Hopp til innhold

Flere overlever brystkreft, men mange behandles unødvendig

Mammografiundersøkelser har redusert dødelighet ved brystkreft med mellom 20 og 30 prosent. Men fortsatt får mange kvinner overbehandling, viser en evaluering Norges forskningsråd står bak.

Mammografi

I løpet av 20 år har det blitt gjort cirka tre millioner mammografiundersøkelser i Norge.

Foto: ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL / Reuters

Annethvert år blir alle kvinner mellom 50 og 69 år invitert til en mammografiundersøkelse. Prøveprosjektet kom i gang for nesten 20 år siden og i 2005 ble det landsdekkende. Formålet er å oppdage svulster på et så tidlig stadium at effektiv behandling kan settes i gang og dødeligheten reduseres.

Målet er nesten nådd

Professor Roar Johnsen

Professor Roar Johnsen

Foto: Roger Myren / NRK

Målet om en reduksjon på 30 prosent er nesten nådd, viser evaluering fra Norges forskningsråd. Den har blitt ledet av professor Roar Johnsen ved NTNU i Trondheim.

– Vi har funnet en redusert dødelig på 20 til 30 prosent hos kvinner som blir invitert til screening, sier han.

– Hvor sikre er dere på disse tallene?

– Det hefter stor usikkerhet ved dem. Det er store forskjeller ved de forskjellige studiene vi har sett på og det er stor usikkerhet fordi det også foregår en screening utenom det offisielle mammografiprogrammet.

I løpet av de 20 årene Mammografiprogrammet har pågått i Norge er rundt tre millioner undersøkelser blitt gjennomført og 15.000 krefttilfeller oppdaget, viser tall fra Kreftregisteret. Men ordningen har også blitt kritisert fordi den fører til overbehandling. I 2012 konkluderte en undersøkelse med at mange svulster som ville gått over av seg selv, ble behandlet.

Fem overdiagnostiserte for hver overlevende

Dagens rapport påpeker også dette og sier at av 10.000 kvinner vil 27 dødsfall være forebygget, mens 142 kvinner må betale prisen med overdiagnostisert tilfeller.

– Mellom 15 og 20 prosent av krefttilfellene blant dem som er invitert til screening, er overdiagnostisert. Det betyr at for hvert reduserte dødsfall er det fem kvinner som får behandling for en kreft som ikke ville gitt dem symptomer eller plager, sier Johnsen.

Styringsgruppa som han har ledet har ikke tatt stilling til om de vil anbefale at mammografiprogrammet skal fortsette.

– Det er ikke vi blitt bedt om å gjøre, svarer Johnsen, men viser til at den europeiske kreftforeningen har uttalt til The New England Journal of Medecine at de mener fordelene ved slike masseundersøkelser er større enn ulempene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ