Hopp til innhold

Enighet om ny krisepakke: Her er de nye forslagene

Fredag ble forhandlingene om regjeringens nye tiltakspakke avsluttet. Etter flere uker er det nå enighet om en ny krisepakke for norsk økonomi. Her er noen av de viktigste nye forslagene.

oYjnFdX40V8

Finanskomiteen på Stortinget var fredag kveld klare med innstillingen av regjeringens krisepakke for norsk økonomi – den åttende i rekken.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

De siste tre ukene har regjeringen og opposisjonspartiene på Stortinget forhandlet om en ny krisepakke for norsk økonomi.

Fredag kom siste runde av forhandlingene, med flertall på kryss og tvers fra sak til sak.

– Dette er tiltak som skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for jobber, unge og bedrifter, sier Mudassar Kapur, leder av finanskomiteen og Høyres finanspolitiske talsperson, i en uttalelse.

Dette er de nye punktene som regjeringen og Stortinget er enige om:

200 millioner til psykisk helse

200 millioner kroner ekstra går til psykisk helse for å hjelpe de mange som sliter ekstra som følge av pandemien:

  • 100 millioner kroner til barne- og ungdomspsykiatrien.
  • 100 millioner kroner for å for å opprettholde, gjenåpne og etablere kommunale lavterskeltilbud til personer med moderate til alvorlige rus- og psykiske helseproblemer under pandemien.
  • 1 million til mental helse ungdom sin chattetjeneste

– Vi har dratt en motvillig regjering i riktig retning på en krisepakke for psykisk helse. Det roper vi gjerne hurra for, men det er utrolig mye mer som burde blitt gjort. Folk i hele landet sliter stort og hjelpeapparatet klarer ikke å håndtere det, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Arbeiderpartiet er kritisk til at det blir for tung vektlegging av spesialisthelsetjenesten. Det er også mange som sliter ekstra i pandemien, uten at de er rammet av mer alvorlig psykisk sykdom, mener partiet.

– Når Høyre ikke vil prioritere det psykiske helsetilbudet i kommunene, står vi fremdeles overfor en potensiell psykisk helsesmell. Det er svært skuffende at de borgerlige ikke ville satse på lavterskel psykisk helsetilbud og førstelinjen ute i kommunene, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

Ingvild Kjerkol

Ingvild Kjerkol er skuffet over at krisepakken til psykisk helse ikke retter seg mer mot lavterskeltilbud. Ap mener mange sliter i pandemien og at det er nødvendig med en styrking av tilbudet i kommunene

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

260 millioner i økt bostøtte

Stortinget bevilger 260 millioner kroner ekstra i bostøtte for å bøte på de rekordhøye strømprisene i vinter.

Dette betyr en ekstra engangsutbetaling av bostøtten på 2950 kroner til hver husstand med et tillegg på 120 kroner for hvert husstandsmedlem.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han er glad for bevilgningen.

– Men det er samtidig synd at ingen andre partier enn Sp og SV vil støtte vår forslag om at en slik engangsutbetaling også skal gis til alle arbeidsløse og andre med dårlig råd, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener forsvarsministerens uttalelser er sjokkerende.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ønsket også en engangsutbetaling for arbeidsløse og andre med dårlig råd.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Senker taket for kompensasjon

Stortinget senker grensen for hvor mye penger bedrifter kan motta i krisestøtte gjennom kompensasjonsordningen. Endringen skjer blant annet som følge av at de største selskapene har endt opp med langt mer av krisemidlene enn mindre selskaper.

  • Grensen for maksimal støtte per kalendermåned per bedrift reduseres fra 80 millioner til 50 millioner kroner.
  • Også utgifter til tapt varebeholdning skal tas inn i kompensasjonsordningen fra og med mars måned, med forbehold om at en slik endring blir godkjent av ESA.

40 millioner kroner gis også til å støtte opp om reiselivsbedrifter på Svalbard.

– Dette forsterker støtten til utelivet og andre småbedrifter som har opplevd en dramatisk svikt i sine inntekter, slik at vi unngår konkurser og at folk mister jobben, sier Ola Elvestuen, medlem av finanskomiteen og Venstres finanspolitiske talsperson.

Tilskuddet til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene økes med 500 millioner utover regjeringens forslag, til totalt 1 mrd.

Bevilgningene til innovasjonstilskudd gjennom Innovasjon Norge fra 500 millioner til 600 millioner.

Ola Elvestuen (V)

Ola Elvestuen mener pakken forsterker støtten til utelivet og andre småbedrifter.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ingen enighet om ferjepriser

Samtidig ble det også klart at verken Ap eller Frps forslag om å redusere ferjeprisene fikk flertall da finanskomiteen på Stortinget behandlet krisepakken fredag.

Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Frp sier han har tro på at partiets forslag kan vinne gjennom når innstillingen skal behandles i Stortinget tirsdag.

Frp, Ap og Senterpartiet har alle varslet at de vil gå for en kraftig reduksjon i ferjepriser, men har hatt ulike løsninger.

AKTUELT NÅ