Hopp til innhold

Flere sykepleiere i streik fredag morgen

Det er streik på sykehusene fredag, etter at det ble brudd i meklingen mellom Unio og Spekter like etter midnatt. I første omgang tas 313 av Unios om lag 48.000 medlemmer ut i streik.

Sykepleier ved Ahus, Marita Helgesen Kvaal

FORVENTER HØYERE LØNN: Spesialsykepleier og jordmor ved Ahus Marita Helgesen Kvaal hadde håpet at meklingen hos Riksmekleren endte med mer i lønn til sykepleierne.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Rett over midnatt konstaterte riksmekleren at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Lill Sverresdatter Larsen, som er leder i sykepleierforbundet og forhandlingsleder for Unio, sier lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig

Lill Sverresdatter Larsen, som er leder i sykepleierforbundet og forhandlingsleder for Unio, sier lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Det var for stor avstand mellom partene. Vi ble ikke møtt på de kravene som vi hadde og som vi mener er nødvendig for å kunne befolkningen den gode og nødvendige helsehjelpen nå og kommende år, forteller forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og forhandlingsleder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Hun mener det er et samfunnsproblem som må tas på alvor og at kravene de hadde stod i stil i forhold til det, som ikke ble imøtegått.

Det er foretakstillitsvalgt Gro Lillebø ved St. Olavs Hospital i Trondheim helt enig i.

– Per i dag mister vi 20 prosent av sykepleierne innen ti år etter at de er ferdig utdanna. Det er dramatisk. Vi lekker som ei sil, sier foretakstillitsvalgt.

Arbeidsgiversiden ved Spekter sier det har vært en veldig krevende mekling. De mener årsaken til det er at sykepleierforbundet før forhandlingene hadde fremmet veldig høye krav

– Norsk Sykepleierforbund hadde for høye ambisjoner om hvilket økonomisk resultat de skulle oppnå i dette lønnsoppgjøret. Sykehusene har tilbudt sykepleierne den samme økonomiske rammen som andre grupper i samfunnet får i år, men sykepleierforbundet ønsket mer, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

– Det er et beskjedent uttak

Fredag morgen må ytterligere 207 nye sykepleiere ta på seg streikevestene.

– Vi har jo gjort et beskjedent uttak med rundt 300 helsepersonell, av dem er det 207 sykepleiere som nå går i ut streik fra vaktens start fredag morgen, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Arbeidsgiversiden ved Spekter beklager at det ble streik, men at det ikke skal være fare for liv og helse.

– Det er en veldig liten streik foreløpig. Det er ingen fare for liv og helse. Helseforetakene og sykehusene kommer til å ha full oppmerksomhet på at alle skal få en forsvarlig pasientbehandling, forteller Bratten.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten beklager at det ble streik.

Foto: Thomas T. Kleiven / Thomas T. Kleiven

Det er allerede rundt 2.150 kommunalt ansatte medlemmer i Norsk Sykepleierforbund som har gått ut i streik den siste uken.

Det skyldes to allerede pågående konflikter mellom Unio og Kommunesektorens organisasjon, og Unio og Oslo kommune.

Torsdag ettermiddag varslet Unio at ytterligere 436 nye sykepleiere i kommunene vil bli tatt ut i en ny opptrapping av streiken fra 8. juni, dersom partene ikke blir enige.

Totalt vil da 2.114 nye Unio-medlemmer eventuelt bli tatt ut i streik. Det betyr at rundt 25.000 Unio-medlemmer vil være i streik til sammen, dersom det blir en ytterligere opptrapping 8. juni.

Fristen gikk ut midnatt

Det er arbeidstakerorganisasjonen Unio, med forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i spissen, som forhandlet på vegne av sykepleierne.

Sykehusene, som eies av helseforetakene, representeres av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Unio og Spekter var i mekling på kontoret til Riksmekleren i Oslo. De hadde frist til midnatt torsdag for å bli enige.

Spesialsykepleier og jordmor Marita Helgesen Kvaal jobber på Ahus på Lørenskog. Hun er blant dem som ønsker høyere lønn.

– Jeg har høye forventninger til dette lønnsoppgjøret. Vi ønsker oss selvfølgelig en god lønnsutvikling slik at vi kan få flere jordmødre, og beholde dem vi har. Vi trenger alle hender vi kan få.

Syv sykehus og helseforetak rammes

Sykepleiere ved syv sykehus og helseforetak blir tatt ut i streik fra fredag morgen. Her er listen:

  • Oslo: Oslo universitetssykehus
  • Lørenskog: Ahus
  • Trondheim: St. Olavs hospital
  • Bærum: Martina Hansens Hospital
  • Tromsø: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
  • Bergen: Helse Bergen
  • Sarpsborg: Sykehuset Østfold

Ikke bare sykepleiere blir borte fra jobb.

Også ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og forskere på sykehus og helseforetak er blant yrkesgruppene blir tatt ut i streik.

Professor: Lønn viktig for rekruttering, men ikke viktigst

Steinar Holden er økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han tror ikke lønn er viktigst for rekruttering av nye sykepleiere.

Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo

PEKER PÅ ANDRE MULIGE ÅRSAKER ENN LØNN: Professor Steinar Holden ved Økonomisk institutt ved UiO.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NTB

– Sykepleierne bruker først og fremst argumentet med høyere lønn for å få flere rekruttert inn i yrket, og at det vil bli sykepleiermangel fremover. Men er det lønn som er viktigst for å få rekruttert flere sykepleiere?

– Lønn er viktig for rekruttering. Men hvor mange sykepleiere som er utdannet er også veldig viktig, og på lengre sikt viktigere. For å redusere mangelen på sykepleiere, er det viktigste at man øker utdanningskapasiteten, sier Holden.

– Det blir også fremholdt fra sykepleierhold at folk slutter tidlig i yrket. Har det først og fremst noe med lønn å gjøre, tror du?

– Jeg tror nok ikke lønn er viktig for om man velger å avslutte yrkeskarrieren. Da tror jeg det er andre ting som er viktigere, sier Holden.

Økonomen peker på belastning og arbeidsforhold som mulige årsaker til at sykepleiere slutter i jobben før tiden. Han tror lønn kan være en av flere grunner til at sykepleiere går over til andre yrker.

– Lønn kan være et element. Men da tror jeg også andre elementer kan ha betydning, sier Holden.

Forsker: Streikende kolleger kan ha «dominoeffekt»

Unio har sagt nei til et tilbud fra Kommunesektorens Organisasjon (KS) om en gjennomsnittlig lønnsøkning – en såkalt ramme – på 2,8 prosent. Dermed har kommunalt ansatte sykepleiere streiket i en uke.

FAFO-forsker Bård Jorfald

TROR PÅ DOMINOEFFEKT: FAFO-forsker Bård Jorfald.

Foto: Halldor Asvall / NRK

Dette kan ha en dominoeffekt, mener Bård Jordfald. FAFO-forskeren har fulgt alle norske lønnsoppgjør siden midten av 90-tallet.

– Når man har konflikt i et område, kan det fort «trille» over i et nytt område, sier Jordfald.

Forskeren tror nemlig at det er mest sannsynlig at riksmekleren vil legge frem et forslag med en gjennomsnittlig årslønnsvekst på rundt 2,7 prosent for ansatte i helseforetakene. Det begrunner han slik:

– I fjor fikk ansatte i staten en ramme på 1,8 prosent. I år fikk de 2,7. Helseforetakene fikk 1,8 prosent i fjor, og vil antagelig få et tilbud i år på rundt 2,7. Hvis man holder seg innenfor frontfagsrammen, skal dette tilsvare en ramme på rundt 2,7 prosent.

Han legger til:

– Det er kronglete å stå i en streik hvor du sier at 2,8 prosent er for dårlig, mens du da skulle akseptere en ramme på 2,7 prosent i helseforetakene.

AKTUELT NÅ