Equinor-sjefen vil ikke ha sluttdato – mener oljekuttet vil skje naturlig

Det er ikke nødvendig å sette en sluttdato for oljeproduksjon, for oljekuttet kommer av seg selv, mener Equinor-sjef Eldar Sætre

Samsending med P2.

Equinor-sjef Eldar Sætre var gjest i politisk kvarter tirsdag.

– Vi vet at olje og gass må reduseres, og særlig oljeforbruket må reduseres kraftig hvis vi skal nå de målene som er nedfelt i Parisavtalen.

Det sa Equinor-sjefen under Politisk Kvarter tirsdag morgen. Han skal i dag lede Equinors årlige høstkonferanse, hvor klima har fått en klart større rolle siden forrige gang de samlet topper fra næringen selv og landets viktigste politikere.

Klimastreiker og leder i Unge Venstre, Hanna Lein-Mathisen, mener oljenæringen ikke er bærekraftig.

– Det er skammelig at ikke Norge tar mer klimaansvar, og at vi fortsetter å lete etter nye oljefelt, sier hun.

Lein-Mathisen spør også hvorfor Equinor ikke vil sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon, når utslippene i verden øker.

– Skal vi nå målene i Parisavtalen må det skje på etterspørselssiden, med alternativer som kan fortrenge olje og gass. Da vil også tilbudet og produksjonen bli redusert, svarer Sætre.

Equinor-sjef Eldar Sætre

Konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Mener kuttene er bedre andre steder

Flere partier på Stortinget vil at Norge skal sette en endelig sluttdato for norsk oljeproduksjon, men Sætre mener vi kommer til å nå målene i Paris-avtalen uten en slik sluttdato:

– Når det gjelder norsk sokkel, så vet vi at naturen går sin gang. Vi kommer til å opprettholde dagens produksjon i en ti års tid, og så kommer det til å falle, det er en naturlig utvikling.

– Så vi skal bare fortsette å lete?

– Problemstillingen er ikke om vi skal fortsette som før eller om produksjonen skal falle. Produksjonen kommer til å falle. Selv om vi gjør alt vi kan for å lete etter nye felt, så kommer produksjonen til å falle, sier Sætre.

Han viser til Equinors beregninger som tilsier at dersom alle prosjekter på norsk sokkel bygges ut, hvis man fortsetter å lete etter olje og jobber aktivt for å holde norsk oljeproduksjon oppe, så vil norsk sokkel likevel være under halvparten av dagens produksjon i 2050.

Sætre mener derfor det er lite klokt å føre en politikk som gir en brattere nedgang for norsk oljeproduksjon enn det som er naturlig.

– Dersom man med et politisk utgangspunkt ønsker å øke produksjonsfallet ytterligere, så tror jeg det er veldig lite klokt. Vi vet at norsk olje og gass er blant de mest karboneffektive produksjonene i verden. Man må begynne i andre enden, med de oljeprodusentene som har det største utslippet, sier han.
Fem prosent til fornybar

Equinor-sjefen anerkjenner at de har et ansvar for å redusere klimagassutslippene, og at det er en viktig grunnen til at de satser på å utvikle og bygge ut fornybar energi.

– Det vil bidra til å fortrenge olje og gass, men det vil ta tid, sier han.

I dag går rundt fem prosent av investeringene til Equinor til fornybar energi. Det sier Sætre kommer til å endre seg fort.

– Vi har fått muligheter innen offshore havvind, som er ganske betydelige. De investeringene kommer til på utgjøre cirka 130 milliarder kroner de nærmeste årene, sier Sætre.

Nullutslipp

Høyre sier de vil at norsk sokkel skal bli utslippsfri helst innen 2035, men senest i 2050. Equinor jobber med å redusere utslippene når de produserer olje, men at nullutslipp er et veldig vanskelig mål å nå, sier Sætre. Han løfter istedet frem at de skalerer opp satsingen på havvind, hydrogen og karbonfangst -og lagring.

– Vi må bidra til kraftige utslippsreduksjoner på norsk sokkel, som gjør at vi kan si vi er kompatible med nullutslippsmålet, sier han.

SV: – Equinor-sjefen bommer fullstendig

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti Lars Haltbrekken mener at Equinor-sjef Eldar Sæter bommer når han tror at det er nok å bare la oljeproduksjonen falle frem til 2030 ved å la etterspørselen etter olje styre.

– Han bommer fullstendig. Dersom vi gjør det risikerer vi å koke kloden. Det vi trenger, er å stoppe leting etter nye oljefelt i Norge, og å sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon frem i tid, sier Haltbrekken.

Han mener også at det ikke er nok å prate om nullutslipp i oljeproduksjonen.

– Vi er selvfølgelig med på å kutte utslipp i eksisterende oljeproduksjon ved å elektrifisere produksjonen, men de store utslippene kommer når man bruker oljen, og derfor er det ikke nok å gjøre produksjonen renere.

SISTE NYTT

Siste meldinger