Flere voldtektsanmeldelser – stor økning av gutter blant ofrene

Antall voldtektsanmeldelser har økt med 15 prosent, opplyser Kripos. I flertallet av anmeldte voldtekter over internett er fornærmede gutter.

Ketil Haukaas Sjef Kripos

KRIPOS-SJEF: – Det er ingen tvil om at det kreves betydelig innsats på disse områdene for å forhindre at barn og unge utsettes for seksuelle overgrep, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kripos-rapporten «Voldtektssituasjonen i Norge 2018» viser at antallet anmeldelser av seksuell omgang med og voldtekt av barn under 14 år økte med 13 prosent fra 2017 til 2018 og har økt med 74 prosent siden 2014.

Rapporten viser også at antallet anmeldte voldtekter over internett har økt markant det siste året, fra 20 til 173 saker.

I de 173 sakene som gjelder voldtekt over internett, var 83 prosent av de fornærmede gutter, skriver Kripos.

Én gjerningsperson rammer mange

Samlet sett viser funnene at noen av gjerningspersonene som begår voldtekt over internett, rammer svært mange fornærmede.

– Enkelte gjerningspersoner kan nå hundrevis av fornærmede over kort tid. Det er derfor nødvendig for oss å ha et søkelys på denne type kriminalitet, sier politioverbetjent Line Berbu ved seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Majoriteten av gjerningspersonene begår voldtekt av jenter, men likevel er 84 prosent av de fornærmede gutter. Dette skyldes at gjerningspersonene som begår overgrep mot gutter, rammer langt flere enn gjerningspersonene som utelukkende begår overgrep mot jenter. Dette er i overensstemmelse med studier som viser at seksuell interesse for gutter er en av flere risikofaktorer for gjentakelse av seksuallovbrudd, står det i rapporten.

Internettsakene med mange fornærmede i 2018 involverte primært gjerningspersoner som forledet og i visse tilfeller truet barn til å overføre filmer der de utføre seksuelle handlinger med seg selv.

Enkelte av sakene med mange fornærmede gjaldt direkteoverførte bestillingsovergrep der gjerningspersonene betalte for filmer av overgrep mot barn begått i utlandet.

Mørketall

Det er store mørketall for seksuelle overgrep både blant utsatte gutter og jenter. Forskning har vist at gutter i enda mindre grad enn jenter forteller om at de er utsatt for seksuelle overgrep.

– Det er ingen tvil om at det kreves betydelig innsats på disse områdene for å forhindre at barn og unge utsettes for seksuelle overgrep. Med den årlige analysen av voldtektssituasjonen bidrar Kripos til økt kunnskap om anmeldte voldtekter og er en av premissleverandørene for det nasjonale forebyggende arbeidet på dette området, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas i en pressemelding.

Gjengangere med enormt antall saker

Ifølge Kripos rammer voldtekt over internett nesten utelukkende barn under 14 år.

De mest alvorlige overgrepene registreres som voldtekt, mens svært mange overgrep på internett rammes av andre straffebud i seksuallovbruddskapittelet.

Til sammen er det registrert 28 gjerningspersoner i anmeldelser av voldtekt begått over internett, alle er menn.

De 28 personene som i 2018 ble anmeldt for å ha begått voldtekt over internett, var ved årsskiftet til sammen registrert som mistenkt, siktet eller domfelt i 1725 seksuallovbruddssaker. Tre av de anmeldte sto imidlertid bak over 1500 av disse seksuallovbruddssakene.

Flest jenter og kvinner

Det totale antallet voldtektsanmeldelser har økt med 15 prosent fra 2017 til 2018.

Selv om flertallet i anmeldte voldtekter over internett er gutter, er det flest jenter og kvinner. Av de totalt 2191 fornærmede var 86 prosent (1874) jenter/kvinner.

Selv om et mindretall her er gutter og menn, er den prosentvise økningen stor – fra 180 fornærmede i 2017 til 317 i 2018. Det er en økning på 76 prosent.

Festrelaterte voldtekter

Når det gjelder anmeldelser av voldtekt av personer over 14 år, så er fordelingen mellom de ulike voldtektskategoriene relativt uendret fra tidligere år. Også i år er kategorien for festrelaterte voldtekter den største, med en andel på 42 prosent. Andelen overfallsvoldtekter er den laveste noensinne.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger