Vil frata flyktninger verdisaker

Frps Mazyar Keshvari sier de vil fremme et forslag om at asylsøkeres eiendeler kan konfiskeres for å dekke alle kostnadene ved opphold i Norge.

Jonas Gahr Støre og Mazyar Keshvari i dagsnytt atten

VIL FØLGE DANMARK: Frps innvandringspolitisk talsperson Mazyar Keshvari sier det er behov for et strengere regelverk for at flyktningers verdier blir brukt før de få offentlig støtte.

Danmark vedtok denne uken en omstridt lov som innebærer at myndighetene kan beslaglegge penger, verdisaker og smykker verdt mer enn 10.000 kroner fra hver asylsøker.

Verdiene skal dekke utgifter til opphold på asylmottak. Loven ble vedtatt med stemmene til den borgerlige regjeringen og Socialdemokratene.

Nå ønsker Frp at Norge følger etter.

Frps innvandringspolitisk talsperson Mazyar Keshvari ønsker at myndighetene skal ta beslag i verdier om flyktninger ikke selv er villig til å selge dem og betale for seg.

– Hvis man kommer i en situasjon der noen har verdier, men nekter å betale for seg, blir spørsmålet hva man skal gjøre. Det å kunne ta noen av de midlene og bruke det på det det koster å ha mennesker her, synes ikke vi er et urimelig krav, sier Keshvari.

– Dette skal skje på samme måte som med sosialhjelp. Du er nødt til å realisere verdier du har og bruke disse på livsopphold før du kan søke det offentlige om støtte, sier Keshvari.

Vil skjerpe reglene

I dag har alle asylsøkere rett til å bo på mottak uten å betale for seg, men kan få fratrekk i livsoppholdspenger (mat, toalettsaker etc.) dersom de har formue.

– Vi vil at de som har midler og verdier til det skal dekke alle kostnader ved deres opphold. Og hvis de ikke gjør det, så kan verdiene deres konfiskeres slik det gjøres i Danmark, sier Keshvari til NRK.

Slik regelverket er nå, kan asylsøkere få fratrekk til livsopphold dersom de har formue eller realiserbare eiendeler som overskrider 5000 kroner. Keshvari sier det er aktuelt også å vurdere om den beløpsgrensen bør senkes.

– Det er noe vi må se på, sier Keshvari.

Støre: Regelverket er bra nok

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har uttalt at han har forståelse for Danmarks innstramming.

– Hvis du har verdier, penger, en formue når du kommer til Norge og søker asyl, er det rimelig at du selv er med på å dekke kostnader. Slik som sosialhjelp fungerer i dag, sier Støre.

Han mener det ikke trengs noen lovendring.

– Det gjøres slike vurderinger. Hvis du har store biler, en campingvogn, kan man stille spørsmål om man ikke bør veksle noe av disse verdiene inn. Hvis du har formue over 5.000 kroner, kan det spørsmålet komme opp. Det de gjør i Danmark er å lage en lov som virker skremmende. De skal beslaglegge og konfiskere verdier. Det hører ikke noe sted hjemme, sier Støre, men legger til at han er enig i prinsippet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger