Hopp til innhold

Flere drapsforsøk i Norge de siste fem årene: – Små marginer gjør at det ikke ender med drap

I 2020 ble 31 personer drept i Norge, viser ny oversikt fra Kripos. Det er det høyeste som er registrert de siste syv årene. Samtidig har antall drapsforsøk økt drastisk.

Drap Evje Stian Pauschert og Bjarne Lindland

DRAP: Politiet rykket ut til en leilighet på Evje i Agder i oktober 2020. Der ble en kvinne funnet død. Hun ble drept av sin ekskjæreste.

Foto: Morten Rød / NRK

– Jeg vil si at ethvert drap er ett drap for mye, sier Vibeke Schei Syversen til NRK.

Hun er leder ved Voldsseksjonen på Kripos. I dag publiserte de drapstallene i Norge for 2020.

De viser at det ble registrert 28 drapssaker, hvor 31 personer døde.

– Dette er noe høyere enn foregående år, men vi er ikke bekymret. Norge er et trygt land hvor det blir begått relativt få drap, sier Schei Syversen.

Nære relasjoner

Rapporten viser at de aller fleste drapsofrene er venner eller bekjente av gjerningspersonen.

Vibeke Schei Syversen, leder Voldsseksjonen på Kripos

FLERE DRAPSFORSØK: – Vi tror det er viktig at vi ser på disse tallene og hva som ligger bak, slik at vi kan jobbe forebyggende, sier Vibeke Schei Syversen, leder ved Voldsseksjonen på Kripos

I fjor var det kun ett tilfelle hvor det ikke var en relasjon.

– Det viser at vi kanskje har lyktes med forebygging i det offentlige rom, men i det private hjem er det langt mer utfordrende å nå frem. Så der har vi mer å jobbe med når det gjelder forebygging.

Oversikten til Kripos viser også flere tendenser. Her er noen av dem:

  • Kniv eller stikkvåpen er det hyppigst brukte drapsvåpenet.
  • 68 prosent av gjerningspersonene er ruspåvirket på drapstidspunktet.
  • De aller fleste drap skjer hjemme hos offeret.

Økning i antall drapsforsøk

Tall fra Voldsseksjonen på Kripos viser også en annen mørk tendens.

Antall drapsforsøk har mer enn tredoblet seg de siste fem årene, fra 22 ofre i 2016 til 69 ofre i 2020.

– Når det har økt så betraktelig så gjør det oss bekymret, for det er en hårfin balansegang mellom et drap og et drapsforsøk. Det er små marginer som gjør at det ender med drap eller ikke.

Hun påpeker at det kan være flere årsaker til at dette har økt, derfor vil de i tiden fremover vil følger nøye med på utviklingen.

– At flere av disse forsøkene ikke ender med drap kan jo være at kompetansen på dette feltet har økt og at responstiden til nødetatene er bedre, men dette må vi følge med på.

Lanserer handlingsplan i løpet av våren

Monica Mæland holder pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge

HANDLINGSPLAN: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland skriver til NRK at de vil lansere en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner i løpet av våren.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland skriver i en e-post til NRK at de jobber med å bekjempe vold i nære relasjoner, blant annet gjennom en ny handlingsplan som skal lanseres i løpet av våren.

Før jul la partnerdrapsutvalget frem en rapport som listet 70 forslag til hvordan partnerdrap kan forhindres. Alle forslagene blir vurdert fortløpende.

« Blant annet ønsker jeg å sikre økt bruk av omvendt voldsalarm, som også kan være et effektivt tiltak for å hindre partnerdrap. Bruken av risikovurderingsverktøy i saker om vold i nære relasjoner og iverksetting av nødvendige beskyttelsestiltak i tide i saker med høy risiko for gjentatt alvorlig vold og drap vil også stå sentralt.»

Hun skriver også at dette er et prioritert tema for regjeringen:

«Det er klart at det er alvorlig. Ett drap er et drap for mye, og når vi vet at f.eks. partnerdrap i 70 % av tilfellene har en voldelig forhistorie, så må vi ta grep.»

AKTUELT NÅ