Hopp til innhold

Frp sa nei til 30 LO-saker

- Frp bygger ned det vi har bygget opp på 100 år, sier LO-leder Roar Flåthen, som i dag kaster seg inn i valgkampen med sine 860.000 medlemmer.

LO-leder Roar Flåthen

Flåthen sier han starter valgkamp mot de borgerlige partiene, og særlig mot særlig motFremskrittspartiet.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

LO har bedt alle partiene svare på 41 spørsmål før valget. Det dreier seg om sikkerhet for svikt i lønn, pensjon og helsetjenester.

Fremskrittspartiet svarer negativt på de fleste spørsmålene LO stilte de politiske partiene før valget. LO fikk nei fra Frp i 30 saker.

Partiet sier blant annet nei til å lovfeste rett til heltidsjobb, nei til økt likestilling av foreldrepermisjon og nei til å styrke landsomfattende tariffavtaler.

- Vi tolkes i verste mening

Flåthen sier han starter valgkamp mot de borgerlige partiene, og mot særlig Fremskrittspartiet.

- Men det er også fordi Fremskittspartiet blir tolket i verste mening , sier nestleder Per Sandberg i Frp.

Per Sandberg

- De har to hatter, sier Per Sandberg.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

- Det er det også grunn til, svarer LO-sjefen, som mener LO har mye å vinne hvis den rødgrønne regjeringen får fortsette og mye å tape hvis de borgerlige overtar.

- Arbeidsmiljøloven, midlertidig ansettelser, sykelønnsordninger vil være utsatt. Vi vet at liberalisering av arbeidstidskapitlet i arbeidsmiljløloven vil være utsatt hvis de skulle få gjennomslag, sier Flåtehen.

Sandberg sier at det er LOs ledelse som er Fremskrittspartiets utfordrere.

- De har jo to hatter. De er lederne for forbundene i LO, men samtidig er de representert i sentralstyrene til partiene på venstresida i norsk politikk.

Nei til 3 av 4 spørsmål

I formiddag skal LO presentere svarene på spørsmålene de stilte partiene, og de viser at Frp svarer negativt eller unnvikende på tre av fire LO-spørsmål.

Frp svarer nei til:

 • forbedre villkår for dagpengemottakere,
 • lovfeste rett til heltid,
 • utvide ungdomsgarantien til 25 år,
 • garantere statlig bit av tarifffestet AFP,
 • nei til å jobbe for 60-70 prosent pensjon av lønn i pensjon i privat sektor,
 • å beholde dagens sykelønnsordning uendret
 • ikke forskjellsbehandle folk økonomisk pga sykefravær
 • til å jobbe mot konkurranseutsetting, anbud og privatisering av off velferdstjenester
 • til økt beskyttelse av arbeidsfolk ved bruk av anbud
 • å styrke husbankens rolle for sosial boligbygging
 • større økonomisk likestilling for far i foreldrepermisjon
 • utvidelse av permisjonen med krav om økt likestilling
 • lovfeste toukers fødsels- og adopsjonspermisjon
 • til økt arbeidsvern i skipsfarten
 • nei til økt innsyn for tililtsvalgte ved krav om allmenngjøring av lønn
 • nei til økt solidaransvar for bedrifter som har underleverandører
 • nei til bedre arbeidstakervern i arbeidsmiljøloven
 • nei til å utsette EUs postdirektiv eller utrede konsekvensene av det
 • nei til å forsvare landsdekkende tariffavtaler
 • nei til å forsvare sentral lønnsdannelse
 • nei til å gå mot begrensninger i streikeretten
 • nei til å støtte skattelette for fagorganiserte
 • nei til å begrense midlertidige jobber
 • nei til å styrke arbeidstakernes vern mot ulempe og overtid
 • nei til å utvide ordningen med regionale verneombud
 • nei til å lovfeste retten til bedriftshelsetjeneste
 • nei til kompetansetillitsvalgte
 • nei til lovfestede opplæringsplasser og lærlingeplasser
 • nei til å styrke offentlig enhetsskole
 • til å bruke det statlige eierskapet aktivt i næringspolitikken

Frp sier ja til:

 • til å forsterke IA-avtalen
 • til nasjonal minstestandard for sosialhjelp
 • til økt bruk av gass,
 • ja til ny fornybar energi og at norge forblir en energistormakt
 • ja til bedre veier
 • ja til mer kollektivtrafikk

Frp sier tja til :

 • å behandle syke og friske likt økonomisk, men mest nei
 • til nytt lovforslag om franchisevirksomhet
 • til å regne muskel- og skjelettplager som erstatningspliktig yrkesskade /kvinnedominerte lidelser
 • til å finansiere videreutdanning for voksne
 • til at regionale verneombud styrkes

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger