Hopp til innhold

Forskere: – Vi har ikke skrevet det Listhaug viser til

Forskere mener Sylvi Listhaug framstiller forskningen deres feilaktig for å begrunne innstrammingene i asylpolitikken.

listhaug

KRONIKK: Sylvi Listhaug begrunner standpunktene sine med funn i flere forskningsrapporter.

Foto: Henrik Montgomery / TT, Montgomery, Henrik / NTB scanpix

«Altfor mange barn tvinges på flukt av sine familier» skriver innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i en Ytring-kronikk publisert på nettsidene til NRK tirsdag formiddag. I kronikken begrunner hun hvorfor noen av innstramningsforslagene er til det beste for barna.

«Forskning viser at det svært ofte er foreldrene og familien som sender barna sine ut på farefulle reiser», skriver Listhaug videre og henviser til dokumentasjon fra Høykommissæren for flyktninger (UNHCR), en FAFO-rapport og intervjuer gjort av stipendiat Guro Omland ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Anne Britt Djuve

VI DOKUMENTERER IKKE DETTE: Anne Britt Djuve sier det er et uvanlig stort avvik mellom det som står i rapporten og det Listhaug skriver.

Foto: Fafo

Og det er her problemet dukker opp, for både FAFO og Omland mener arbeidet deres er brukt feil i kronikken. FAFO har gjort en studie av 30 mindreårige asylsøkere.

– Studien dokumenterer ett tilfelle av at noen har måttet reise ut mot sin vilje, sier Anne Britt Djuve, forskningssjef i FAFO.

– Påstanden om at det er vanlig at de tvinges på flukt har i hvert fall ikke vi dokumentert.

Og Guro Omland forteller følgende:

– Jeg har ikke skrevet noe om hvorvidt barna selv velger å legge ut på flukten til Europa eller ikke

Kun en medieomtale

Omland reagerer på at Listhaug har tatt utgangspunkt i et intervju i forskningsmagasinet Apollon om forskningen hennes. Den ferdige forskningsartikkelen er ennå ikke publisert.

– Hun baserer seg på en kort medieomtale av min undersøkelse. Hun burde kontaktet meg, så jeg kunne redegjort for hva slags konklusjoner som kan trekkes, sier Omland.

Djuvik forteller at hun flere ganger har opplevd at politikere trekker ut deler av forskningen for å underbygge sine standpunkter, men Listhaugs bruk overrasker henne likevel.

– I dette tilfelle er det et uvanlig stort avvik mellom det som står i rapporten og det Listhaug mener at den dokumenterer, sier forskningssjefen.

Det er ikke første gang Listhaug blir utfordret på fakta. Statistisk sentralbyrå reagerte på at det i de opprinnelige innstramningsforslagene ble hevdet at dobbelt så mange asylsøkere kunne komme som følge av familiegjenforening. I høringssvaret skrev SSB at påstanden «ikke har støtte i innvandringen til Norge slik vi har opplevd den til nå.»

– Mener vi har dekning

Marit Berger Røsland

STÅR FOR DET: Marit Berger Røsland mener FAFO-rapporter forteller akkurat det Listhaug skriver om.

Foto: Malin Amble / Statsministerens kontor

Statssekretær i justisdepartementet, Marit Berger Røsland, forteller at departementet står fast ved Listhaugs tolkning.

– Det FAFO-rapporten beskriver er at det i stor grad er foreldre, besteforeldre eller eldre søsken eller en onkel som har tatt avgjørelsen om at den enslige mindreårige skulle reise. Så vil det være forskjell på det fra sak til sak, men det står det altså i FAFO-rapporten, sier Røsland.

– Men forskerne som har utarbeidet rapporten er uenige i den tolkningen. Hva sier du til det?

– Vi mener vi har dekning i rapportene for det vi sier. Når det er andre enn barnet selv som tar beslutningen så mener vi det er et viktig funn å påpeke.

Når det gjelder det at spørsmålet om barn tvinges til å reise ikke har vært en del av undersøkelsen til Omland, forteller Røsland at de legger mest vekt på de to andre rapportene på det punktet.

– Det er tre rapporter med litt ulik tilnærming og litt ulike funn, så hvis hun oppfatter at vi har slått den sammen med de andre rapportene, så er selvfølgelig ikke det bra.

AKTUELT NÅ