du enig med ham?
 4. Innstrammingene innebærer også at flyktninger med midlertidig opphold må vente i tre år før de kan få familiegjenforening, ikke i ett år som nå. Hva synes du om det?

Mazyar Keshvari (Frp) – Rimelige krav

Mazyar Keshvari

Mazyar Keshvari (Frp)

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix
 1. Dette er helt rimelige krav som er i tråd med prinsippet om at man må betale for seg når man har anledning til det, før man får hjelp fra det offentlige. Mennesker som for eksempel søker om økonomisk sosialhjelp, må realisere verdier de har før de kan få hjelp.
 2. Ja, vi bør holde fast på prinsippet om at de som har formue, verdier og midler til eget livsopphold må bruke disse før de kan få tilgang til skattefinansierte velferdsordninger.
 3. Hva den belgiske utenriksministeren måtte mene er helt irrelevant også i denne sammenhengen. Hvert land må ivareta sine interesser og sørge for at man ikke sløser med skattebetalernes penger. Dessuten er dette et prinsipp som gjelder for norske borgere i en rekke sammenhenger når de søker om velferdsordninger
 4. Vi støtter regjeringens forslag til innstramninger som er sendt ut på høring, der fremgår det at man må ha jobbet eller studert i fire år før man kan få familiegjenforening.

Ingjerd Schou (H) – Uverdig:

Ingjerd Schou

Ingjerd Schou (Høyre)

Foto: Bjørn Ivar Voll
 1. Jeg synes at alle som søker asyl og ber om beskyttelse skal behandles med respekt og verdighet. Også folk som er «godt antrukne» kan ha behov for å søke asyl, sier Schou.
 2. Nei.
 3. Jeg synes dette minner om den måten vi behandlet jødene på under 2. verdenskrig. Jeg har tillit til at folk som har midler og formue, som får opphold, selv er interessert i å bidra med dette i å bygge seg ett hjem og nytt liv. For dem som kommer – og som ellers er innbyggere av Norge får man ikke sosial hjelp når man har god inntekt eller realiserbar formue.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) – Smålig:

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum – (Senterpartiet).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix
 1. Vi mener at lovendringen er smålig, og uaktuell politikk i Norge.
 2. Nei, det er uverdig å ta fra folk sine verdisaker.
 3. Regjeringen har sendt forslag til endringer i reglene for familiegjenforening på høring. Vi har vært kritiske til disse forslagene, men vil avvente høringssvarene før vi konkluderer om hva som vil være våre posisjoner i spørsmål om familiegjenforening.

Karin Andersen (SV) – Skremsel

Stortingsrepresentant Karin Andersen, ( Sv ), Hedmark.

Karin Andersen (SV)

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix
 1. Flyktninger med behov for beskyttelse skal ikke skremmes fra å søke asyl ved å beslaglegge eiendeler. Rask saksbehandling og rask bosetting – også selvbosetting – er viktig, og da vil de som har fått beholde litt ressurser selv kunne klare seg bedre uten å måtte fylle på med sosialhjelp.
 2. Nei, vi ønsker ikke liknende innstramminger i Norge. Innstrammingen er usosiale og tjener ingen godt.
 3. Ingen blir bedre integrert av å tvinges til å leve i konstant angst for og savn etter fra sine nærmeste i mange år. Retten til familie er en menneskerett og barn har rett til sine foreldre.

Helga Pedersen (Ap) – Tar avstand

Helga Pedersen

Helga Pedersen (Ap)

Foto: Nils John Porsanger / NRK
 • Jeg ser ikke behov for å endre dagens regelverk. Alle som kommer til Norge skal yte etter evne, men forslag om konfiskere eiendeler tar jeg avstand fra. For det store flertallet asylsøkere som kommer er det neppe heller noen relevant problemstilling.

Rasmus Hansson (MDG) – Nedverdigende:

Leder og stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne.

Rasmus Hansson (MDG)

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix
 1. Loven virker som en nedverdigende og demonstrativ mistillitserklæring mot folk som ikke har gjort annet galt enn å måtte flykte.
 2. Nei. Vi kan diskutere betaling for noen tjenester, men konfiskering av folks smykker etc. er helt uaktuelt for De Grønne.
 3. Vi beklager at Folketinget har vedtatt en lov som framstiller Danmarks holdning til mennesker på flukt i et dårlig lys.
 4. Alle skjønner at familiegjenforening er en viktig forutsetning for integrering og et nytt liv i et nytt land. Derfor er De Grønne uenig i tiltak som gjør gjenforening vanskeligere for folk som har det vanskelig nok fra før.

André N. Skjelstad (V) – Minner om nazistene

André N. Skjelstad

André N. Skjelstad (Venstre)

Foto: Venstre
 1. Den type konfiskering er noe vi husker fra nazistenes overgrep før og under Andre verdenskrig. Det er noe Venstre tar sterkt avstand fra og er ikke aktuell politikk i Norge. Det er vel kun Frp som har tatt til orde for dette i Norge.
 2. Nei.
 3. Ja.
 4. Vi mener det hemmer integreringen når man må vente lenge på familiegjenforening, og at det bidrar til at hele familier må legge ut på flukt i stedet for at et familiemedlem kan reise først slik det gjerne er i dag.

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) – Smålig

Geir Sigbjørn Toskedal

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix
 1. Det synes jeg lite om som en hovedregel. Jeg stusset og reagerte med undring første gang jeg hørte om det. Forslaget har et snev av smålighet over seg. Dette kan ikke være en inntektskilde for Norge og må være ment som skremmeskudd.
 2. Nei. Jeg synes ikke det er ok å møte flyktninger som søker beskyttelse i Norge med konfiskering av eiendeler og penger. Mange av dem som kommer har mistet både hus og hjem og det meste de eide i flukten. Når det er sagt er jeg åpen for å se på gode og verdige ordninger der asylsøkere er med å betale noe av kostnadene ved oppholdet i Norge dersom de har mulighet til det
 3. Jeg har liten sans for det danske forslaget. Innstrammingene innebærer også at flyktninger med midlertidig opphold må vente i minst tre år før de kan få familiegjenforening, ikke i ett år som nå.
 4. Retten til familieliv er grunnleggende i folkeretten og en menneskerett vi alle setter pris på. Å hindre flyktninger å få gjenforening med familien sin i årevis mener jeg vil være integreringshemmende og virke mot sin hensikt, i tillegg til å være svært lite familievennlig.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger