Hopp til innhold

Flyktninger anker utsendelse

Den planlagte uttransporteringen av asylsøkere til Russland kan bli stanset etter at norske advokater har sendt hastebrev til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Storskog

TILSPISSET SITUASJON: Norske myndigheter planlegger uttransportering av asylsøkere fra Norge til Russland. Her passerer et par med barn den norsk-russiske grensen på Storskog i Finnmark i november i fjor.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I brevet fra advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig blir norske myndigheter kritisert for ikke å ha gitt asylsøkere tilstrekkelig mulighet til å anke vedtaket om avslag, melder TV2.

Advokatene ber Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg om øyeblikkelig å stanse utsendelsen av asylsøkere til Russland over grensestasjonen på Storskog i Finnmark.

Brevet vil trolig bli fulgt opp av en stevning til Oslo byfogdembete, for å forsterke kravet om stans av uttransportering av krigsflyktninger spesielt.

Etter det TV2 kjenner til skulle uttransporteringen starte tirsdag morgen.

Startet sultestreik

En gruppe asylsøkere i Finnmark startet mandag morgen en sultestreik og sa de ville nekte å gå om bord i busser for uttransportering til Russland.

Mandag kveld meldte TV2 at politiet skal ha vurderte å koble inn barnevernet fordi barn helt ned i fireårsalderen skulle delta i sultestreiken. Overfor NRK benekter foreldrene at barna har deltatt i sultestreiken.

– Vi går ikke om bord

Rundt 70 personer ble i løpet av helga fraktet fra andre asylmottak til Ankomstsenter Finnmark i Sør-Varanger.

Alle familiene kommer til å sette seg ute på gaten i kulda. Vi går ikke om bord i bussen

Talsperson for de sultestreikende, Rami Haddad

I forrige uke ble det klart at asylsøkere kan returneres til Russland med busser, men asylsøkerne som nå befinner seg i Sør-Varanger, sier de vil nekte å bli med en slik buss.

– Alle familiene kommer til å sette seg ute på gaten i kulda. Vi går ikke om bord i bussen, sier Rami Haddad til NRK.

Vi må returnere de som ikke har krav på beskyttelse, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug.

Listhaug: – Russland er trygt

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er ikke bekymret for at de som nå skal uttransporteres vil bli utsatt for tortur eller annen umenneskelig behandling.

Sylvi Listhaug

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp)

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi anser Russland for å være et trygt tredjeland å sende asylsøkere tilbake til, sier Listhaug til Dagsrevyen.

Hun gjentar at Norge fører en streng og rettferdig innvandringspolitikk.

– Vi kan ikke ha en politikk som åpner for at enhver kan komme hit. Hvis Norge skal ta imot dem som har krav på beskyttelse, er vi nødt til å sende tilbake de som ikke har det, noe det er bredt flertall for i Stortinget, sier Listhaug.

En rekke personer skal etter planen sendes med buss til Nikkel og Murmansk.

– Det vil bli gjort vurderinger av dem som kommer fra krigsområder. Hvis det er fare for at de kan bli utsatt for tortur og umenneskelig behandling, vil det spille inn, sier Sylvi Listhaug.

– Kommer til å bli forlatt i kulda

Rami Haddad

Talsperson for de sultestreikende, Rami Haddad

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

Talsperson for de sultestreikende, Rami Haddad sier mange har mistet hjemmene sine og ikke har penger.

– Vi kommer til å bli forlatt ute i kulda, uten vann og mat, og uten noe tak over hodet, sier han til NRK.

Det var mandag kveld fortsatt uklart når selve uttransporteringen vil finne sted.

Den kommunale helsetjenesten er varslet om situasjonen på ankomstsenteret, opplyser Politiets Utlendingsenhet (PU).

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger bryter Norge Flyktningkonvensjonen ved å sende asylsøkerne tilbake til Russland på denne måten. Norsk forening for asylsøkere (NOAS) sier det er uvisst om asylsøkerene får beskyttelse i Russland.

AKTUELT NÅ