Hopp til innhold

FHI-modell: Regner med forverring – kan bli opp mot 3000 nye smittede innen september

Koronasmitten kommer til å øke i Norge, ifølge en ny beregning. Dersom modellen får rett, kan antallet nye koronasmittede i verste fall øke med 3000 nye tilfeller innen september.

Koronapressekonferanse

SMITTEN ØKER: Selv om smittespredninga i Norge fortsatt er på et lavt nivå, liker ikke avdelingsdirektør i Folkehelseinstiuttet, Line Vold, utviklinga. Bildet er fra en pressekonferanse om koronasituasjonen 7. august.

Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

For ei uke siden mente Folkehelseinstituttet (FHI) at koronasmitten i Norge var stabil.

Nå viser nye beregninger at smittespredninga derimot mest sannsynlig kommer til å øke, trolig med 84 nye tilfeller hver dag i slutten av neste uke.

Om tre uker kan antallet smittede har steget til 124 nye hver dag, og i verste fall opp mot 615 nye smittede daglig. Da koronautbruddet var på sitt verste i mars var det opptil 1700 tilfeller i uka, ifølge FHI.

Det er ni ganger flere enn det FHI mente var verste fall scenario for ei uke siden.

Dersom modellen får rett, betyr det at antallet med covid-19 i Norge kan stige til rundt 700 personer nye smittede om tre uker. I et verste fall-scenario kan antallet stige til rundt 3000 nye smittede, ifølge rapporten til FHI.

Usikre tall

Framtidsscenarioene er basert på hvordan befolkningen er sammensatt, hvordan folk beveger seg geografisk ut fra mobilregistreringer og modeller for smitteoverføring.

Beregningene skal forsøke å forutsi sannsynlige, mulige utfall av koronaspredninga i landet. Tallene er usikre, men kan gi en pekepinn på hva som venter oss.

Modellen tar for seg hva som kan skje i beste og i verste fall.

Dersom prognosen slår til, kan det totale antallet nye smittede nordmenn per 100.000 innbyggere stige til over 20 i løpet av de neste to ukene.

Til sammenlikning lå tallet på 10,4 i første uke av august. 20 nye covid-19-tilfeller per 100.000 innbyggere er grenseverdien som norske myndigheter har satt for hvilke lande de regner som «røde», og som utløser karanteneplikt.

Størst er sannsynligheten for at Oslo, Viken og Innlandet får flest smittetilfeller, ifølge datamodellen.

Flere sykehusinnleggelser

Antallet nordmenn som blir innlagt med covid-19 er også antatt å stige med bakgrunn av smitteoppblomstringa vi nå har sett, ifølge modellen.

I dag er 15 personer innlagt på norske sykehus på grunn av koronaviruset. Ifølge modellen kan antallet pasienter stige til mellom 29, og i verste fall opp til 99 i begynnelsen av september.

Dersom smittetallet (r), som sier noe om hvor mange personer én person med koronasmitte smittere videre, holder seg lavt, tror FHI at antallet sykehusinnleggelser kan nå et toppunkt tidlig neste år.

Mener god innsats skal hindre stor smitteøkning

– Disse modellene bygger på stigningen vi har sett allerede, og predikerer videre utvikling basert på det. Da har vi predikert at vi kan komme opp mot 600 nye tilfeller daglig om tre uker, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

FHI har tidligere sagt de er bekymret for koronautviklinga i Norge de siste tre ukene, selv om de vurderer smittespredninga fortsatt å være på et lavt nivå.

Vold understreker at modellene innehar en stor usikkerhet, og baseres på hva som skjer om man ikke gjør noe med utbruddene vi har nå.

– De utbruddene er man i ferd med å få kontroll på. Dermed forventer vi ikke at vi får 600 tilfeller hver dag om tre uker, som de modellene viser, sier Vold.

I en epost til NRK skriver Helsedirektoratet at:

– Med god innsats fra folk flest og kommunene de neste ukene vil vi ikke få så høye smittetall som modellberegninger viser. Men det krever en stor innsats med testing og smittesporing av nærkontakter, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Det er uansett grunn til å tro at vi i neste uke vil passere 10.000 bekreftet smittede så langt i pandemien i Norge. Det betyr at 40-50.000 nordmenn trolig har hatt covid-19 siden mars måned, legger Nakstad til.

AKTUELT NÅ