Hopp til innhold

Flere elever får privatundervisning

Foreldre betaler for at barna deres skal få ekstra undervisning ved siden av skolen. – Skolesystemet vårt er trist og det er for lite satsing på skole og lærere, sier fembarnsfar Raymon Andersen.

Privatundervisning Ungdomsakademiet

Privatlærer Simon Millerjord har hjulpet Hannah (14) med å bli bedre i matematikk i sommer, før hun begynner i niendeklasse denne uken.

Foto: Ungdomsakademiet

I dag er det skolestart for 63.000 norske barn. Men flere elever enn tidligere får privatundervisning og leksehjelp ved siden av skolen.

De siste årene har mange nye aktører dukket opp på markedet, og samtlige NRK har snakket med rapporterer om en stor økning i antall elever på kursene.

NRK spurte fem aktører: hvilken økning har dere hatt i antall elever som får privatundervisning?

  • Ungdomsakademiet: Har gått fra ca. 200 elever i 2013, til 1200 i 2016.
  • MentorNorge: Har gått fra nye 1092 elever i 2014, til rundt 1768 nye så langt i 2017.
  • Learnlink: Leverte ti ganger så mye leksehjelp vårsemesteret 2017, sammenlignet med vårsemesteret 2016.
  • House of Math: Fra 5897 privattimer i 2013, til 8001 timer i 2016.
  • Oslo Realfagundervisning: Fra 50 elever/studenter i 2015, til forventet rundt 80 i 2017 (foreløpig 42 for vårsemesteret).

Savner oppfølging fra læreren

Guro Hjemmen Andersen (13) får privatundervisning i engelsk på Ungdomsakademiet, for å forberede seg på å gå tre år på skole i Phoenix i USA. Hver time koster 300 kroner.

13-åringen er veldig fornøyd med undervisningen, og etter bare ti timer føler hun seg mye tryggere på språket.

– Jeg har lært mer på disse timene enn jeg har gjort etter tre år på skolen.

Guro Hjemmen Andersen

Guro Hjemmen Andersen (13) er svært fornøyd med privattimene hun har fått hos Ungdomsakademiet. Hun opplever at lærerne på den offentlige skolen ikke klarer å følge opp hver enkelt elev godt nok.

Foto: Privat

Hun forteller at det er en utfordring å være 23 stykker i klasserommet og at læreren ikke alltid har tid til å følge opp alle elevene.

– I 5. og 6. klasse la læreren bare opp timene etter de flinkeste elevene og de andre måtte klare seg selv. Jeg var en av de andre.

– Skolesystemet er trist

Faren til Guro, Raymon Andersen, er far til fem og har inntrykk av at oppfølgingen elevene får av læreren ofte ikke er god nok.

Raymon Andersen

Raymon Andersen er far til fem, og grunnen til at flere elever får privatundervisning er at norske foreldre syr puter under armene på sine barn.

Foto: Privat

Han tror det skyldes at klassene er for store og at det dermed er vanskelig å følge opp de som henger etter når elevene skal lære om kompliserte temaer.

– Skolesystemet vårt er trist og det er for lite satsing på skole og lærere. Jeg leser stadig om lærerstudenter som stryker i fag de tar opp, men likevel kommer inn i skolesystemet. Hvis de skal lære våre barn noe de ikke kan, har jeg full forståelse for at foreldre som vil sine barn det beste betaler for privatundervisning.

Tror norske elever mangler motivasjon

Arshad Jamil er daglig leder ved Ungdomsakademiet og har inntrykk av at elevene har et behov for individuell tilpasset oppfølging der de lettere kan tørre å stille spørsmål.

– Det er litt som en personlig trener i skoleform, der eleven får personlig oppfølging av en privatlærer.

Arshad Jamil

Arshad Jamil, daglig leder for Ungdomsakademiet, etterlyser bedre forbilder for ungdom. – Du finner ingen bloggere som skriver om å gjøre det bra på skolen.

Foto: Privat

Jamil er bekymret for norske elevers innsats på skolen, og for at de ikke ser verdien av å få gode karakterer.

Han tror det er grunnen til at flere foreldre betaler for privatundervisning for barna sine.

– Man tar ikke skolegangen seriøst. Motivasjonen er ikke der fordi man klarer seg uansett.

Frykter økte sosiale forskjeller

De siste årene har flere undersøkelser slått fast at elevenes familiebakgrunn har stor betydning for hvilke karakterer de får. Se NOVAs studie fra 2014 her.

Derfor er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen redd for at økningen i antall elever som benytter seg av privatundervisning kan forsterke de sosiale forskjellene i samfunnet.

Han mener det viktigste virkemiddelet for å hindre en slik utvikling vil være å styrke den offentlige skolen.

– Mitt mål er at den offentlige skolen skal være så bra at man ikke skal få noen fordeler ved å kunne betale for et privat tilbud.

Torbjørn Røe Isaksen

For å hindre økningen i antall elever som får privatundervisning, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen det er nødvendig å gjøre den offentlige skolen bedre.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Han viser til regjeringens nye satsing på tidlig innsats i skolen, som vil gi alle skoler en lovpålagt plikt til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning, til elever i 1. til 4. klasse som sliter på skolen.

Vil ha flere lærere

Er oppfølgingen av elever i den norske skolen god nok?

– Jeg mener vi ikke kan si at den er god nok. Mange får god oppfølging, men det er for mange som ikke gjør det. Dette er et tegn på at vi er et samfunn hvor folk har fått bedre råd til å kjøpe seg ekstra typer private tjenester.

Arbeiderparti-politiker Trond Giske mener Røe Isaksens bekymringer er tomme ord, og at han ikke har satt inn tilstrekkelige tiltak for å hindre utviklingen. Han frykter at vi er i ferd med å få et todelt utdanningssystem.

Trond Giske

Trond Giske mener regjeringens skolepolitikk er årsaken til at flere elever får betalt privatundervisning ved siden av skolen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Når lærerne ikke får tid til hver enkelt elev fører det til at de som har god økonomi kjøper seg ekstra tjenester. Dette er en fallitterklæring, skolen skal gi alle elever oppfølgingen og utfordringene de trenger. Det trengs flere lærere, helsesøstre og spesialpedagoger, men det vil ikke Røe Isaksen prioritere.

AKTUELT NÅ