Får ikke ferie uten Nav-godkjenning

Nav krever nå å forhåndsgodkjenne ferien til 160.000 nordmenn.

NAV

Mottar du arbeidsavklaringspenger og vil på ferie? Da må du spørre Nav først.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

160.000 nordmenn må få godkjenning av Nav for å kunne reise utenlands i sine egne ferier.

Nav krever i sin nye ordning at alle som mottar arbeidsavklaringspenger, oppholder seg i Norge hele året.

Leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, Fremskrittspartiets Robert Eriksson, mener det umyndiggjør folk, og at Norge fremstår som en formynderstat.

– En slik type tolkning av regelverket virker på meg som en formynderstat, som Norge ikke er verdig, sier Eriksson.

Ikke dra hvor som helst

Erik Oftedal

Erik Oftedal.

Foto: Apeland Informasjon

1. mars erstattet arbeidsavklaringspenger det som før het attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

160.000 nordmenn får nå arbeidsavklaringspenger. Regelen er at du må bo og være i Norge for å kunne få disse pengene, sier direktør for arbeid og aktivitet i Nav, Erik Oftedal.

– Det er en trygd man mottar mens man er enten under behandling eller aktivitet for å komme tilbake i arbeid. Det foregår normalt i Norge, og derfor er det koblet opp mot et krav om å være i Norge, sier Oftedal.

Derfor forteller Nav på sine informasjonsmøter om at folk ikke har lov til å reise utenlands - selv ikke på sin egen fritid.

De må nemlig søke både arbeidsgiver og Nav om ferie, men selv om de får ferie, får de ikke uten videre dra hvor de vil. Også det må Nav gi grønt lys til.

Krever enklere regler

Robert Eriksson (Frp)

Robert Eriksson (Frp)

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Dette reagerer Robert Eriksson kraftig på.

– Da bør man egentlig kunne få lov til å oppholde seg hvor man vil i verden, på like vilkår som alle andre folk. Noe annet ville være en umyndiggjøring etter mitt skjønn, sier Eriksson.

Eriksson krever en forenkling av regelverket.

– Her bør egentlig Stortinget sjekke regelverket grundigere, og presisere regelverket, og få til en bedre tolkning Nav kan følge på dette området, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger