Faremo: – Raskt klart at det var en «meget kriminell» handling

STORTINGET (NRK.no): I løpet av timene etter terrorangrepet i Oslo sentrum og senere på Utøya, kom det fem formelle henvendelser fra politiet til Forsvaret. Nå kan forsvarsinstruksen bli endret.

Video 22. juli-høring i Stortinget

22. juli-høring i Stortinget

Det ble klart under forsvarsminister Grete Faremos orientering i Stortinget i dag.

Den første av de fem henvendelsene gjaldt pågripelsen av Anders Behring Breivik på Utøya. Ifølge Faremo ble det svært raskt klart at terrorangrepet var en «meget kriminell handling», og at det derfor var politiet som hadde ansvaret for operasjonen.

– Den første skriftlige henvendelsen gjaldt håndhevelse med bistand fra Forsvarets spesialkommando, som kom etter klokka 19. Den muntlige henvendelsen kom klokka 18.44, og den ble innvilget klokka 19.06, sa Faremo.

Vil ha klarere instruks

Faremo sier det kan bli aktuelt å innarbeide tydeligere krav om at det straks settes i gang interne forberedelser.

– Det kan bli aktuelt å innarbeide krav om såkalt proaktiv varsling fra politiets side, sier hun.

Forsvarsminister Grete Faremo orienterte Stortinget om de fem skriftlige anmodningene om håndhevelsesbistand fra politiet til Forsvaret.

Disse gjelder klargjøring av Forsvarets spesialkommando, bombeberedskap, sikring av viktige bygg, luftstøtte over Utøya og Oslo natt til lørdag og vakthold i Oslo sentrum.

– De fleste av disse var klare til å rykke ut lenge før den formelle anmodningen kom, sier Faremo.

Faremo brukte lang tid på å forklare instruksen som bestemmer hvordan samarbeidet mellom politi og Forsvar fungerer.

Når Forsvaret skal hjelpe politiet med å håndheve lov og orden, må det få grønt lys fra politisk hold.

– Men det er viktig å understreke at dette ikke skal være til hinder for effektiviteten, sier Faremo.

– Først og fremst gjerningsmannens ansvar

Hun gjorde det også klart at Heimvevernet skal ha en sentral rolle i beredskapen også i fremtiden, men at 22. juli avdekket en alt for lang responstid.

– Jeg vil forsikre meg om at det i framtida finnes ordninger som ikke forsinker HVs evne til å rykke ut, sier hun.

Forsvarsministeren gjentok også at helikopterberedskapen på Rygge er styrket.

Etter at Faremo og Storberget hadde orientert Stortinget, gikk opposisjonspolitikerne på talerstolen. Med fem minutter hver til rådighet, gjorde de det klart hvor viktig det er å få alle svar om 22. juli-beredskapen på bordet.

faremo

PÅ PLASS: Forsvarsminister Grete Faremo ankommer Stortinget i dag for å redegjøre om beredskapen 22. juli.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

– Vi hører at de tok 3,5 time før den første bistandsinstruksen kom. Og det er klart at dette gjør noe med responstida vår, sa Per Sandberg (FrP) i sin kommentar til statsrådenes redegjørelse.

Likevel minner også opposisjonen om at de svakheter som må ha preget beredskapen i forkanten av angrepene, ikke fritar gjerningsmannen Anders Behring Breivik for ansvaret for angrepene.

– Det er gjerningsmannen, og kun han alene, som har ansvaret for disse grusomme handlingene, sa Høyre-leder Erna Solberg.

Flere ubesvarte spørsmål

77 mennesker ble drept i løpet av de tre timene og to minuttene som gikk fra bomben gikk av i Regjeringskvartalet, til Anders Behring Breivik ble arrestert på Utøya.

Regjeringa har utnevnt en uavhengig kommisjon som innen utgangen av august skal levere en rapport om den norske terrorberedskapen.

SISTE NYTT

Siste meldinger