Hopp til innhold

Krever at forsinkede togpendlere automatisk får penger tilbake

Togpendlere har for dårlige rettigheter ved forsinkelser, mener NAF. De burde automatisk få penger tilbake når toget har vært mye forsinket, foreslår trafikantorganisasjonen.

Passasjerer venter på tog på Oslo S.

SE VIDEO: Pendlere bør få noe av billettpengene igjen automatisk hvis toget er forsinket, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF. Her venter reisende på Oslo S på toget i ettermiddagstrafikken.

– Det bør innføres en pendlergaranti som automatisk gir pendlere en del av pengene igjen når punktligheten har vært for dårlig, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF.

Ingunn Handagard

– Når bilkjøring begrenses mer og mer, må rettighetene til kollektivreisende bli bedre, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Hun mener dette er spesielt viktig når by etter by legger begrensninger på biltrafikken.

– Da må kollektivtilbudet holde mål, sier hun.

I dag har reisende på de fleste strekninger rett til å få 50 prosent av billettprisen igjen hvis toget er over 30 minutter forsinket.

– Får bare småpenger tilbake

NSB oppfordrer reisende som mener de har rett til erstatning til å kontakte selskapet.

I fjor solgte NSB 65 millioner reiser og betalte ut 1,8 millioner kroner i refusjon til forsinkede passasjerer.

– Det er småpenger i forhold til hva det burde ha vært. Forsinkede tog koster pendlerne bare i Oslo-området 230 millionerkroner i tapt tid og arbeid hvert år, hevder Ingunn Handagard i NAF.

Togpendler Marit Bunæs på Oslo S.

– Jeg er sikker på at mange flere kunne søkt refusjon, men de tenker vel at det ikke er bryet verdt, sier Marit Bunæs som pendler mellom Lier og Oslo.

Foto: Truls Antonsen / NRK

NAF ber myndighetene innføre en ordning som den i Danmark. Der får registrerte pendlere automatisk penger igjen hvis togene på strekningen ikke har vært så punktlige som avtalen med myndighetene forutsetter.

Ettermidddagstrafikk på Oslo S

Ettermiddagstrafikk på Oslo S.

Foto: Truls Antonsen / NRK

Danmark: Automatisk penger tilbake

– Det hele skjer automatisk hvis de på forhånd har registrert seg og oppgitt kontonummer. Da trenger de ikke foreta seg noe som helst, sier sjefkonsulent Martin Sun Larsen i det statlige togselskapet DSB til NRK.

Trafikkhallen på Hovedbanegården i København.

Danske pendlere som registrerer seg, får automatisk penger inn på kontoen hvis toget har vært mye forsinket.

Foto: René Strandbygaard / DSB

I fjor betalte DSB ut 22 millioner kroner til forsinkede passasjerer. Det er over ti ganger mer enn NSB betalte. DSB har riktignok flere passasjerer, men ikke mange flere. Togene deres er heller ikke ti ganger mer forsinket enn NSBs.

Kravet de danske myndighetene har stilt til DSB er at 82,9 prosent av kundene skal ankomme innen tre minutter etter oppsatt tid.

– Godt forslag

– En automatisk ordning er et veldig godt forslag, synes Marit Bunæs, som pendler mellom

Togpendler Olav Nybakken

– Penger automatisk tilbake ved forsinkelser hadde føltes bedre for oss pendlere, sier Olav Nybakken.

Foto: Truls Antonsen / NRK

Lier og Oslo. Hun hevder toget stadig er forsinket, men ofte ikke så mye at det utløser noen refusjon, 30 minutter.

– Jeg tror nok likevel det er mange flere som kunne søkt refusjon i dag, som ikke gjør det. De tenker vel at det ikke er bryet verdt, sier Bunæs.

Olav Nybakken, som pendler mellom Brakerøya i Drammen og Oslo, er enig:

Gert Ekström

– Penger tilbake er en rimelig konsekvens ved forsinkelser, mener Gert Ekström.

Foto: Truls Antonsen / NRK

– En automatisk ordning hadde i hvert fall føltes bedre for oss pendlere, sier han.

Gert Ekström som pendler med Kongsvingerbanen til Oslo synes også NAFs forslag er bra.

– Togselskapet har jo en tidtabell. Da får de følge den. Hvis ikke, får de endre tidtabellen, sier Ekström.

Forventer bedre ordninger

Jernbanedirektoratets kommunikasjonssjef Svein Horrisland sier den automatiske, dan

Svein Horrisland, kommunikasjonsdirektør i Jernbaneverket.

Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet tror konkurransen om å få kjøre tog vil føre til bedre rettigheter ved forsinkelser.

Foto: Hilde Lilejord / Hilde Lillejord

ske ordningen er vurdert som for komplisert og dyr i Norge. Men han tror konkurransen om å få drive togtrafikk vil presse fram bedre ordninger.

– Alle selskapene som konkurrerte om trafikkpakke Sør, tilbød bedre ordninger enn dagens. Passasjerrettigheter og kundetilfredshet er et sentralt element når vi etter hvert vurderer kvaliteten på de tilbudene som kommer inn, sier Horrisland.

Nørreport stasjon i København

Nørreport stasjon i København. Togselskapet DSB må automatisk betale pendlerne en del av prisen for månedskort tilbake hvis togene ikke er punktlige nok.

Foto: Renè Strandbygaard / DSB

AKTUELT NÅ