Hopp til innhold

Fem gode grunner til at pendlere må få enklere refusjon

Innovasjonsprofessor Tor Wallin Andreassen mener idéen om at forsinkede togpendlere automatisk skal få penger tilbake, vil komme hele samfunnet til gode.

Tor Wallin Andreassen.

Professor i innovasjon ved NHH, Tor Wallin Andreassen, er overbevist om at en automatisk refusjonsordning for togpendlere vil få flere til å la bilen stå hjemme.

Foto: Kaja Marie Andreassen. / NRK

Tidligere i dag uttalte NAF at de mener forsinkede togpassasjerer bør få noe av billettpengene igjen automatisk hvis toget er forsinket.

NHH-professor i innovasjon, Tor Wallin Andreassen, kaller det «en glimrende idé».

Han gir fem gode grunner til å få på plass et slikt system:

1. Synliggjøring av kostnader

Hvis togpendlere som opplever forsinkelser automatisk får tilbakebetalt pengene de har krav på, vil kostnadene i større grad synliggjøres for ledelsen, sier Andreassen.

– Da får man en helt annen oppmerksomhet rundt problemstillingen, og selskapet vil ønske å redusere utbetalingene ved å forbedre punktligheten.

2. Flere kollektivbrukere

I regjeringens handlingsplan for kollektivtransport er ett av målene å få flere til å bruke kollektivtransport i hverdagen.

Andreassen mener en automatisk refusjonsordning vil gi folk et større insentiv til å velge kollektiv transport.

– Det vil gi kundene et håp, og dermed et ønske om å bli værende hos NSB. Og fornøyde kunder gir som regel fornøyde eiere.

Passasjerer venter på tog på Oslo S.

I fjor solgte NSB 65 millioner reiser og betalte ut 1,8 millioner kroner i refusjon til forsinkede passasjerer. NAF mener dette ikke gjenspeiler de reelle kostnadene i tapt tid og arbeid.

Foto: Truls Antonsen / NRK

3. Mindre tapt arbeidstid

Et av de største problemene med togforsinkelser, er kostnadene som påløper for arbeidsgiver når arbeidstakere til stadighet kommer for sent på jobb.

Dette er ifølge Andreassen problematisk.

Pendlerne ønsker å komme seg på jobb. Samfunnet taper masse penger på at pendlerne står på stasjonen og venter på toget som kanskje ikke kommer.

Problemet vil ifølge professoren kunne løses med en automatisk refusjonsordning, som vil gi selskapet et sterkt insentiv til å redusere forsinkelser.

4. Mindre forurensning

I tillegg til målet om å få flere til å ta kollektiv transport, skriver regjeringen i handlingsplanen for kollektivtransport at de har som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030.

Å skape større tillit til NSB vil kunne bidra til å realisere dette målet, mener Andreassen.

– Så alle parter er tjent med at dette gjøres bedre enn i dag. Dette er bare vinn-vinn over alle hauger.

5. Mindre belastning på veiene

Innovasjonsprofessoren er overbevist om at økt fokus på punktlighet fra NSBs side, vil gjøre det mer attraktivt å la bilen stå hjemme.

– Det vil iføre til mindre slitasje av veinett og lavere vedlikeholdskostnader. Samfunnet vil spare betydelige midler på at vi ikke må bygge ut veinettet i samme hastighet som i dag, og vedlikeholde mindre enn i dag.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger