Hopp til innhold

Dobbelt så mange fødes utenfor sykehus

Antallet fødsler som skjer utenfor sykehus er nesten doblet de siste tretti åra, viser en ny forskningsartikkel. Samtidig er risikoen for at barnet skal dø i forbindelse med fødselen dobbelt så stor dersom den skjer utenfor sykehus.

Antallet fødsler som skjer utenfor sykehus er nesten doblet de siste tretti åra, viser en ny forskningsartikkel. Samtidig er risikoen for at barnet skal dø i forbindelse med fødselen dobbelt så stor dersom den skjer utenfor sykehus.

SE VIDEO: I de fleste tilfellene går det bra når fødslene skjer utenfor sykehus, men risikoen for at det ikke gjør det er samtidig dobbelt så høy som om barnet hadde blitt født på sykehus. FOTO: Iversen/Ytrehus.

– Det som vi kanskje ser som vårt viktigste funn er at dødeligheten rundt fødselen for barn er faktisk mer enn dobbelt så stor for dem som blir født utenfor sykehus, sammenliknet med dem som føder på sykehus, sier Björn Gunnarsson, som er overlege og forskningsstipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Forskerne har for første gang sett på risikoen knyttet til å føde utenfor sykehus ved å se på tall fra medisinsk fødselsregister.

Forskningsstudien viser at mens fire av tusen uplanlagte fødsler skjedde utenfor sykehus i 1980, er det tilsvarende tallet i dag sju av tusen, nesten en dobling.

Av de barna som fødes på sykehus, dør fem av 1000, mens blant dem som fødes utenfor sykehus, dør elleve av tusen, viser statistikken.

Lengre reiseveg

Forskerne fant også at dødstallet blant dem som ble født utenfor sykehus ikke har gått ned i løpet av de 15 åra forskerne har sett nærmere på.

– Dødeligheten rundt fødsel for dem som blir født utenfor sykehus har holdt seg på samme nivå i mange år, så vi har ikke sett en forbedring i resultatene der, slik som vi klart har sett på dødeligheten rundt fødsler som skjer ved sykehus, utdyper Gunnarsson.

Ifølge forskerne er det sannsynlig at økningen i antall fødsler utenfor sykehus kan forklares ut fra at antallet fødeinstitusjoner er blitt kraftig redusert de siste tretti åra i Norge. I 1972 fantes det 158 fødeinstitusjoner mot 51 i dag.

Dermed har mange fødende fått lengre reiseveg, og større risiko for å ikke rekke fram til sykehuset i tide.

Frykter blødninger og at barnet skal sitte fast

Den største risikoen for å ikke nå fram i tide er unge kvinner som har lang vei til sykehus, og som er flergangsfødende, ifølge rapporten.

– Jeg frykter kanskje mest at barnet skal bli stående fast, at vi ikke klarer å forløse barnet. Også frykter vi selvfølgelig en blødning hos mor i etterkant, sier Tanja Hade, som er ambulansesjåfør og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus.

Hun er en av dem som rykker ut i ambulanse når mor ikke rekker frem, og har hjulpet mange kvinner som føder utenfor sykehus.

– Å ta imot en ny verdensborger når alt har gått bra, er en fantastisk opplevelse, og det tror jeg alle mine kolleger synes. Den lever vi veldig lenge på, sier Hade.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger