Hopp til innhold

Fellesforbundet: – Vi skal nærmere fire enn tre

– Vi skal ikke komme noe dårligere ut enn noen andre. Det er vi som skal bygge taket, sier lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

LOs representantskapsmøte vedtar årets tariffuttalelse

VIL SETTE STANDARDEN: Jørn Eggum i Fellesforbundet, forteller at de vil sette standarden i årets tariffoppgjør. Her sammen med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på LOs representantskapsmøte i forkant av årets lønnsoppgjør.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lederen i Fellesforbundet forventer at det deres forbund som skal sette anslaget for lønnsveksten til resten av arbeidstakerne.

– Vi vil være nærmere fire enn tre prosent, sier Eggum til NRK tirsdag.

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor, med om lag 160.000 medlemmer.

Tirsdag startet LOs representantskapsmøte som skal vedta årets tariffuttalelse. Hovedkravet vil ifølge LO-sekretariatets innstilling være «sikring av økt kjøpekraft for medlemmene».

Samtidig vil LO prioritere «seriøsitet og likelønn» og motvirke lavlønn.

LO-Leder: – Regjeringen «skremmer» folk ut i arbeid

I sitt innlegg til LOs representantskapsmøte på Folkets Hus i Oslo tirsdag viste LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til at Norge måtte hatt 130.000 flere jobber i dag for å ha samme sysselsettingsgrad som før finanskrisen.

Jobbskaping må være «jobb nummer én» for regjeringen, fastholdt han.

Likevel faller store grupper utenfor.

– Derfor er det opprørende å se at det gjøres så altfor lite for å hjelpe folk inn i jobb, mener Gabrielsen.

LOs representantskapsmøte vedtar årets tariffuttalelse

ADVARER: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, advarer regjeringen mot å skremme folk ut i arbeid i stedet for å skape flere arbeidsplasser.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– I stedet for å hjelpe folk inn i jobb, skal man nærmest skremme folk tilbake i arbeid, slo han fast på møtet.

Advarsel mot økt ulikhet

LO-lederen trekker fram kuttet i AAP-støtte til unge under 25 år som eksempel.

Dette kuttet forsterker ifølge ham bildet av en regjering som ikke bruker virkemidlene den har til å få folk tilbake i arbeid. I stedet for å føre en aktiv sysselsettingspolitikk prioriterer regjeringen skattekutt for de rike, ifølge Gabrielsen.

Han viser til at de 10 prosentene i Norge med høyest lønn opplevde et lønnshopp på 107.000 kroner fra 2008 til 2018, mens de 10 prosentene med lavest lønn bare fikk en lønnsøkning på 1.000 kroner.

Økt ulikhet er ifølge Gabrielsen som «gift inn i den norske modellen».

– Der vi jobber for å utjevne forskjeller, drar regjeringens politikk i motsatt retning, sa han.

LOs representantskapsmøte vedtar årets tariffuttalelse

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på LOs representantskapsmøte i forkant av årets lønnsoppgjør.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Regjeringen bryter avtalen

I forrige uke ble det brudd mellom arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene i arbeidslivet om særaldersgrensene i offentlig sektor. Det kan føre til at pensjonister med særaldersgrense kan få kraftige kutt i pensjonen.

Det mener Gabrielsen er et brudd av avtalen fra regjeringens side.

– Vi mener de bryter forutsetningene for pensjonsoppgjør i offentlig sektor der vi var enige om på finne gode og langsiktige løsninger for særalderspensjonistene. Det er ikke økonomi til å finne gode løsninger med tilbudet som ble lagt frem, sier Gabrielsen til NRK.

Han hevder mange pensjonister risikerer å få dårligere pensjon fremover, fordi regjeringen ikke ville stille opp med økonomi.

– Bør politifolk få gå av med pensjon når de er 57 år?

– Hvilke yrkesgrupper som skal ha særaldersgrenser og hvilke grupper man skal ha ulike nivåer er en del av forhandlingene. Men for å ha gode ordninger på det må det være mer penger inn i ordningen.

Trafikkulykke

TIDLIG PENSJON: Politi er blant yrkesgruppene med særpensjon.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

AFP neste år

Gabrielsen trakk også fram forhandlingene med NHO om en ny modell for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Disse forhandlingene har tatt mye mer tid enn man først trodde.

– Men det vi mener, er at det er mulig å komme fram til enighet, sa Gabrielsen.

Ifølge ham er LO og NHO «langt på vei» enige allerede. Men ikke alt er på plass, og forhandlingene vil derfor fortsette. Målet er å legge fram en felles utredningsrapport i løpet av året. Denne skal LOs medlemmer ta stilling til gjennom en uravstemning.

En ny ordning kan da tas inn i mellomoppgjøret i 2021, ifølge LO-sjefen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ