Hopp til innhold

Foreslår å senke den seksuelle lavalderen

Seksuallovbruddsutvalgets foreslår å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Rådet vil også gjøre det lovlig å kjøpe sex.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mottar rapporten der Straffelovrådet har utredet straffelovens kapittel om seksuallovbrudd fra leder i utvalget Linda Gröning mandag.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mottar rapporten der Straffelovrådet har utredet straffelovens kapittel om seksuallovbrudd fra leder i utvalget Linda Gröning mandag.

Foto: Javad Parsa / NTB

I dag leverte straffelovrådets sin rapport om seksuallovbrudd og samtykke til justisministeren. Rådet foreslår blant annet å senke den seksuelle lavalderen til 15 år, ifølge utredningen.

Rådets leder, jussprofessor Linda Gröning, understreker at barn helt opp til 18 år skal ha et sterkere vern mot seksuell utnyttelse.

– Seksuell omgang skal alltid være frivillig. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen i Hurdalsplattformen har varslet at den vil legge frem forslag til en samtykkelov, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Justisminister Mehl får overlevert utredning om seksuallovbrudd

Jussprofessor Linda Gröning sammen med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Foto: Javad Parsa / NTB

Vil gjøre det lovlig å kjøpe sex

Sexkjøp mellom voksne bør avkriminaliseres, såfremt handlingene ikke omfattes av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, mener straffelovrådet.

Rådet har gjennomgått hele kapitlet i straffeloven, først og fremst for å sikre at retten til selv å bestemme hvem man vil ha sex med, tilstrekkelig vernes.

– All seksuell samhandling må bygge på frivillighet. Straffeloven må sikre vern mot seksuelle krenkelser, som er seksuelle handlinger som ikke er frivillige. Som en konsekvens av dette foreslår rådet å avkriminalisere sexkjøp mellom voksne som ikke innebærer seksuelle krenkelser, sa rådets leder Linda Gröning.

Vil senke terkselen inn

Rådet anbefaler også en ny bestemmelse i straffeloven som vil senke terskelen for å straffe seksuell omgang uten samtykke.

– De foreslåtte endringene vil styrke vernet av den seksuelle selvbestemmelsesretten, både for voksne og barn, sier Gröning..

Domfellelse for voldtekt forutsetter i dag at gjerningspersonen har brukt vold eller truende atferd, eller at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Linda Gröning

Jussprofessor Linda Gröning ved Universitetet i Bergen.

Foto: André Kvalvågnes / Det juridiske fakultet, UiB

Rådets foreslåtte bestemmelse rammer også den som «har seksuell omgang med noen som ikke vil det, og som gir uttrykk for dette i ord eller handling».

Det er tilstrekkelig at den ene parten på en forståelig måte signaliserer at den seksuelle omgangen ikke er ønsket.

Denne utvidelsen vil styrke vernet av den seksuelle selvbestemmelsesretten og tydeliggjøre det grunnleggende utgangspunktet om at seksuell samhandling skal være frivillig, heter det i pressemelding.

AKTUELT NÅ