Fortsatt ingen enighet for Bane Nor-ansatte

Det er fortsatt fare for streik i Bane Nor, etter at partene i meklinga ikke ble enige innen fristen midnatt. 101 blir tatt ut i streik ved brudd, men fra fredag kan ytterligere 97 bli tatt ut i streik.

LO Stat og Spekter hos Riksmekleren

JOBBER FORTSATT: Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Delta satte seg ved forhandlingsbordet med Spekter mandag for å komme fram til en overenskomst i Bane Nor.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Arbeidstakerorganisasjonene har meldt om plassfratredelse for ytterligere 97 ansatte fra fredag, dersom det blir streik.

Ved en eventuell opptrapping blir flere togstrekninger berørt fra fredag, opplyser Bane Nor.

Arbeidstid er blant de mest krevende spørsmålene, ifølge mekler Mats Ruland.

Klokka 11 tirsdag formiddag, hele 11 timer på overtid, sitter partene fortsatt i mekling ved riksmeklerens kontor i Oslo.

Det opplyser riksmeklerens kontor til NRK.

Dersom meklinga ikke fører fram og ender med brudd, går 101 ansatte ut i streik.

Laster Twitter-innhold

Partene møttes klokka 10 mandag formiddag, og fristen for meklinga var egentlig midnatt, natt til tirsdag.

– Partene er enige om å mekle på overtid, da holder de på så lenge de finner fremgang, opplyser riksmeklerens kontor tirsdag morgen.

NRK har vært i kontakt med parter på begge sider av forhandlingsbordet tidlig tirsdag morgen. Hverken Norsk Jernbaneforbund eller Spekter vil kommentere om partene er langt unna en enighet.

Forhandling

Her sitter partene og forhandler hos riksmeklerens kontor i Oslo.

Foto: Stine Traaholt / NRK

NSB er ikke en del av forhandlingene, men NSB og deres togkunder vil rammes av en eventuell streik i Bane Nor – som drifter toganleggene NSB bruker.

– Vi krysser fingrene for at det blir ei løsning, sier pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby til NRK klokka 6.35.

Snøhetta fra Dovrebanen

VIL MERKES: En eventuell streik vil antakelig få konsekvenser for blant annet Dovrebanen. I bakgrunnen fjellet Snøhetta.

Foto: Rune Fossum / NSB

Togtrafikken kan rammes

Dersom det skulle bli streik, vil togtrafikken rammes på følgende måter:

  • Togtrafikken i Trøndelag:

Enkelte stasjoner i og rundt Trondheim vil ha redusert bemanning eller være stengt, noe som vil berøre trafikken på Rørosbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen.

Signalberedskapen i Trondheim vil også rammes av en eventuell streik. Det betyr at trafikken blir rammet dersom det oppstår feil som ikke kan rettes på grunn av streiken. Dette vil i så fall også godstrafikken merke.

  • Gjøvikbanen kommer til å måtte stenge helt enkelte dager ved en eventuell streik.

Første stegning på strekninga var planlagt å starte klokka 06.30 tirsdag morgen, men ingen tas ut i streik så lenge meklinga pågår og togtrafikken fortsetter foreløpig som vanlig.

  • Også Kongsvingerbanen og Nordlandsbanen kan merke det ved en eventuell konflikt.

Dersom en togstrekning må stenge helt på grunn av en streik, vil toget som er på sporet når streiken starter uansett gå til nærmest endestasjon, ifølge NSB.

– Har NSB vurdert å sette opp alternativ transport?

– Ja, etter spillereglene i arbeidslivet kunne vi muligens gjort det. Men på grunn av den uoversiktlige situasjon så gjør vi ikke det. Det ene er hvordan få et kundetilbud som det går an å kommunisere og det andre er behov for en beredskap for å møte eventuelle uventa utslag av streikeuttaket, sier Lundeby tirsdag morgen.

Arbeidstid står sentralt

Det er Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Delta som siden klokka 10.00 mandag formiddag har sittet i mekling med Spekter hos Riksmekleren.

Etter overgangen fra Jernbaneverket til det nye selskapet Bane Nor 1. januar 2017, har de ansatte manglet tariffavtale. De som tidligere var ansatt i Jernbaneverket ønsker å beholde tariffen de hadde der. Det ble holdt forhandlinger i fjor, uten at partene klarte å bli enige.

– Det er jo en diskusjon om opprettelse av en tariffavtale, og i det så ligger jo alt som kan reguleres i en tariffavtale. Det er veldig mange vilkår og krav som skal på plass. Særlig arbeidstid har vært et stort tema i meklinga, sa Ruland til NRK mandag kveld.

Jane Brekkhus Sætre er leder for Norsk Jernbaneforbund

KREVER TARIFFAVTALE: Leder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund sier hennes medlemmer er opptatt av lønn, arbeidstid og skiftordninger.

Foto: Truls Antonsen / NRK

Deltas hovedkrav har hele tiden vært at arbeidstid og turnus skal forhandles lokalt.

– Det er ingen hemmelighet at det strides rundt arbeidstid og hvordan det skal legges inn i tariffavtalen, sier leder Jane Brekkhus Sætre i Norsk Jernbaneforbund.

–Turnusordningene baserer seg på unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler, og vi

mener turnusforhandlingene må foregå nærmest mulig de som utfører oppgavene. Vi har svært lang og god erfaring med å løse dette lokalt, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, første nestleder i Delta og leder i YS Spekter til NTB.

SISTE NYTT

Siste meldinger