Hopp til innhold

FHI-ekspert tror ikke vi får R-tallet under 1 igjen

Epidemien fortsetter å vokse i Norge. Nå tror en av Folkehelseinstituttets eksperter at det ikke lenger er mulig å presse det såkalte R-tallet under 1. Massevaksinasjon er eneste utvei.

Behandling av pasienter med Covid-19 på intensivavdeling på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Forrige uke ble 47 pasienter lagt inn i intensivavdeling. FHI tror utviklingen vil fortsette.

Foto: Jil Yngland / NTB

Smittetallet for hele landet ligger nå på 1,3, ifølge Folkehelseinstituttets ferske modelleringsrapport.

Det vil si at 100 smittede vil smitte 130 nye, og at antall smittede omtrent dobler seg hver 10. dag.

For at smittetallene skal begynne å synke må R-tallet komme under 1.

Nå sier et av medlemmene i FHIs modelleringsgruppe, professor Arnoldo Frigessi, for første gang at fremveksten av den britiske virusvarianten trolig gjør at det ikke lenger er mulig.

Arnoldo Frigessi

KOMMER IKKE UNDER 1: Professor Arnoldo Frigessi i FHIs modelleringsteam.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– De neste ukene vil være veldig tøffe. Vi har en R på 1,3 og sykehusinnleggelser har en forsinkelse på et par uker. Vi ser folk på sykehus nå som ble smittet i februar. Jeg ser at det blir kjempetøft nå de neste ukene, sier Frigessi til NRK.

– Så du ser ikke for deg noen kraftig nedgang i smittetall de neste månedene?

– Nei, jeg tror det kan gå ned litt, men ikke veldig mye. Den britiske varianten går opp i mange deler av Norge og presser R-tallet oppover. Tiltakene dytter R-tallet ned. Balansen av disse to er at R-tallet vil synke litt. Men med et R-tall på 1,1 og vaksinasjon, da har man kontroll, sier Frigessi.

Arnoldo Frigessi ser dermed ikke for seg at smittetallene vil stupe de neste ukene, slik vi har opplevd når strenge tiltak er satt inn under tidligere smittebølger.

– Derfor var det riktig at Oslo bestemte enda en runde med tiltak 12. mars, og viktig at regjeringen gjorde det samme i går. Men den britiske varianten går fortsatt opp, og jeg tror ikke vi kommer til å se R-tall under 1,1 i fremtiden. Vi går ikke under 1, tror jeg.

Ifølge dagens modelleringsrapport vil omlag 417 pasienter være innlagt på norske sykehus om 3 uker, 68 av dem på respirator.

Og dersom R-tallet ikke går ytterligere ned, vil Norge ha omtrent 4000 nye smittede per dag i uka etter påske, ifølge modelleringsrapporten.

Smitten stiger i Oslo – ser likevel effekt

I Oslo er smittetiltakene strammet mer og mer inn siden slutten av februar:

  • Butikker og restauranter måtte stenge dørene 2. mars.
  • En uke senere, 9. mars, ble skoler og barnehager satt i rødt nivå.
  • 15. mars fikk Oslo forbud mot mer enn to besøkende hjemme, og det ble innført hjemmeundervisning for videregående skoler og ungdomsskoler.

Likevel har smitten i hovedstaden bare fortsatt å stige.

Men Frigessi mener tiltakene virker, fordi økningen i smittede er mindre enn den ellers ville vært.

– I Oslo estimerer vi R til å være rundt 1,3, men det var 1.6 eller 1,7 i februar. Så reduksjonen fra 1,7 til 1,3 er på grunn av tiltakene fra Raymond Johansen 2. mars. Vi har redusert R-tallet i Oslo med circa 0,4. Så de tiltakene var kjempeviktige, sier Frigessi.

Frigessi presiserer at det er for tidlig å se effekten av Oslo-tiltakene 9. og 15. mars i modellene ennå.

Men han har fortsatt liten tro på at de vil føre til at dagens smittenivå går raskt og kraftig nedover.

– Jeg tror det er vanskelig å komme under 1. Men 1,1 pluss vaksinasjon som pågår, er akseptabelt. Da kan man kontrollere epidemien. Det er fremdeles eksponentiell vekst, men med vaksinasjon holder vi innleggelser nede.

Så må professoren legge på.

Han skal rett videre i møte med Helse sør-øst om hva sykehusene i hovedstaden må forberede seg på de neste ukene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ