Hopp til innhold

Fortsetter med fengsling av flyktninger

Norge fortsetter å fengsle flyktninger for å bruke falsk ID, selv om Høyesterett har gjort det klart at det ikke er lov.

Hazem al Saleh

Hazem al Saleh flyktet fra borgerkrigen i Syria og kom til Norge med falske papirer i mai. I januar må han sone 45 dager i fengsel for å ha brukt falske dokumenter.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I sommer gjorde Høyesterett det klart at flyktninger som bruker falsk ID ikke skal straffes hvis de innrømmer forfalskningen og søker asyl så fort de kan, men fengslingen av slike flyktninger fortsetter.

Ved Gardermoen straffes om lag 200 flyktninger i året for bruk av falskt pass. En av disse er Hazem al Saleh som flyktet fra borgerkrigen i Syria. 21-åringen kom til Norge med falske papirer i mai. I høst fikk han oppholdstillatelse og status som flyktning.

Flyktningen har planer om starte et liv i Norge og gjøre ferdig utdannelsen innen økonomi og regnskap. Men før al Saleh kan det, må han i fengsel i januar, fordi han brukte et falskt ungarsk pass.

– Det er en ikke god start for meg å gå i fengsel. Folk vil tro at jeg har gjort noe galt når jeg havner i fengsel, sier al Saleh til NRK.

Norge brøt flyktningkonvensjonen

21-åringen forteller at han reiste med broren gjennom Libanon, Tyrkia og Hellas, og at han betalte 60.000 kroner for det ungarsk passet og flybilletter til Oslo.

– Jeg fikk et ID-kort og flybilletter, og brukte disse, sier han.

På Gardermoen ble han tatt med de falske dokumentene. Han søkte asyl og innrømmet forfalskningen på stedet, og fikk fengselsstraff. Noen måneder senere uttalte Høyesterett at Norge over lengre tid har brutt flyktningkonvensjonen og at flyktninger med falske ID-papirer ikke skal fengsles, når de søker om asyl straks de ankommer passkontrollen.

Flyktningkonvensjonen tar høyde for at det kan være nødvendig å ty til falske papirer for å komme seg til et trygt land. Ifølge konvensjonen, som Norge plikter å følge, skal en asylsøker kunne slippe straff dersom vedkommende raskt søker asyl og legger kortene på bordet og forklarer at dokumentene er falske.

André Møkkelgjerd NOAS

André Møkkelgjerd anslår at høyesterettsdommen fra i sommer kan gjelde et hundretalls flyktninger som kalles inn til soning.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Må sone 45 dager i fengsel i januar

Likevel må den syriske flyktningen sone 45 dager i fengsel for å ha brukt falske dokumenter. Han er ikke den eneste, sier juridisk rådgiver André Møkkelgjerd i Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Vi kjenner til åtte konkrete saker. Flere av disse kalles nå inn til soning. Det skjer til tross for at Høyesterett i mellomtiden har fastslått at denne handlingen kan være lovlig, sier Møkkelgjerd til NRK.

Det finnes ikke tall på hvor mange flyktninger som høyesterettsdommen kan gjelde, men NOAS anslår et hundretalls saker.

Jusprofessor og FNs spesialrapportør på vilkårlig fengsling, Mads Andenæs, mener at dette er alvorlig og at flyktninger som Hazem al Saleh ikke skulle ha vært straffet.

Professor i rettsvitenskap og advokatfullmektig Mads Andenæs

Mads Andenæs er jusprofessor og FNs spesialrapportør på vilkårlig fengsling.

Foto: Lars Sætren / NRK

– Disse individene skulle ikke vært straffet

Etter høyesterettsdommen i sommer kom Riksadvokaten med nye retningslinjer om hvordan lovverket skulle tolkes, men ifølge Andenæs er ikke disse gode nok. Han ber Riksadvokaten rydde opp.

Prinsippene i høyesterettsdommen bør også gjelde flyktningene som fikk fengselsstraff før de nye retningslinjene kom. Riksadvokaten må lage retningslinjer som stopper soningen for disse individene. Det er i strid med norsk lov og folkeretten om disse må i fengsel, sier Andenæs til NRK.

Riksadvokaten sier til NRK at de ikke har sett behov for nye retningslinjer og henviser til eksisterende regelverk.

Uten klargjøring av hvem høyesterettsdommen fra i sommer gjelder, ser det ut til at Hazem al Saleh må starte det nye året i fengsel.

AKTUELT NÅ