Hopp til innhold

AP: Utflagging av IT har gått for langt

– Det er på tide å flagge hjem IT-kompetanse, sier Arbeiderpartiet. Frykten er tap av arbeidsplasser, svekket personvern og dårligere sikkerhet.

Else-May Botten, Arbeiderpartiet

– Vi mister et viktig ledd i verdikjeden når viktig IT-kompetanse forsvinner ut av landet, sier Else-May Botten (Ap).

Foto: JGO

– Det haster. Vi burde startet allerede i går, erkjenner Else-May Botten, Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, om den omfattende utflaggingen av IT-arbeidsplasser.

INDIA-IT/EUROPE File picture shows employees at their workstations on the floor of an outsourcing centre in Bangalore

Selskaper som Accenture og indiske IT-giganter tar over stadig flere IT-prosjekter. Det meste av arbeidet gjøres utenfor Norges grenser, som her i Bangalore.

Foto: VIVEK PRAKASH / Reuters

Botten innrømmer at politikerne i oljetåka har forsømt satsingen på IT, både utdanning og andre tiltak, men nå ønsker partiet å meisle ny politikk for å bremse utflaggingen.

Frykter et Norge med fraværende IT-hoder

NRK har tidligere fortalt at norske selskaper setter årlig ut IT-kontrakter for 30 milliarder kroner til utenlandske selskaper. Og ingen myndigheter har oversikt over hvor mye penger og kompetanse som flyttes ut av landet. Manglende satsing fra myndighetene på realfag og relevant utdanning har forsterket problemene.

Det er slappe greier. Vi ser ingen politisk vilje til å gjøre noe med tapet av IT-kompetanse

Pål Hellman, leder i Finansforbundet

– Alle snakker om at kompetanse er viktig fremover. Kloke hoder skal bidra til nye løsninger. Da synes jeg det er rart at kloke IT-hoder ikke skal finnes i Norge, sier Botten.

– Så Arbeiderpartiet ønsker å flagge hjem IT-industri?

– Ja, absolutt. Vi er nødt til å være på ballen og satse på innflagging og ikke utflagging, sier Botten, som ennå mangler en klar oppskrift på hvordan kompetansen kan hentes tilbake.

Advarer mot tap av arbeidsplasser

I banknæringen har store aktører lenge flyttet sentrale arbeidsoppgaver til Øst-Europa og Asia. Landets største bank, DNB, har vært i tet med utflagging av utvikling, drift og forvaltning av IT-systemer.

Pål Hellman

- Politikerne bør gjøre mer for å stoppe tappingen av kompetanse, sier Pål A. Hellman, leder i Finansforbundet.

Foto: Sverre Chr. Jarild

– Vi mener det er grunn til å være urolige, ikke minst over tapet av arbeidsplasser. Og vi er sårbare når stadig mer personopplysninger og kjernekompetanse befinner seg langt utenfor landets grenser og utenfor norsk lovgivning, sier Pål Hellman, leder i Finansforbundet, som er bekymret.

– Hva synes du om den politiske vilje til å gjøre noe?

– Det er slappe greier. Vi ser ingen politisk vilje til å gjøre noe med utfordringene, sier Hellman, som etterlyser en nasjonal strategi.

Ber bedriftene ta et ansvar

Trenden er at norske bedrifter lar konsulentgigantene overta uvikling og drift av IT. Samtidig flytter konsulentselskapene stadig mer av virksomheten til datterselskaper og underleverandører i Asia og Øst-.Europa. Selv Evry, som tidligere var norskeid, utfører stadig flere utviklingsoppgaver langt utenfor Norges grenser.

I helsevesenet er flere store IT-prosjekter på trappene og det er globale konsulentselskaper som ligger an til å få de nye milliardkontraktene.

– Innen helseteknologi kan det bli utfordringer fremover, sier Else-May Botten, som spør seg om hva som skjer når en pacemaker svikter hvis nærmeste kundesenter er i Bangalore. Både Finanstilsynet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har uttrykt bekymring over at teknologi og informasjon om norske selskap og kunder i økende grad befinner seg utenfor nasjonal lovgivning.

Høyre: Vi stoler på bedriftenes vurderinger

I regjeringspartiet Høyre er de mindre bekymret, og utfagging av IT-virksomhet er ikke tema.

Gunnar Gundersen, nestleder i næringskomiteen på Stortinget (H)

- Vi kan ikke tvinge bedrifter til å velge bort outsourcing, sier Gunnar Gundersen (H), nestleder i næringskomiteen på Stortinget.

Foto: Johan B. Sættem

– Jeg har tillit til at styrene i bedriftene tar de riktige beslutningene for sin virksomhet, sier Gunnar Gundersen, næringspolitisk talsmann i Høyre. I følge Gundersen er det lite politikerne kan bidra med.

– Hva med utdannelse?

– Der har vi ikke vært gode nok, men vi kan ikke tillate oss å være dårlige fremover, sier Gundersen.

Outsourcing grafikk

IKT Norge anslår at minst 30 milliarder kroner går ut av landet til IT-gigantene og deres datterselskaper og samarbeidspartnere.

Foto: Grafikk: Lotte Camilla Holst-Hansen

AKTUELT NÅ