Fare for streik i Bane Nor

Fra i morgen tidlig går 101 ansatte i Bane Nor ut i streik dersom meklingen i dag ikke fører fram. En streik vil særlig ramme Trøndelag. Men også Gjøvikbanen, Konsvingerbanen og Nordlandsbanen kan bli rammet.

Togpassasjerer på Trondheim Stasjon.

En streik vil føre til redusert bemanning her på Trondheim sentralstasjon. Togtrafikken kan bli rammet flere steder i landet om det oppstår feil som ikke kan rettes på grunn av streiken.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Delta møtte i dag klokka 10 hos Riksmekler til mekling mot Spekter.

Forhandlingene står om tariffavtalene for Bane NOR ansatte.

Togtrafikken rammes

– Dersom partene ikke blir enige i løpet av kvelden og natta går det mot streik for over 100 ansatte i Bane Nor, sier Jane Brekkhus Sæthre, leder i Norsk

Jane B. Sæthre

Jane Brekkhus Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund. – Det er ingen hemmelighet at det strides rundt arbeidstid og hvordan det skal legges inn i tariffavtalen.

Foto: Truls A. Antonsen / NRK

Jernbaneforbund. I første rekke er det Trondheim som blir arnestedet for streiken, sier Sæthre. Rundt 50 av dem som blir tatt ut i første streikeuttak holder til der.

Streikeuttaket vil også skape forstyrrelser i togtrafikken på Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen i Sør-Norge og det kan gå utover trafikken på Nordlandsbanen og Dovrebanen, og særlig trafikken rundt Trøndelag sier Sæthre rett før meklingen tok til.

Bane NOR opplyser at Gjøvikbanen kommer til å måtte stenge helt enkelte dager ved en eventuell streik. Og at enkelte stasjoner i og rundt Trondheim vil ha redusert bemanning eller være stengt, noe som vil berøre trafikken på Rørosbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen.

Også signalberedskapen i Trondheim rammes av en eventuell streik. Det betyr at trafikken blir rammet dersom det oppstår feil som ikke kan rettes på grunn av streiken. Også godstrafikken vil bli berørt ved en streik.

Stridens kjerne

Stridens kjerne står om arbeidstid, lønn og skiftordninger ifølge lederen av Norsk Jernbaneforbund, Jane Brekkus Sæthre. De som tidligere var ansatt i Jernbaneverket ønsker å beholde tariffen de hadde der.

Etter overgangen fra Jernbaneverket til det nye selskapet Bane Nor 1. januar i fjor, har de ansatte manglet ny tariffavtale. Det ble holdt forhandlinger i fjor, uten at partene klarte å bli
enige. Og det har vært mange møter mellom partene i året som har gått ifølge Sæthre.

Arbeidsgiver vil frata de ansatte og de ansattes organisasjoner rett til medbestemmelse i utformingen av lokale arbeidstidsavtaler.

Deltas hovedkrav har hele tiden vært at arbeidstid og turnus skal forhandles lokalt.

–Turnusordningene baserer seg på unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler, og vi
mener turnusforhandlingene må foregå nærmest mulig de som utfører oppgavene. Vi har svært lang og god erfaring med å løse dette lokalt, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, første nestleder i Delta og leder i YS Spekter.

Håper på løsning

Delta organiserer signal- og telemontører, togledere og togekspeditører.

Første streikeuttak i Delta omfatter 21 ansatte i Oslo, 10 på Hamar og 2 på Elverum. Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund har i første uttak tatt ut 50 medlemmer i Trondheim, 16 i Oslo og to på Hamar.

– Vi ønsker ikke å kommentere krav eller tilbud nå. Vi forbereder oss til mandagens mekling, og vi håper at vi med meklers hjelp kan finne fram til en løsning som er god både for Bane Nor og de ansatte, sa kommunikasjonssjef Ingvild Dahl
Dørnes i arbeidsgiverforeningen Spekter til NTB i forrige uke.

Dovrebanen.

Enkelte dager vil stasjoner i Trondheimsområdet ha redusert bemanning om det blir streik. Trafikken på Dovrebanen vil i så fall bli berørt, opplyser Bane Nor.

Foto: Leif J. Olestad / NRK